Rama IX Art Museum
Exhibitions 2017 | นิทรรศการศิลปะ 2560

No Gravity By Teeratat Namkaew and Thanakorn Siriraks

No Gravity


by Teeratat Namkaew and Thanakorn Siriraks | โดย ธีรทัต นำแก้ว และ ธนกร ศิริรักษ์
on 7 January - 18 February 2017

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

The Things That Take Us Apart By Tada Hengsapkul

The Things That Take Us Apart


by Tada Hengsapkul | โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล
on 6 January - 5 February 2017

at Gallery Seescape, Chiang Mai

Fantasur By Prateep Kochabua, Srirote thongchompoo, Ekasit Jiratttikanon and Sanamchai Puangtaya | มหัศจรรย์ ฝันเฟ้อ โดย ประทีป คชบัว, สิโรตม์ ทองชมภู, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ และ สนามชัย พวงระย้า

Fantasur
มหัศจรรย์ ฝันเฟ้อ


by Prateep Kochabua, Srirote thongchompoo, Ekasit Jiratttikanon and Sanamchai Puangtaya | โดย ประทีป คชบัว, สิโรตม์ ทองชมภู, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ และ สนามชัย พวงระย้า
on 26 January - 28 February 2017

at Museum of Contemporary Art (MOCA BANGKOK), Bangkok

ศิลปกรรม ศิลปินอิสระ’ 96 โดย กลุ่มศิลปินอิสระ’ 96

ศิลปกรรม ศิลปินอิสระ’ 96


โดย กลุ่มศิลปินอิสระ’ 96
on 19 January - 12 March 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

Destination Still Unknown, A Retrospective Exhibition By Pramuan Burusphat | นิทรรศการภาพถ่ายย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์ โดย ประมวญ บุรุษพัฒน์

Destination Still Unknown, A Retrospective Exhibition
นิทรรศการภาพถ่ายย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์


by Pramuan Burusphat | โดย ประมวญ บุรุษพัฒน์
on 21 January - 28 February 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Occasionally Utility Exhibition By Mo Jirachaisakul, Latthapon Duke Korkiatarkul and Venice Wanakornkul

Occasionally Utility Exhibition


by Mo Jirachaisakul, Latthapon Duke Korkiatarkul and Venice Wanakornkul | โดย โม จิรชัยสกุล, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ เวนิซ วนากรกุล
on 21 January - 4 March 2017

at Gallery VER, Bangkok

Looking and Seeing By Pichai Pongsasaovapark | ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์

Looking and Seeing
ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง


by Pichai Pongsasaovapark | โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์
on 21 January - 26 February 2017

at SAC Gallery, Bangkok

ร้อย..ความภักดี แห่งศรีนครินทร์ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร้อย...ความภักดี แห่งศรีนครินทร์


by Srinakrarinwirot University | โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
on 20 January - 20 April 2017

at G23 Art Gallery, Srinakrarinwirot University, Bangkok

The 4th Mini Painting Exhibition By Mini Painting | จิตรกรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 4

The 4th Mini Painting Exhibition
จิตรกรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 4


by Mini Painting | โดย สุรเจต ทองเจือ
on 22 January - 5 February 2017

at River City, Bangkok

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก จากการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 'สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต' โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก จากการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 'สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต'


by Yuvabadhana Foundation | โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
on 17 - 22 January 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

HEADS IDEA By HEADS IDEA | หัวรุ่ง โดย ศิลปินกลุ่มหัวรุ่ง

HEADS IDEA
หัวรุ่ง


by HEADS IDEA | โดย ศิลปินกลุ่มหัวรุ่ง
on 13 January - 6 February 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The Trace of Southerner'Life By Manutam Chuaynoo | รอยชีวิตชาวใต้ โดย มนูธรรม ช่วยหนู

The Trace of Southerner'Life
รอยชีวิตชาวใต้


by Manutam Chuaynoo | โดย มนูธรรม ช่วยหนู
on 8 - 29 January 2017

at The National Gallery, Bangkok

Mother's Fables By Niroj Jarungjitvitawat | นิทานของแม่ โดย นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

Mother's Fables
นิทานของแม่


by Niroj Jarungjitvitawat | โดย นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
on 8 - 29 January 2017

at The National Gallery, Bangkok

Love very Much By Ittiphon Phattarachon | ฮัก แฮง แฮง โดย อิทธิพล พัฒรชนม์

Love very Much
ฮัก แฮง แฮง


by Ittiphon Phattarachon | โดย อิทธิพล พัฒรชนม์
on 8 - 29 January 2017

at The National Gallery, Bangkok

For Those Who Died Trying By Luke Duggleby and Protection International | นิทรรศการภาพถ่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แด่นักสู้ผู้จากไป

For Those Who Died Trying
นิทรรศการภาพถ่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แด่นักสู้ผู้จากไป


by Luke Duggleby and Protection International
on 31 January - 5 February 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

COLOR-FEEL by Prin Tanunchaibutra โดย ปริณ ทนันชัยบุตร

COLOR-FEEL


by Prin Tanunchaibutra | โดย ปริณ ทนันชัยบุตร
on 28 December 2016 - 23 January 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Farewell The Art Center’s Acknowledgments 2016

Farewell The Art Center’s Acknowledgments 2016


by Adiwit Ansathammarat, Amrit Chusuwan, Apinan Poshyananda, Chulayarnnon Siriphol, Dow Wasiksiri, Dusadee Huntraku, Eiji Sumi, Gi-ok Jeon, Ing Kanjanavanit, Jakapan Vilasineekul, Jakkai Siributr, Jakrawal Nilthamrong, Jedsada Tangtrakulwong, Jirapat Pitpreecha, Justin Mills, Kade Javanalikhikara, Kamin Lertchaiprasert, Kamol Phaosavasdi, Krasin Inswang, Krit Ngamsom, Latthapon Korkiatarkul, Manit Sriwanichpoom, Maythee Noijinda, Michael Shaowanasai, Nipan Oranniwesna, Nopchai Ungkavatanapong, Noraset Vaisayakul, Pinaree Sanpitak, Piyatat Hemmatat, Prapon Kumjim, Pratchaya Phinthong, Prateep Suthathongthai, Sakarin Krue-On, Sanitas Pradittasnee, Soichiro Shimizu, Suebsang Sangwachirapiban, Sujin Wattanawongchai, Surachai Ekphalakorn, Sutee Kunavichayanont, Takerng Pattanopas, Tawan Wattuya, Thanet Awsinsiri, Toeingam Guptabutra, Top Changtrakul, Vasan Sitthiket, Vipoo Srivilasa, Wantanee Siripattananuntakul, Wutigorn Kongka, Yanawit Kunchaethong and Yuree Kensaku
โดย กมล เผ่าสวัสดิ์, กระสินธุ์ อินสว่าง, กฤช งามสม, เกศ ชวนะลิขิกร, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรวาล นิลธำรงค์, จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ดาว วาสิกศิริ, ดุษฎี ฮันตระกูล, ตะวัน วัตุยา, เตยงาม คุปตะบุตร, เถกิง พัฒโนภาษ, ท๊อป จ่างตระกูล, ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, นรเศรษฐ์ ไวศยกุล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ประทีป สุธาทองไทย, ประพล คำจิ่ม, ปรัชญา พิณทอง, ปิยทัต เหมทัต, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, มานิต ศรีวานิชภูมิ, เมธี น้อยจินดา, ไมเคิล เชาวนาศัย, ยุรี เกนสาคู, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล, วสันต์ สิทธิเขตต์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, วิภู ศรีวิลาศ, วุฒิกร คงคา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สาครินทร์ เครืออ่อน, สืบแสง แสงวชิระภิบาล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย, สุธี คุณาวิชยานนท์, สุรชัย เอกพลากร, อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์, อภินันท์ โปษยานนท์, อำมฤต ชูสุวรรณ และ อิ๋ง กาญจนะวณิชย์
on 26 December 2016 - 18 February 2017

at The Art Center, 7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 'แรงบันดาลใจจากในหลวง' | The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition 'Inspiration from King Bhumibol Adulyadej' By Artbridge Chiangrai (ABCR)

The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition “Inspiration from King Bhumibol Adulyadej"
นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 'แรงบันดาลใจจากในหลวง'


by Artbridge Chiangrai (ABCR) | โดย ศิลปินสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย
on 24 December 2016 - 30 March 2017

at ArtBridge ChiangRai (ABCR), Chiangrai

Variety of Woodcut By Yutt Pucktasajatum, Jakkee Kongkaew, Surasak Sornsena, Kattliya Phantodee and Teppong Hongsrimuang

Variety of Woodcut


by Yutt Pucktasajatum, Jakkee Kongkaew, Surasak Sornsena, Kattliya Phantodee and Teppong Hongsrimuang | โดย ยุทธ พฤฒาสัจธรรม, จักรี คงแก้ว, สุรศักดิ์ สอนเสนา, แคทลียา พันธ์โตดี และ เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง
on 22 December 2016 - 22 January 2017

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok

Mind the Monsoon by Atit Sornsongkram อธิษว์ ศรสงคราม

Mind the Monsoon


by Atit Sornsongkram | โดย อธิษว์ ศรสงคราม
on 14 December 2016 - 15 January 2017

at Gallery VER, Bangkok

ศิลปกรรมดาวพลเมืองดี โดย ไกรสร ประเสริฐ Kraisorn Prasert

ศิลปกรรมดาวพลเมืองดี


by Kraisorn Prasert | โดย ไกรสร ประเสริฐ
on 14 December 2016 - 8 January 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Beauty: a life, a way, an identity by Cherd Sandusit, Banyat Chaikham and Wittaya Wongkaew | นิทรรศการงามวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ โดย เชิด สันดุษิต, บัญญัติ ใจคำ และ วิทยา วงค์แก้ว

Beauty: a life, a way, an identity
นิทรรศการงามวิถี ชีวิต อัตลักษณ์


by Cherd Sandusit, Banyat Chaikham and Wittaya Wongkaew | โดย เชิด สันดุษิต, บัญญัติ ใจคำ และ วิทยา วงค์แก้ว
on 7 December 2016 - 4 January 2017

at the 2nd Floor Gallery, Artbridge Chiangrai (ABCR), Chiangrai