นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศ.เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560

นักเดินทาง
หมุดหมายของนักเดินทาง ณ วินาทีที่ใคร่ครวญใหม่
ประสบการณ์ ตกผลึก ขุ่นใส หยาบประณีต...
ผลประเมิน : เรียนรู้เท่ากัน "ผ่าน" ด้วยสติปัญญา
หรือ เพลี่ยงพล้ำ โง่เขลา นักเดินทางต้องให้แต้มตนเอง
อย่างสุจริต แม้ไม่มีผู้สอดแนม รู้เห็น

หวนรำลึก
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ย่อมมีระยะห่าง มีพื้นที่ส้วนตัวในจุด
ที่จะประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นตรงและปลอดภัย
ต่างจากบางสถานการณ์ที่ถลำ ลื่นไหลสู่ศูนย์กลางที่หายนะ
เพราะขาดสติ ใคร่ครวญ

ทิศใหม่ในใจ
ทบทวน พิจารณาคุณค่า ทุกพื้นที่ ประสบการณ์ทุกฤดูกาล
ทุกบุคคลที่สัมพันธ์บนเส้นทางตลอดอายุขัย
กล้าหาญที่จะกรีด พิจารณาใจตนเอง เพื่อพบคำตอบ
และไม่ลังเลที่จะออกเดินทาง...อีกครั้ง


18 มีนาคม 2561
กัญญา เจริญศุภกุลWork