Rama IX Art Museum

ROOK-LUM Thesis Exhibtion | รุก-ล้ำ นิทรรศการศิลปนิพนธ์

ROOK-LUM Thesis Exhibtion
รุก-ล้ำ นิทรรศการศิลปนิพนธ์


by Product Design, Department of Design, Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือรุ่นที่ 42 แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
on 2 - 7 April 2019


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

The Light Of Day By Utis Hemamoon | ความสุขของแสง โดย อุทิศ เหมะมูล

The Light Of Day
ความสุขของแสง


by Utis Hemamoon
โดย อุทิศ เหมะมูล
on 1 April - 20 May 2019

at The Jam Factory, Bangkok

ราคะหนอ โดย วรพล นวลละออง Worapol Nuanla-ong

ราคะหนอ


by Worapol Nuanla-ong
โดย วรพล นวลละออง
on 1 - 30 April 2019

at ChangChui, Bangkok

Hope By Pornwipa Suriyakarn | ความหวัง โดย พรวิภา สุริยากานต์

Hope
ความหวัง


by Pornwipa Suriyakarn
โดย พรวิภา สุริยากานต์
on 2 - 30 April 2019

at LHONG1919 gallery by YuYuan, Bangkok

The Beauty of Siam : Anantara Siamese Fighting Fish, Photo Exhibition By Visarute Angkatavanich | นิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทยความงามแห่งสยาม” โดย วิศรุต อังคทะวานิช

The Beauty of Siam : Anantara Siamese Fighting Fish, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทยความงามแห่งสยาม”


by Visarute Angkatavanich
โดย วิศรุต อังคทะวานิช
on 5 April - 31 May 2019

at Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok

Resplendency & Obscurity By Panya Wijinthanasan ปัญญา วิจินธนสาร

Resplendency & Obscurity


by Panya Wijinthanasan
โดย ปัญญา วิจินธนสาร
on 11 April - 23 May 2019

at 137 Pillars Suites & Residences, Bangkok

SENSE OF PLACE By Peerapat Wimolrungkarat พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์

SENSE OF PLACE


by Peerapat Wimolrungkarat
โดย พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์
on 30 April - 16 June 2019

at Leica Gallery, Bangkok

Space of happiness By Prachatip Makmool | พื้นที่แห่งความสุข โดย ประชาธิป มากมูล

Space of happiness
พื้นที่แห่งความสุข


by Prachatip Makmool
โดย ประชาธิป มากมูล
on 3 - 30 April 2019

at LHONG1919 gallery by YuYuan, Bangkok

Reminiscence By Sommai Ma-on สมหมาย มาอ่อน

Reminiscence


by Sommai Ma-on
โดย สมหมาย มาอ่อน
on 6 April - 8 June 2019

at Toot Yung Art Center, Bangkok

Secret in the Backyard By Pat Sathienthirakul | นิทรรศการภาพถ่าย โดย พัฒน์ เสถียรถิระกุล

Secret in the Backyard
นิทรรศการภาพถ่าย


by Pat Sathienthirakul
โดย พัฒน์ เสถียรถิระกุล
on 6 April - 6 May 2019

at A Clay Gallery, Bangkok

Value (Less x Able) By Jirayu Kiatrungwilaikul and Itti Petamanang จิรายุ เกียรติรุ่งวิไลกุล และ อิทธิ เปตามานัง

Value (Less x Able)


by Jirayu Kiatrungwilaikul and Itti Petamanang
โดย จิรายุ เกียรติรุ่งวิไลกุล และ อิทธิ เปตามานัง
on 18 April - 16 May 2019

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Empathy In Parallel, Photo Exhibition By Tanawut Ngamwutthiwong (Tanawut Photography)

Empathy In Parallel, Photo Exhibition


by Tanawut Ngamwutthiwong (Tanawut Photography)
on 20 April - 31 May 2019

at After all, coffee & bakery, Bangkok

Planet Krypton By Pornthip Munkong and Pisitakun Kuntalang ภรณ์ทิพย์ มั่นคง และ พิสิฐกุล ควรแถลง

Planet Krypton


by Pornthip Munkong and Pisitakun Kuntalang
โดย ภรณ์ทิพย์ มั่นคง และ พิสิฐกุล ควรแถลง
on 26 April - 2 June 2019

at WTF Gallery, Bangkok

Untold Stories 1983-2019 By Nopchai Ungkavatanapong | ไม่รัก ไม่หลอก กับเรื่องที่ไม่เคยบอกตรงๆ โดย นพไชย อังควัฒนะพงษ์

Untold Stories 1983-2019
ไม่รัก ไม่หลอก กับเรื่องที่ไม่เคยบอกตรงๆ


by Nopchai Ungkavatanapong
โดย นพไชย อังควัฒนะพงษ์
on 27 April - 13 July 2019

at Bangkok University Gallery (Kluaynamthai Campus), Bangkok

Phénomène, Once upon a time, I believed in | ปรากฏกาลครั้งหนึ่ง  ฉันเชื่อ....

Phénomène, Once upon a time, I believed in...
ปรากฏกาลครั้งหนึ่ง ฉันเชื่อ....


by Puntita Meeboonsabai, Chatchawan Pootawong and Kamolchat Pangtho
โดย ปัณฑิตา มีบุญสบาย, ชัชวาล พุทธวงศ์ และ กมลฉัตร เป็งโท
on 20 April – 2 June 2019

at Joyman Gallery, Bangkok

BORDERLESS By Aphirak Punmoonsilp and Lie Cheng Jie | นิทรรศการร่วมสมัย “สร้างศิลป์ สู่ขุนเขา ไร้พรหมแดน” โดย : อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ และ ลี เฉิง เจี๋ย

BORDERLESS
นิทรรศการร่วมสมัย “สร้างศิลป์ สู่ขุนเขา ไร้พรหมแดน”


by Aphirak Punmoonsilp and Lie Cheng Jie
โดย อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ และ ลี เฉิง เจี๋ย
on 9 - 21 April 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

TAKEOFF Art Thesis Exhibition

TAKEOFF Art Thesis Exhibition


by Department of Visual Communication Design, Department of Computer Generated Imagery, Albert Laurence School of Communication Arts, Assumption University
โดย นักศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และภาควิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
on 23 - 28 April 2019

at Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok

Gravity of Missing You By Bonalisa Smile | เพราะความคิดถึงมีแรงดึงดูด

Gravity of Missing You
เพราะความคิดถึงมีแรงดึงดูด


by Bonalisa Smile
on 6 - 25 April 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

Art and Social History in Laos from the 1960s to the Present | เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม

Art and Social History in Laos from the 1960s to the Present
เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม


by Kongphat Luangrath, Xaisongkham Induangchanthy, Bounpaul Photyzan, May Chandavong and Anoulom Souwandouane
โดย กงพัด หลวงลาด, ไซสงคาม อินดวงจันที, บุนโปน โพทิสาน, มาย จันดาวง และ อานูโลม สุวันดวน
on 3 - 25 April 2019

at CU. Museum, Bangkok

Dhamma Kale By Dhamma Kale Group Artists:- Kajonsak Rungsuriyan, Chaloempon Boonyang and Nattapol Srijai | ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล โดย กลุ่ม ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล:- ขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน, เฉลิมพล บุญยัง และ ณัฐพล ศรีใจ

Dhamma Kale
ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล


by Dhamma Kale Group Artists:- Kajonsak Rungsuriyan, Chaloempon Boonyang and Nattapol Srijai
โดย กลุ่ม ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล:- ขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน, เฉลิมพล บุญยัง และ ณัฐพล ศรีใจ
on 20 April - 9 May 2019

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Home in the truly home By Petchpaints

Home in the truly home


by Petchpaints
on 27 April - 6 May 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

“1971” Art Thesis Exhibition By Graduating students of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

“1971” Art Thesis Exhibition
1971 (หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด)


by Graduating students of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 4 - 9 June 2019

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, The Sirindhorn Visual Art Workshop Building, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Sanamchandra Palace , Nakhonpathom

Field Trip Project Asia – Thailand เจแปน ฟาวน์เดชั่น และภัณฑารักษ์ร่วม: เทนทาเคิล แกลเลอรี่ และ ไดสุเกะ ทาเกยะ

Field Trip Project Asia – Thailand


by Japan Foundation, Bangkok, Co-curated by Tentacles and Daisuke Takeya
โดย เจแปน ฟาวน์เดชั่น และภัณฑารักษ์ร่วม: เทนทาเคิล แกลเลอรี่ และ ไดสุเกะ ทาเกยะ
on 30 April - 12 May 2019

at Curved Walls 3rd - 5th floor, Bangkok Art and Culture Center (BACC), Bangkok

Beyond Autism By Yaipoeng and Naipran ยายเพิ้ง และ นายพราน

Beyond Autism


by Yaipoeng and Naipran
โดย ยายเพิ้ง และ นายพราน
on 27 April 2019 all day

at Kinjai Contemporary, Bangkok

Open Islands By nine young Chinese artists: Gong Jian, Liu Zhan, Ma Wenting, Qi Lei, Wu Wei, Yesu (Zhang Fan), Zhan Chong, Zhang Yingnan, and Zhang Zhaoying

Open Islands


by nine young Chinese artists: Gong Jian, Liu Zhan, Ma Wenting, Qi Lei, Wu Wei, Yesu (Zhang Fan), Zhan Chong, Zhang Yingnan, and Zhang Zhaoying
on 25 April - 30 May 2019

at Tang Contemporary, Bangkok

Laong Saeng By Shinya Matsunaga | ละอองแสง

Laong Saeng
ละอองแสง


by Shinya Matsunaga
on 5 April 2019 all day

at TARS Gallery, Bangkok

Candy Photo Art By Katrina Grey

Candy Photo Art


by Katrina Grey
on 9 April 2019 all day

at SOLE MIO, Thong Lor 13, Bangkok

Love is all around, Group Exhibition project

Love is all around, Group Exhibition project


on 6 April - 2 May 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

All you need is selflove By LILY Lockwood

All you need is selflove


by LILY Lockwood
on 27 April - 9 May 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

From Monet to Kandinsky 'Vision Alive' Multimedia Exhibition By 16 Master European Artists ศิลปินยุโรประดับมาสเตอร์ 16 คน

From Monet to Kandinsky 'Vision Alive' Multimedia Exhibition


by 16 Master European Artists
โดย ศิลปินยุโรประดับมาสเตอร์ 16 คน
on 26 April - 16 June 2019

at River City Bangkok, Bangkok

Pretty Ugly By Richard Skene

Pretty Ugly


by Richard Skene
on 26 April - 5 May 2019

at WOOF PACK, Bangkok

Circle and Silence By Samran Cheupan | วงกลม และ ความเงียบ โดย สำราญ เชื้อพันธ์

Circle and Silence
วงกลม และ ความเงียบ


by Samran Cheupan
โดย สำราญ เชื้อพันธ์
on 30 March - 30 April 2019

at MOCA Museum of Contemporary Art, Bangkok

Summer Breeze | ระเริงรมณ์

Summer Breeze
ระเริงรมณ์


by Attasit Pokpong, Ekasit Jirattikanon, Jirasak Anoujohn, Jeep Jatuchoti, PhonPhan Wichukijmongkol,Thanarit Thipwaree, Tawan Wichyabhakdi and guest artist : Prateep Kochabua
โดย อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์, จิรศักดิ์ อนุจร, จิ๊ป จตุโชติ (จตุโชติ ลิมปโชติ), พนธ์พันธ์ วิชชุกิจมงคล, ธนฤษภ์ ทิพย์วารี, ตะวัน วิชญภักดี และศิลปินรับเชิญ ประทีป คชบัว
on 30 March - 30 April 2019

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

The 8th White Elephant Art Award Exhibition “Joyous Celebrations” By Thai Beverage Public Company Limited and Bangkok Art and Culture Centre | นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

The 8th White Elephant Art Award Exhibition “Joyous Celebrations”
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”


by Thai Beverage Public Company Limited and Bangkok Art and Culture Centre
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 28 March - 12 May 2019


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Not the Same | ไม่เหมือนกัน

Not the Same
ไม่เหมือนกัน


by Chakapong Phatlakfa, Apichart Pholprasert, Supachai Areerungruang, Panot Pleumchusak, Intira Prompan, Soamshine Boonyananta, Somsong Simaporn, Triwit Phijitplakas, Athipat Wijitsatitrat, Suchart Thongsima, Khema Chaengchaya, Atiyot Sankaburanurak, Nuttida Theeranartsin and Tamra Chatikanon
โดย จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, อภิชาติ พลประเสริฐ, ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, ปนท ปลื้มชูศักดิ์, อินทิรา พรมพันธุ์, โสมฉาย บุญญานันต์, สมทรง สิมาภรณ์, ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ, อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์, สุชาติ ทองสิมา, เขมา แฉ่งฉายา, อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, ณัฐธิดา ธีรนาทสิน และ ตำรา ชาติกานนท์
on 28 March - 21 April 2019


at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

THE 7TH RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL DESIGN SYMPOSIUM; Work In Progress, 'AUTONOMOUS DESIGN' By William Lim and Kenvin Ang | งานประชุมวิชาการนานาชาติ งานออกเเบบสร้างสรรค์เเละสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 โดย William Lim เเละ Kenvin Ang

THE 7TH RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL DESIGN SYMPOSIUM; Work In Progress, 'AUTONOMOUS DESIGN'
งานประชุมวิชาการนานาชาติ งานออกเเบบสร้างสรรค์เเละสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7


by William Lim and Kenvin Ang

on 26 March - 30 April 2019

at Rangsit University, Pathum Thani

Humanimal By Dujdao Vadhanapakorn | สัตว์มนุษย์ โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์

Humanimal
สัตว์มนุษย์


by Dujdao Vadhanapakorn
โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์
on 21 Mar - 5 May 2019

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

Chula Art’s Collection Color Memoir | จุฬาฯสรรศิลป์

Chula Art’s Collection Color Memoir
จุฬาฯสรรศิลป์


by 17 leading Thai artists:- Anand Panin, Itthi Kongkakul, Kamchorn Soonpongsri, Montien Boonma, Paretas Hutanggul, Parinya Tantisuk, Pichit Tangcharoen, Praiwan Dakliang, Prasong Luemuang, Prawat Laochareon, Pricha Arjunka, Somboon Hormtientong, Sompot Upa-in, Somwong Tupparat, Thavorn Ko-Udomvit, Vivicha Yodnil and Warawut Chusaengthong
โดย ศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยจำนวน 17 ท่าน ได้แก่ กำจร สุนพงษ์ศรี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ประวัติ เล้าเจริญ, ประสงค์ ลือเมือง, ปริญญา ตันติสุข, ปริทรรศน์ หุตางกูร, ปรีชา อรชุนกะ, พิชิต ตั้งเจริญ, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, มณเฑียร บุญมา, วราวุธ ชูแสงทอง, วิวิชชา ยอดนิล, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมโภชน์ อุปอินทร์, สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อนันต์ ปาณินท์ และ อิทธิ คงคากุล
on 20 March - 26 June 2019

at CU Museum, Bangkok

Sometimes I forget ….By Apichart Thitiwongworasakul

Sometimes I forget….


by Apichart Thitiwongworasakul
โดย อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล
on 20 March - 4 April 2019

at CASE Space Revolution, Bangkok

Print set By ARTED48, Faculty of Education, Chulalongkorn University | พริ้นท์เสร็จ โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print set
พริ้นท์เสร็จ


by ARTED48, Faculty of Education, Chulalongkorn University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 20 March - 4 April 2019

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

OUT OF PLACE By Thai Artists and Korea Artists:- Issarakarn Yingyong, Tiki Sakpisit, Dao Vasiksiri, Ruangsak Anuwatvimol, Patipat chaiwited, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul and Hyemin Park

OUT OF PLACE


by Thai Artists and Korea Artists:- Issarakarn Yingyong, Tiki Sakpisit, Dao Vasiksiri, Ruangsak Anuwatvimol, Patipat chaiwited, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul and Hyemin Park
โดย ศิลปินไทยและเกาหลีใต้:- อิสรากาญจน์ ยิ่งยง, ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์, ดาว วาสิกศิริ, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul และ Hyemin Park
on 19 March - 28 April 2019

at Subhashok The Arts Centre (S.A.C.), Bangkok

See Saw Seen VIII

See Saw Seen VIII


by Manatsanun Panlertwongskul, Rumpaporn Vorasiha, Vanthanee Apiwattanasawee, Sirima Chaipreechawit, Supattra Mansawaeng (Maneemejai), Ornin Ruangwattanasuk and Urasha Jakkachaphol
โดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, รัมภาพร วรสีหะ, วรรนธนี อภิวัฒนเสวี, สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, สุพัตรา หมั่นแสวง (มานีมีใจ), อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข และ อุรชา จักรคชาพล
on 19 March - 27 April 2019

at ARDEL's Third Place Gallery, Bangkok

Here is life By Chubby Nida

Here is life


by Chubby Nida
on 17 March - 19 May 2019

at Pullman Bangkok Hotel G, Bangkok

PAJAKA By Navapon Hongmanee

PAJAKA
นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา "ปัจเจกะ"


by Navapon Hongmanee
on 17 March - 17 May 2019

at LHONG Gallery by Yuyuan Art Gallery @LHONG 1919, Bangkok

(Time) By SalahWarin Jaijuntuck, Darakorn Sornpood, Chainarong Kongklin, Amnat Laomasuvapant, Wittaya Tanakong, Jirawan Rewatto, Weeraya Yamansabeedeen, Noppanand Rangsrikhunnadham and Jutamanee Diloksopon | ไทม์ โดย สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก, ดารากร สอนพูด, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, อำนาจ เลามาสุวพันธ์, วิทยา ฐานะกอง, จิราวรรณ เรวัตโต, วีรญา ยามันสะบีดีน, นภนันท์ รังสีคุณธรรม และ จุฑามณี ดิลกโศภณ

(Time)
ไทม์


by SalahWarin Jaijuntuck, Darakorn Sornpood, Chainarong Kongklin, Amnat Laomasuvapant, Wittaya Tanakong, Jirawan Rewatto, Weeraya Yamansabeedeen, Noppanand Rangsrikhunnadham and Jutamanee Diloksopon
โดย สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก, ดารากร สอนพูด, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, อำนาจ เลามาสุวพันธ์, วิทยา ฐานะกอง, จิราวรรณ เรวัตโต, วีรญา ยามันสะบีดีน, นภนันท์ รังสีคุณธรรม และ จุฑามณี ดิลกโศภณ
on 16 March - 30 April 2019

at 333Gallery, Bangkok

AT HOMES By Orn Thongthai อร ทองไทย

AT HOMES


by Orn Thongthai
โดย อร ทองไทย
on 16 March - 28 April 2019

at YELO House, Bangkok

Let Me Be Your Mirror By Sandy Chuchat

Let Me Be Your Mirror


by Sandy Chuchat
on 16 March - 27 April 2019

at Ekamian, Bangkok

IN LOVE By Kanis

IN LOVE


by Kanis
on 16 March - 1 April 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

Children can't sell By Hugdee group | นิทรรศการศิลปะและละคร มโนราห์ เด็กไม่ได้มีไว้ขาย โดย กลุ่มละอ่อนฮักดี

Children can't sell
นิทรรศการศิลปะและละคร มโนราห์ "เด็กไม่ได้มีไว้ขาย"


by Hugdee group
โดย กลุ่มละอ่อนฮักดี
on 15 March - 11 April 2019

at Baan Tuek Art Center, Chiang Mai

Our Popula (ra) tion By Dow Wasiksiri, Kanakorn Kachacheeva, Krit Ngamsom, Tawan Wattuya and Thesis Areepipatkul ดาว วาสิกศิริ, คณากร คชาชีวะ, กฤช งามสม, ตะวัน วัตุยา และ ธีศิษฏ์ อารีย์พิพัฒน์กุล

Our Popula (ra) tion


by Dow Wasiksiri, Kanakorn Kachacheeva, Krit Ngamsom, Tawan Wattuya and Thesis Areepipatkul
โดย ดาว วาสิกศิริ, คณากร คชาชีวะ, กฤช งามสม, ตะวัน วัตุยา และ ธีศิษฏ์ อารีย์พิพัฒน์กุล
on 13 March - 31 May 2019

RCB Galleria, Bangkok

LIFE: Through the aspect of color and light By Ploy Lorpaitoon | ชีวิตผ่านมิติแสงสี โดย รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์

LIFE: Through the aspect of color and light
ชีวิตผ่านมิติแสงสี


by Ploy Lorpaitoon
โดย รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์
on 10 March - 30 April 2019

at LHONG1919 gallery by YuYuan, Bangkok

LOOT By Natdanai Jitbunjong | สะดม โดย ณัฐดนัย จิตต์บรรจง

LOOT
สะดม


by Natdanai Jitbunjong
โดย ณัฐดนัย จิตต์บรรจง
on 9 March - 11 May 2019

at Gallery VER, Bangkok

Passing a window I glanced Into It By Atit Sornsongkram | นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะ โดย อธิษว์ ศรสงคราม

Passing a window I glanced Into It
นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะ


by Atit Sornsongkram
โดย อธิษว์ ศรสงคราม
on 9 March - 11 May 2019

at Gallery VER, Bangkok

The Unknown World By Rukkit Sathapornvajjana and Sam Lo

The Unknown World


by Rukkit Sathapornvajjana and Sam Lo
โดย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ร่วมมือกับ รักกิจ สถาพรวจนา (ศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทย) และ Sam Lo (ศิลปินสตรีทอาร์ตจากสิงคโปร์)
on 9 March - 11 May 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

SEA By Ruben Pang, Cai Qing, Kristoffer Ardeña, Manok Ventura, H.H Lim, Zulkifli Lee, Pannaphan Yodmanee, Phattharakon Singthong and Sornchai Phongsa

SEA-New Generation


by Ruben Pang, Cai Qing, Kristoffer Ardeña, Manok Ventura, H.H Lim, Zulkifli Lee, Pannaphan Yodmanee, Phattharakon Singthong and Sornchai Phongsa
on 6 March - 23 April 2019

at Tang Contemporary Art, Bangkok

Tian Tian Xiang Shang: Arts is Learning Learning is Arts” An exhibition of creative cultural exchange | เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}

Tian Tian Xiang Shang: Arts is Learning Learning is Arts” An exhibition of creative cultural exchange
เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}


by Bangkok Art and Culture Centre and Zuni Icosahedron
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน
on 1 March - 12 April 2019


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Revisited < > Departed By Navin Rawanchaikul | กลับไป จากมา โดย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

Revisited < > Departed
กลับไป จากมา


by Navin Rawanchaikul
โดย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
on 15 February - 7 April 2019

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

Yellow Eyes By Ekarat Aroonrat เอกรัตน์ อรุณรัตน์

Yellow Eyes


by Ekarat Aroonrat
โดย เอกรัตน์ อรุณรัตน์
on 10 February - 10 April 2019

at Joyman Gallery, Bangkok

Beautiful Futures, Installation and New Paintings By Mit Jai Inn

Beautiful Futures, Installation and New Paintings


by Mit Jai Inn | โดย มิตร ใจอินทร์
on 2 February - 30 July 2019

at H Gallery, Bangkok

Memory, Materiality, and Politics in SE Asia By Jakkai Siributr, Mit Jai Inn, Sawangwongse Yawnghwe and Sopheap Pich

Memory, Materiality, and Politics in SE Asia


by Jakkai Siributr, Mit Jai Inn, Sawangwongse Yawnghwe and Sopheap Pich
on 1 February - 26 May 2019

at H Gallery, Bangkok

Rhythm of Life & Nature By 4 Artists

Rhythm of Life & Nature


by 4 Artists
on 1 February - 10 April 2019

at Joyman Gallery, Bangkok

A LITTLE RICH COUNTRY by Prateep Suthathongthai | ประเทศเล็กที่สมบูรณ์ โดย ประทีป สุธาทองไทย

A LITTLE RICH COUNTRY
ประเทศเล็กที่สมบูรณ์


by Prateep Suthathongthai
โดย ประทีป สุธาทองไทย
on 22 November 2018 - 5 May 2019

at 100 Tonson Gallery, Bangkok