นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” สื่อความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์รื่นเริง บอกเล่าถึงบรรยากาศของความสุข ความหวัง และความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงที่รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานแบบใดแบบหนึ่ง แต่เปิดโอกาสให้ศิลปินทุกคนได้ใช้จินตนาการผสมผสานกับศักยภาพทางศิลปะแบบเหมือนจริง เพื่อถ่ายทอดความงดงามอันลึกซึ้งชวนให้ปรากฏออกมาในรูปของผลงานศิลปะทั้งในเชิงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุการประกวด

ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง 36 ชิ้น รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 56 ชิ้นงาน

The 8th White Elephant Art Award Exhibition “Joyous Celebrations”

The 8th White Elephant Art Award exhibition “Joyous Celebrations” presents realistic and figurative painting, sculpture and mixed media artworks which received awards from the 8th edition of the competition in 2019. The exhibition is composed of 20 award-winning artworks and 36 selected artworks. To conclude, there are 56 artworks of art exhibited this year.

Work