นิทรรศการ “นิทานแผดเสียงกรีดเสียง และซีซเสียง”

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการส่งเสียงแตกต่างกันการดำเนินเรื่องราวแฝงแง่คิดและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยศิลปินนำนิทานมาต่อยอดทางจินตนาการและสังเคราะห์เข้าด้วยกันกลายเป็นนิทานต่อเติม และสร้างผลงานลักษณะจัดวางเชิงชีววิทยาWork