อยากให้ผู้ชมได้ชื่นชมผลงานภาพพิมพ์ของ ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล อย่างเพ่งพินิจ สิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือ ความงดงามของความเป็นผู้หญิงที่เปล่งประกายมาจากความเชี่ยวชาญในเทคนิคภาพพิมพ์หินที่หาคนเทียบได้ยาก แต่ผลงานของเธอไม่ได้มีเพียงความสวยงาม ยังมีความสลับซับซ้อนกของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทุก ๆ รูปชลิตาใช้สัญลักษณ์ของนางแบบแต่ละคนที่ต่างกันออกไป บางรูปอาจตีความไม่ออก แต่ศิลปะมักมีปลายเปิดให้ใช้จินตนาการต่อไปได้โดยไม่ผิด ความซับซ้อนภายในรูปอาจมีความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ซับซ้อนกับภาวะปัจจุบัน หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตWork