Rama IX Art Museum
Exhibitions 2018 | นิทรรศการศิลปะ 2561

The Masterpieces Art Exhibition | นิทรรศการศิลปกรรมเดอะมาสเตอร์พีซส์

The Masterpieces Art Exhibition
นิทรรศการศิลปกรรมเดอะมาสเตอร์พีซส์


by 16 Artists:- Nonthivathn Chandhaphalin, Chuang Moolpinit, Prateep Kochabua, Thongchai Srisukprasert, Sompop Budtarad, Sompop Sangprom, Vorasan Supap, Yutthana Pongphasuk, Sa-ngiam Yarangsee, Thanarit Thipwaree, Suwatchai Tubtim, Suriya Namwong, Anupong Chantorn, Uttaporn Nimmalaikaew, Widsanupong Noonan and Sakaranon Supap
โดย ศิลปิน 16 ท่าน:- นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ช่วง มูลพินิจ, ประทีป คชบัว, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, สมภพ บุตราช, สมภพ แสงพรหม, วรสันต์ สุภาพ, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, เสงี่ยม ยารังษี, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, สุริยา นามวงษ์, อนุพงษ์ จันทร, อัฐพร นิมมาลัยแก้ว, วิษณุพงษ์ หนูนันท์ และ ศักรานนท์ สุภาพ
on 21 January - 25 February 2018


at Museum of Contemporary Art (MOCA), Bangkok

To Reminisce Photography Exhibition By Chayaponn Maneesutham | นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย โดย ชยาภรณ์ มณีสุธรรม

To Reminisce Photography Exhibition
นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย


by Chayaponn Maneesutham | โดย ชยาภรณ์ มณีสุธรรม
on 31 January - 18 February 2018

at CASE Space Revolution, Bangkok

Pollen By Supmanee Chaisansuk | เรณู โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

Pollen
เรณู


by Supmanee Chaisansuk | โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
on 17 January - 3 March 2018

at Many Cuts Art Space, Bangkok

Knock'em DEAD By Pichet Rujivararat โดย พิเชฐ รุจิวรารัตน์

Knock'em DEAD


by Pichet Rujivararat | โดย พิเชฐ รุจิวรารัตน์
on 25 January - 25 February 2018

at YELO House, Bangkok

Common Exercises: Isan Contemporary Report | อีสานสามัญ

Common Exercises: Isan Contemporary Report
อีสานสามัญ


by Chokechai Tukpoe, Thavorn Khawamsawasdi, Songwit Pimpakun, Boonnum Sasood, Paisarn Am-pim, Thitiya Lao-an, Pattarapong Sripanya, Maitree Siriboon, Roengrit Kongmuang, Worawit Kaewsrinoum, Sompop Budtarad, Adisak Phupa and Realframe
โดย โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล อำพิมพ์, ธิติญา เหล่าอัน, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, ไมตรี ศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์ คงเมือง, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, สมภพ บุตราช, อดิศักดิ์ ภูผา และ กลุ่มRealframe
on 26 January - 25 March 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Metaphor Brute By Naphat Disson | อุปลักษณ์เดรัจฉาน โดย ณัฐภัทร ดิสสร

Metaphor Brute
อุปลักษณ์เดรัจฉาน


by Naphat Disson | โดย ณัฐภัทร ดิสสร
on 13 - 31 January 2018

at Bridge Art Space, Bangkok

Narrative of Monuments By Kata Sangkhae | เรื่องเล่าอนุสาวรีย์ โดย คธา แสงแข

Narrative of Monuments
เรื่องเล่าอนุสาวรีย์


by Kata Sangkhae | โดย คธา แสงแข
on 13 January - 24 February 2018

at Kathmandu Photo Gallery, Bangkok

An Untitled prints, A non-series of Platinum & Palladium prints By Pat Sathienthirakul พัฒน์ เสถียรถิระกุล

An Untitled prints, A non-series of Platinum & Palladium prints


by Pat Sathienthirakul | โดย พัฒน์ เสถียรถิระกุล
on 14 January - 28 February 2018

at INK & LION Cafe, Bangkok

Museum of The Swamp of Eels, In cooperation with BRANDNEW 2017 Art Project By Aracha Cholitgul | พิพิธภัณฑ์หนองปลาไหล โดย อรช โชลิตกุล

Museum of The Swamp of Eels, In cooperation with BRANDNEW 2017 Art Project
พิพิธภัณฑ์หนองปลาไหล


by Aracha Cholitgul | โดย อรช โชลิตกุล
on 16 January - 16 February 2018

at Nova Contemporary, Bangkok

The 34th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists 2017 | การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34

The 34th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists 2017
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34


on 9 - 31 January 2018

at Art and CultureMuseum Khon Kaen University, Khon Kaen

ภาพ พิมพ์ เพื่อ พ่อ โดย อาจารย์ และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพ พิมพ์ เพื่อ พ่อ


by Teacher and Student of Loei Rajabhat University
โดย อาจารย์ และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
on 3 - 31 January 2018

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen

Ladies in Summer By Kowit Wattanarach | พักร้อน โดย โกวิท วัฒนราช

Ladies in Summer
พักร้อน


by Kowit Wattanarach | โดย โกวิท วัฒนราช
on 6 - 27 January 2018

at Number 1 Gallery, Bangkok

People & Human, Photo art exhibition By Nuanpun (Nadia) Kitirath | นิทรรศการภาพถ่าย โดย นวลพรรณ กิติราช (นาเดีย)

People & Human, Photo art exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Nuanpun (Nadia) Kitirath | โดย นวลพรรณ กิติราช (นาเดีย)
on 9 - 14 January 2018

at 10ml. Cafe & Gallery, Bangkok

WE CREATE MIRACLE FROM WHAT WE ARE By Thaiwijit Puangkasemsomboon

WE CREATE MIRACLE FROM WHAT WE ARE


by Thaiwijit Puangkasemsomboon | โดย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
on 13 January - 27 February 2018

at ChangChui, Bangkok

Sensorial Realities By Sajja Sajjakul | ผัสสะ แห่ง ความจริง โดย สัจจา สัจจากุล

Sensorial Realities
ผัสสะ แห่ง ความจริง


by Sajja Sajjakul | โดย สัจจา สัจจากุล
on 13 - 28 January 2018

at Sathorn 11 art space, Bangkok

The Positivity Scrolls By Pairoj Pichetmetakul | ม้วนกระดาษของความหวัง โดย ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล

The Positivity Scrolls
ม้วนกระดาษของความหวัง


by Pairoj Pichetmetakul | โดย ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล
on 13 January - 10 February 2018

at Numthong Gallery, Bangkok

Only Yesterday By Reangsak Padthawaro | พื้นที่ความสุขในความทรงจำ โดย เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร

Only Yesterday
พื้นที่ความสุขในความทรงจำ


by Reangsak Padthawaro | โดย เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร
on 17 January - 8 February 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

21 EXHIBITION by SIRI By Sirinart Saiprasart โดย สิรินาฏ สายประสาท

21 EXHIBITION by SIRI


by Sirinart Saiprasart | โดย สิรินาฏ สายประสาท
on 21 January - 11 February 2018

at 10ml. Cafe & Gallery, Bangkok

RUIN By Pannaphan Yodmanee | ทลาย โดย ปานพรรณ ยอดมณี

RUIN
ทลาย


by Pannaphan Yodmanee | โดย ปานพรรณ ยอดมณี
on 13 January - 7 February 2018

at 1PROJECTS, Bangkok

Life Light Faith By Sathit Insom and Jakgrid Mooninta | วิถี แสง ศรัทธา โดย สาธิต อินสม และ จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ

Life Light Faith
วิถี แสง ศรัทธา


by Sathit Insom and Jakgrid Mooninta
โดย สาธิต อินสม และ จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
on 13 January - 4 February 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture | ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น

Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น


by Jiamchan Chankhonghom | โดย เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม
19 January - 11 February 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Life Is Beautiful By Patchara Nantana โดย พัชรา นันต๊ะนา

Life Is Beautiful


by Patchara Nantana | โดย พัชรา นันต๊ะนา
on 18 January - 20 February 2018

at RMA Institute, Bangkok

Future Tapped: A Showcase By CommDe Chula Graduates

Future Tapped: A Showcase


by CommDe Chula Graduates | โดย บัณฑิตที่จบจาก CommDe จุฬา
on 18 January - 18 February 2018

at the Design Center, Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok

PAR AVION By 23 Artists and 4 Invited Artists | นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนซองจดหมาย โดย ศิลปิน 23 ท่าน และศิลปินรับเชิญอีก 4 ท่าน

PAR AVION
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนซองจดหมาย


by 23 Artists and 4 Invited Artists | โดย ศิลปิน 23 ท่าน และศิลปินรับเชิญอีก 4 ท่าน
on 19 January - 13 February 2018

at Nan Riverside Art Gallery, Nan

Art for life: Mercy Mission By More than 70 artists | รอยความดี ต่อลมหายใจ โดย ศิลปินกว่า 70 ท่าน

Art for life: Mercy Mission
รอยความดี ต่อลมหายใจ


by More than 70 artists | โดย ศิลปินกว่า 70 ท่าน
on 18 January - 18 February 2018

at The Queen's Gallery, Bangkok

มุมมอง ความงาม ผ่านดิน โดย อริสรา ทิพย์รัตน์, ศิรัมภา จุลนวล และ ขนิษฐา เป็นซอ

มุมมอง ความงาม ผ่านดิน


by Arissara Tipparat, Sirumpa Chunnuan and Kanittha Pensor
โดย อริสรา ทิพย์รัตน์, ศิรัมภา จุลนวล และ ขนิษฐา เป็นซอ
on 5 - 28 January 2018

at People’s Gallery, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Krungthep Fever Dream By Robert Stratton

Krungthep Fever Dream


by Robert Stratton
on 13 January - 12 February 2018

at Galeria Sucio, Sukhumvit 39, Bangkok/p>

Sweet Waste By Myrtille Tibayrenc aka Mimi

Sweet Waste


by Myrtille Tibayrenc aka Mimi
on 6 - 7 January 2018

at Toot Yung, Bangkok

Photo Exhibition, Last Stand for Pom Mahakam By Janusz Daga

Photo Exhibition, Last Stand for Pom Mahakam


by Janusz Daga
on 16 - 22 January 2018

at SEA-Junction, Bangkok

Palinable x NPPhotography Art Exhibition By Palinable and NPPhotography

Palinable x NPPhotography Art Exhibition


by Palinable and NPPhotography
on 20 - 21 January 2018

at Mely Mellow - Cafe & Library, Bangkok

CHAINreaction

CHAINreaction


by Becky Bliss, Brendon Monson, Caroline Thomas, Jennifer Laracy, Kelly McDonald, Nadene Carr, Nadine Smith, Neke Moa, Nik Hanton, Raewyn Walsh, Renee Beven and Sharon Fitness
on 11 January - 25 February 2018

at ATTA Gallery, Bangkok

Special Exhibition on the Occasion of the 130th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations, The History of Japanese Art: Life and Faith | วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น: เนื่องในโอกสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

Special Exhibition on the Occasion of the 130th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations, The History of Japanese Art: Life and Faith
วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น: เนื่องในโอกสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น


on 27 December 2017 - 18 February 2018

at National Museum Bangkok, Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6 โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการภาพถ่าย ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6


โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 26 December 2017 - 27 February 2018

at Art & Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

Ready Myth By Panya Vijinthanasarn ปัญญา วิจินธนสาร

Ready Myth


by Panya Vijinthanasarn | โดย ปัญญา วิจินธนสาร
on 25 December 2017 - 30 January 2018

at The Queen's Gallery, Bangkok

Space for Happiness | พื้นที่แห่งความสุข

Space for Happiness
พื้นที่แห่งความสุข


by Donnapa Phurphangam, Nattaporn Muangjai, Pirin Pupradup, Panich Phuprattana and Nanthachai Jaiare
โดย ดลนภา พัวพันธ์งาม, ณัฐพร เมืองใจ, ไพริน ภู่ประดับ, พณิช ผู้ปรารถนา และ นันทชัย ใจอารีย์
on 24 December 2017 - 11 January 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Kawee’s Flowers By Kawee Laksanasakulchai | ดอกไม้ของกวี โดย กวี ลักษณะสกุลชัย

Kawee’s Flowers
ดอกไม้ของกวี


by Kawee Laksanasakulchai | โดย กวี ลักษณะสกุลชัย
on 21 December 2017 - 21 January 2018

at YELO House, Bangkok

แรงงานเพื่อชาติใคร โดย ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

แรงงานเพื่อชาติใคร


โดย ศุภชัย อารีรุ่งเรือง | by Supachai Areerungruang
on 20 December 2017 - 14 January 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

ONCE IN PARIS By Parinya Phalang (Tony BKK)

ONCE IN PARIS


by Parinya Phalang (Tony BKK) | โดย ปริญญา พะลัง
on 16 December 2017 - 17 January 2018

at ChangChui, Bangkok

คิดถึงพ่อ

In Memoriam
คิดถึงพ่อ


by Amnat Kongwaree, Theekawut Boonvijit, Warawut Tourawong, Thanarit Thipwaree, Parichart Suphaphan, Jakkee Kongkaew, Manit Srisuwan, Alongkorn Lauwatthana, Teerawat Nutcharoenpol, Homesawan Umansap, Xaanphvith Xitdhixaant, Krit Ngamsom, Palut Marod, Anchalee Arayapongpanich, Yutt Puektasajatum and Thadon Theekachorn
โดย อำนาจ คงวารี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ปาริชาติ ศุภพันธ์, จักรี คงแก้ว, มานิตย์ ศรีสุวรรณ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, สรรพวิทย์ สิทธิสันต์, กฤช งามสม, พลุตต์ มารอด, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, ยุทธ พฤฒาสัจธรรม และ ฐดณ ธีร์ขจร
on 15 December 2017 - 5 February 2018

at DUKE Contemporary Art Space, Bangkok

EYE+AM = EVERYWHERE By Pavanarani Verma ปวัณนารานี เวอร์มา

EYE+AM = EVERYWHERE


by Pavanarani Verma | โดย ปวัณนารานี เวอร์มา
on 15 December 2017 - 3 February 2018

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Two Tone By Suwit Jaipom and Sangiam Yarangsee

Two Tone


by Suwit Jaipom and Sangiam Yarangsee | โดย สุวิทย์ ใจป้อม และ เสงี่ยม ยารังษี
on 15 December 2017 - 31 January 2018

at 9 Art Gallery / Architect Studio, Chiangrai

The Atmosphere in Memory By Jiasak  Liwtaiaisong | บรรยากาศในความทรงจำ โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง

The Atmosphere in Memory
บรรยากาศในความทรงจำ


by Jiasak Liwtaiaisong | โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง
on 15 December 2017 - 9 January 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Dissecting Desire By Naruepon Bamrungruan and Patdanu Tameekul โดย นฤพล บำรุงเรือน และ พัฒน์ดนู เตมีกุล

Dissecting Desire


by Naruepon Bamrungruan and Patdanu Tameekul
โดย นฤพล บำรุงเรือน และ พัฒน์ดนู เตมีกุล
on 14 December 2017 - 21 January 2018

at SAC Gallery, Bangkok

'Poetry of Light' The Royal Photo Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 'กาวยประภา'

'Poetry of Light' The Royal Photo Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand 2016-2017
นิทรรศการ 'กาวยประภา' ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2559-2560


by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 12 December 2017 - 4 March 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

246247596248914102516... And then there were none By Arin Rungjang อริญชย์ รุ่งแจ้ง

246247596248914102516... And then there were none


by Arin Rungjang | โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง
on 10 December 2017 - 21 January 2018

at Gallery VER, Bangkok

กาลเวลา โดย จักรกฤษณ์ การะเกด Jakkrit Karake

กาลเวลา


by Jakkrit Karake | โดย จักรกฤษณ์ การะเกด
on 7 December 2017 - 9 January 2018

at Marsi Gallery, Bangkok

EARLY YEARS PROJECT #2 | โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่


by Kanitch Kajornsri, Jarasporn Chumsri, Chanont Dechasophon, Tanaphon Inthong, Yingyod Yenarkarn, Rungruang Sittirerk, Waret Khunachareonsup, Saroot Supasuthivech, Suhidee Zhata and Alisa Chunchue
โดย คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สุไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ
on 1 December 2017 - 11 March 2018


at Main gallery, 7th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

ECLIPSE By Jedsada Tangtrakulwong โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์

ECLIPSE


by Jedsada Tangtrakulwong | โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
on 1 December 2017 – 25 January 2018

at H Gallery, Bangkok

Mokutan By Thaweesak Srithongdee (Lolay) | คนขายถ่าน โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล)

Mokutan
คนขายถ่าน


by Thaweesak Srithongdee (Lolay) | โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล)
on 23 November - 14 January 2018

at CASE Space Revolution, Bangkok

Mis/place: The Endless of The Beginning ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

Mis/place: The Endless of The Beginning


by Taweesak Molsawat | โดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
on 22 November 2017 - 7 January 2018

at Brainwake Organics Thonglor, Bangkok

Museum of Kirati By Chulayarnnon Siriphol | นิทรรศการศิลปะสื่อผสม โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล

Museum of Kirati
นิทรรศการศิลปะสื่อผสม


by Chulayarnnon Siriphol | โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล
on 19 November 2017 - 21 January 2018

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

POLA – Patterns of Meanin, Batik and Contemporary Art from Indonesia | โพลา–ลวดลายแห่งความหมาย

POLA – Patterns of Meanin, Batik and Contemporary Art from Indonesia
โพลา – ลวดลายแห่งความหมาย


by A group exhibition featuring: Ace House Collective, Cahaya Negeri, Eldwin Pradipta and RestuRatnaningtyas
โดย ศิลปินกลุ่ม เอซ เฮาส์ คอลเล็กทีฟ, จาฮายา เนเกอรี, เอลวิน ประดิปตา และ เรสตู รัตนานิงตียัส
on 14 November 2017 – 28 February 2018

at The Jim Thompson House, Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย Portrait of Thai-Chinese By Park Dong Hyuk

Portrait of Thai-Chinese
นิทรรศการภาพถ่าย


by Park Dong Hyuk
on 14 November 2017 – 28 February 2018

at Cho Why Gallery, Bangkok

Through The Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Through The Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 2 September 2017 - 7 January 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’ By : Araya Rasdjarmrearnsook | ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’ โดย : อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’
ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’


by Araya Rasdjarmrearnsook | โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
on 28 June 2017 - 14 January 2018

at 100 Tonson Gallery, Bangkok