The Remembrance

"พื้นที่เรื่องราวจากกระดาษที่ถูกเฉือนตัดได้ทำหน้าที่เป็นภาษาศิลปะแสดงสัญลักษณ์ที่งดงามเพื่อนำเสนอสมดุลชีวิตระหว่างตัวตนที่อ่อนไหวและความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน..."

ตัวตนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความรู้สึกแปลกแยกกับครอบครัว ความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นที่รัก การเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทรงจำฝังลึกคือที่มาสำคัญของนิทรรศการศิลปะ The Remembrance โดย ศิลปิน ณรัชต์ บริบูรณ์หิรัญธนา

"ปมปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเป็นปัญหาที่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าจะก้าวข้ามมันไปได้ วิธีการที่จะอยู่ร่วมกับความเศร้าที่รู้สึกข้างในได้คือเล่ามันผ่านทางงานศิลปะ โดยก็เอาความรู้สึกตรงนั้นที่มีมาเล่า สัญลักษณ์สวยงามที่เรานำมาใช้เพื่อสื่อสาร เป็นการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตของตนเอง เราอยากมองเห็นอีกด้านของปัญหาเหล่านั้น และเมื่อได้ลงมือทำจึงค้นพบว่าวิธีการทางศิลปะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง เพราะไม่ถนัดกับการแสดงความรู้สึกด้วยการพูดเลยใช้งานศิลปะให้พูดแทน

ถ้อยคำศิลปิน ณรัชต์ บริบูรณ์หิรัญธนา
Work