นิทรรศการ “AP3: Falling” โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และปัญญา วิจินธนสาร นำเสนอผลงานศิลปะจาก 2 ศิลปิน ที่มีความแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีอัตลักษณ์ส่วนตน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการเฝ้ามองสังเกตความเป็นไปต่างๆ ภายในโลกยุคสมัยปัจจุบันที่มีความซับซ้อนทั้งในเชิงความคิดและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ประวัติศาสตร์และอนาคตจากมุมมองของ 2 ศิลปินชั้นครู จึงได้รับการถ่ายทอดเพื่อจัดแสดงร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอันย้อนแย้งและสอดประสานต่อกัน

Work