นิทรรศการภาพถ่าย
Journey of the Ethnic

เนื่องด้วยข้าพเจ้าและทีมงานสารคดี เดินทางไปกับชาติพันธุ์ หรือ Journey of the ethnic ได้ดำเนินการถ่ายทำสารคดีชุด เดินทางไปกับชาติพันธุ์ หรือ Journey of the ethnic ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2560 ภายใต้การสนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเนื้อเรื่องของสารคดีทั้งหมดเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย และอุษาคเนย์ เรื่องราวของ DNA กลุ่มชาติพันธุ์ การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย พวกเค้าเป็นใคร เครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ ล้วนมีที่มาที่ไป และสืบเนื่องจากชนกลุ่มแรกๆ ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มและเรียกตัวเองใหม่จนถึงปัจจุบัน การถ่ายทำสารคดีนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5 ตอน เช่น อาข่า ม้ง ลีซู อูรักลาโว้ย มอแกน และ มอแกลน ซึ่งการเดินทางถ่ายทำสารคดีนี้ ทีมงานตั้งใจเก็บภาพนิ่งไว้ด้วย เพื่อจะดำเนินการจัดทำหนังสือ สิ่งพิมพ์ ต่อไป จนกระทั่ง สิ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย นั้นหมายถึงการเสร็จสู่สวรรคาลัยของ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในการนี้ ส่งผลให้ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ยุติบทบาทลงไปด้วย และทำให้โครงการสารคดี ต้องหยุดลงไปด้วยเเช่นกัน ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ตระหนักถึงคำสอนของ "พ่อ" จึงมีความประสงค์ ที่จะผลักดันและเดินหน้าต่อให้ได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ข้าพเจ้าและทีมงาน จึงเลือกที่จะจัดนิทรรศการภาพถ่ายขึ้น โดยจะเป็นภาพถ่ายของกลุ่มชนชาติพันธุ์ ที่ทางทีมงานได้เก็บเกี่ยวจากระยะทางในการถ่ายทำมาทั้งสิ้นประมาณ 100 ภาพ เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลเห็นอาภรณ์ของแผ่นดินที่แอบซ่อนอยู่ ตามจังหวัดต่างๆโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่น้อยกว่า 40 กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั่วทุกภาค แต่เป็นที่น่าสังเกตุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์จะเสร็จเยี่ยมราษฎรของพระองค์ ในท้องทุรกันดาร โดยไม่แบ่งแยกว่าชนชาติใด ไม่ว่าจะไกลสักเพียงใด ไม่ว่าลำบากสักแค่ไหน พระองค์ก็จะเสร็จเยี่ยมไปทุกพื้นแผ่นดินไทย โดยที่พระองค์มิเคยทอดทิ้ง ประชาชนของพระองค์เลย ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานสารคดีต้องเดินหน้าตามลอยของพระองค์ โดยมิย่อท้อ แม้จะมีอุปสรรคใดๆก็ตาม อีกทั้งทางทีมงานจะไม่หยุดนิ่งและมุ่งมั่นทำงาน สารคดีต่อ "เพื่อสานต่อที่พ่อทำ" จนครบทุกชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย ให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ อนึ่ง การจัดนิทรรศการภาพถ่ายชนชาติพันธุ์นี้มีเป้าหมายอีกอย่าง เพื่อผลักดันให้เห็นถึงคุณค่าของกลุ่มชนชาติพันธุ์ การอนุรักษ์ผื้นแผ่นดินตน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การสร้างงานให้ชุมชน และยังเสริมการท่องเที่ยว เมืองรองได้เป็นอย่างดี และยังเป็นนิมิตหมายอันดี

แด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ร.10 ที่พระองค์ได้ขึ้นมาปกครองแผ่นดินไทย และพรองค์ ก็มิเคยทอดทิ้งกลุ่มชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย

Work