นิทรรศการ ห้วงขณะหนึ่งของความทรงจำ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครรัตนาตั้งคำถามต่อ "การพัฒนาของเมือง" การใช้ชีวิตในสังคมปัจุบันความทรงจำและเรื่องราวต่างๆที่ดำเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นผลงานประติมากรรมของรัตนามุ่งแสดงถึงสภาพชีวิตที่อยู่ในเมืองผ่านการใช้รูปทรงของสิ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุเหล็กทองเหลืองและเซรามิกมีลักษณะเป็นเส้นโครงสร้างที่ค่อยๆครอบครองพื้นที่ว่างอย่างอิสระการก่อร่างสร้างรูปของตึกรามบ้านเรือนในผลงานประติมากรรมเปรียบเสมือนการค่อยๆก่อรูปรอยของความทรงจำภาพของการใช้ชีวิตความหวังความฝันภายใต้สังคมแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน


Work