Rama IX Art Museum

The 12th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand | การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

The 12th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand
การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12


by Visual Artist's Association of Thailand
โดย สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
on 3 - 29 March 2019


at Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

Re-Heat

Re-Heat


by 4 Artist from BGC Glass Studio (Chattakan Vongsiri, Titapa Rongruangvanich, Ake Rawdmek and Thanaporn Sukcharoen)
โดย 4 ศิลปินจาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ (ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ, ฐิติภา รุ่งเรืองวานิช, เอก รอดเมฆ และ ธนาพร สุขเจริญ)
on 1 - 31 March 2019


at People’s Gallery, 2 floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Ceramics Art Thesis Exhibition | นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2561 ๘๐๐ องศา

Ceramics Art Thesis Exhibition
นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2561 "๘๐๐ องศา"


by Ceramics Art, Department of Design, Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
โดย สาขาวิชาเซรามิกส์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
on 12 - 17 March 2019


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Din Clay Ton Berlin - Ratchaburi Dialo By Goethe-Institut Thailand, Stefanie Hering and Wasinburee Supanichvoraparch | นิทรรศการศิลปะเซรามิค 'สุนทรียสนทนา เบอร์ลิน - ราชบุรี' โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับศิลปินไทย คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และศิลปินชาวเยอรมัน Stefanie Hering

Din Clay Ton Berlin - Ratchaburi Dialo
นิทรรศการศิลปะเซรามิค 'สุนทรียสนทนา เบอร์ลิน - ราชบุรี'


by Goethe-Institut Thailand, Stefanie Hering and Wasinburee Supanichvoraparch
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับศิลปินไทย คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และศิลปินชาวเยอรมัน Stefanie Hering
on 8 - 30 March 2019


at Studio, 4th floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Tian Tian Xiang Shang: Arts is Learning Learning is Arts” An exhibition of creative cultural exchange | เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}

Tian Tian Xiang Shang: Arts is Learning Learning is Arts” An exhibition of creative cultural exchange
เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}


by Bangkok Art and Culture Centre and Zuni Icosahedron
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน
on 1 March - 12 April 2019


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

The 8th White Elephant Art Award Exhibition “Joyous Celebrations” By Thai Beverage Public Company Limited and Bangkok Art and Culture Centre | นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

The 8th White Elephant Art Award Exhibition “Joyous Celebrations”
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”


by Thai Beverage Public Company Limited and Bangkok Art and Culture Centre
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 28 March - 12 May 2019


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Not the Same | ไม่เหมือนกัน

Not the Same
ไม่เหมือนกัน


by Chakapong Phatlakfa, Apichart Pholprasert, Supachai Areerungruang, Panot Pleumchusak, Intira Prompan, Soamshine Boonyananta, Somsong Simaporn, Triwit Phijitplakas, Athipat Wijitsatitrat, Suchart Thongsima, Khema Chaengchaya, Atiyot Sankaburanurak, Nuttida Theeranartsin and Tamra Chatikanon
โดย จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, อภิชาติ พลประเสริฐ, ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, ปนท ปลื้มชูศักดิ์, อินทิรา พรมพันธุ์, โสมฉาย บุญญานันต์, สมทรง สิมาภรณ์, ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ, อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์, สุชาติ ทองสิมา, เขมา แฉ่งฉายา, อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, ณัฐธิดา ธีรนาทสิน และ ตำรา ชาติกานนท์
on 28 March - 21 April 2019


at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Sweet Things By Buakow Phasom บัวขาว ผะสม

Sweet Things


by Buakow Phasom
โดย บัวขาว ผะสม
on 2 - 30 March 2019

at Naive cafe' in Art, Chiang Mai

Expression Now! By Chumpol Akkapantanon ชุมพล อักพันธานนท์

Expression Now!


by Chumpol Akkapantanon
โดย ชุมพล อักพันธานนท์
on 2 - 31 March 2019

at YuYuan Art & Antique, Bangkok

ATTA By Prateep Kochabua, Sakwut Wisesmanee, Suradej Kaewthamai and Anupong Chantorn | อัตตา โดย ประทีป คชบัว, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สุรเดช แก้วท่าไม้ และ อนุพงษ์ จันทร

ATTA
อัตตา


by Prateep Kochabua, Sakwut Wisesmanee, Suradej Kaewthamai and Anupong Chantorn
โดย ประทีป คชบัว, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สุรเดช แก้วท่าไม้ และ อนุพงษ์ จันทร
on 2 - 31 March 2019

at River City, Bangkok

Growing up Together, Duo Exhibition Art By Pacharaporn Baiposuwan and Piya Kuesom | เติบโตไปด้วยกัน โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ และ ปิยะ เกื้อสม

Growing up Together, Duo Exhibition Art
เติบโตไปด้วยกัน


by Pacharaporn Baiposuwan and Piya Kuesom
โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ และ ปิยะ เกื้อสม
on 2 - 14 March 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

The spirit of six By Boonhlue Yangsauy, Tewaporn Maikongkaew, Kittisak Thapkoa, Pat Yingcharoen, Phadungsak Kheawpong and Nattiwut Choomanowat โดย บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และ ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์

The spirit of six


by Boonhlue Yangsauy, Tewaporn Maikongkaew, Kittisak Thapkoa, Pat Yingcharoen, Phadungsak Kheawpong and Nattiwut Choomanowat
โดย บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และ ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
on 2 - 23 March 2019

at Number 1 Gallery, Bangkok

The Future Only By Pichakorn Chukiew พิชากร ชูเขียว

The Future Only


by Pichakorn Chukiew
โดย พิชากร ชูเขียว
on 3 - 31 March 2019

at ChangChui Gallery, Bangkok

LOOT By Natdanai Jitbunjong | สะดม โดย ณัฐดนัย จิตต์บรรจง

LOOT
สะดม


by Natdanai Jitbunjong
โดย ณัฐดนัย จิตต์บรรจง
on 9 March - 11 May 2019

at Gallery VER, Bangkok

Passing a window I glanced Into It By Atit Sornsongkram | นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะ โดย อธิษว์ ศรสงคราม

Passing a window I glanced Into It
นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะ


by Atit Sornsongkram
โดย อธิษว์ ศรสงคราม
on 9 March - 11 May 2019

at Gallery VER, Bangkok

Sometimes I forget ….By Apichart Thitiwongworasakul

Sometimes I forget….


by Apichart Thitiwongworasakul
โดย อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล
on 20 March - 4 April 2019

at CASE Space Revolution, Bangkok

Humanimal By Dujdao Vadhanapakorn | สัตว์มนุษย์ โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์

Humanimal
สัตว์มนุษย์


by Dujdao Vadhanapakorn
โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์
on 21 Mar - 5 May 2019

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

AT HOMES By Orn Thongthai อร ทองไทย

AT HOMES


by Orn Thongthai
โดย อร ทองไทย
on 16 March - 28 April 2019

at YELO House, Bangkok

Circle and Silence By Samran Cheupan | วงกลม และ ความเงียบ โดย สำราญ เชื้อพันธ์

Circle and Silence
วงกลม และ ความเงียบ


by Samran Cheupan
โดย สำราญ เชื้อพันธ์
on 30 March - 30 April 2019

at MOCA Museum of Contemporary Art, Bangkok

LIFE: Through the aspect of color and light By Ploy Lorpaitoon | ชีวิตผ่านมิติแสงสี โดย รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์

LIFE: Through the aspect of color and light
ชีวิตผ่านมิติแสงสี


by Ploy Lorpaitoon
โดย รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์
on 10 March - 30 April 2019

at LHONG1919 gallery by YuYuan, Bangkok

Our Popula (ra) tion By Dow Wasiksiri, Kanakorn Kachacheeva, Krit Ngamsom, Tawan Wattuya and Thesis Areepipatkul ดาว วาสิกศิริ, คณากร คชาชีวะ, กฤช งามสม, ตะวัน วัตุยา และ ธีศิษฏ์ อารีย์พิพัฒน์กุล

Our Popula (ra) tion


by Dow Wasiksiri, Kanakorn Kachacheeva, Krit Ngamsom, Tawan Wattuya and Thesis Areepipatkul
โดย ดาว วาสิกศิริ, คณากร คชาชีวะ, กฤช งามสม, ตะวัน วัตุยา และ ธีศิษฏ์ อารีย์พิพัฒน์กุล
on 13 March - 31 May 2019

RCB Galleria, Bangkok

(Time) By SalahWarin Jaijuntuck, Darakorn Sornpood, Chainarong Kongklin, Amnat Laomasuvapant, Wittaya Tanakong, Jirawan Rewatto, Weeraya Yamansabeedeen, Noppanand Rangsrikhunnadham and Jutamanee Diloksopon | ไทม์ โดย สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก, ดารากร สอนพูด, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, อำนาจ เลามาสุวพันธ์, วิทยา ฐานะกอง, จิราวรรณ เรวัตโต, วีรญา ยามันสะบีดีน, นภนันท์ รังสีคุณธรรม และ จุฑามณี ดิลกโศภณ

(Time)
ไทม์


by SalahWarin Jaijuntuck, Darakorn Sornpood, Chainarong Kongklin, Amnat Laomasuvapant, Wittaya Tanakong, Jirawan Rewatto, Weeraya Yamansabeedeen, Noppanand Rangsrikhunnadham and Jutamanee Diloksopon
โดย สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก, ดารากร สอนพูด, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, อำนาจ เลามาสุวพันธ์, วิทยา ฐานะกอง, จิราวรรณ เรวัตโต, วีรญา ยามันสะบีดีน, นภนันท์ รังสีคุณธรรม และ จุฑามณี ดิลกโศภณ
on 16 March - 30 April 2019

at 333Gallery, Bangkok

Chula Art’s Collection Color Memoir | จุฬาฯสรรศิลป์

Chula Art’s Collection Color Memoir
จุฬาฯสรรศิลป์


by 17 leading Thai artists:- Anand Panin, Itthi Kongkakul, Kamchorn Soonpongsri, Montien Boonma, Paretas Hutanggul, Parinya Tantisuk, Pichit Tangcharoen, Praiwan Dakliang, Prasong Luemuang, Prawat Laochareon, Pricha Arjunka, Somboon Hormtientong, Sompot Upa-in, Somwong Tupparat, Thavorn Ko-Udomvit, Vivicha Yodnil and Warawut Chusaengthong
โดย ศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยจำนวน 17 ท่าน ได้แก่ กำจร สุนพงษ์ศรี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ประวัติ เล้าเจริญ, ประสงค์ ลือเมือง, ปริญญา ตันติสุข, ปริทรรศน์ หุตางกูร, ปรีชา อรชุนกะ, พิชิต ตั้งเจริญ, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, มณเฑียร บุญมา, วราวุธ ชูแสงทอง, วิวิชชา ยอดนิล, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมโภชน์ อุปอินทร์, สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อนันต์ ปาณินท์ และ อิทธิ คงคากุล
on 20 March - 26 June 2019

at CU Museum, Bangkok

Print set By ARTED48, Faculty of Education, Chulalongkorn University | พริ้นท์เสร็จ โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print set
พริ้นท์เสร็จ


by ARTED48, Faculty of Education, Chulalongkorn University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 20 March - 4 April 2019

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

PAJAKA By Navapon Hongmanee

PAJAKA
นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา "ปัจเจกะ"


by Navapon Hongmanee
on 17 March - 17 May 2019

at LHONG Gallery by Yuyuan Art Gallery @LHONG 1919, Bangkok

Summer Breeze | ระเริงรมณ์

Summer Breeze
ระเริงรมณ์


by Attasit Pokpong, Ekasit Jirattikanon, Jirasak Anoujohn, Jeep Jatuchoti, PhonPhan Wichukijmongkol,Thanarit Thipwaree, Tawan Wichyabhakdi and guest artist : Prateep Kochabua
โดย อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์, จิรศักดิ์ อนุจร, จิ๊ป จตุโชติ (จตุโชติ ลิมปโชติ), พนธ์พันธ์ วิชชุกิจมงคล, ธนฤษภ์ ทิพย์วารี, ตะวัน วิชญภักดี และศิลปินรับเชิญ ประทีป คชบัว
on 30 March - 30 April 2019

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

SYZYGY Art Thesis Exhibition By Faculty Of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ จุด-โคจร

SYZYGY Art Thesis Exhibition
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ จุด-โคจร


by Faculty Of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
on 19 - 24 March 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Pachana, Animation and Creative Media Graduate Exhibition By Faculty of Information Technology, Siam University | นิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ด้านการออกแบบแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ พาชนะ

Pachana, Animation and Creative Media Graduate Exhibition
นิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ด้านการออกแบบแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ “พาชนะ”


by Faculty of Information Technology, Siam University
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
on 19 - 31 March 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

See Saw Seen VIII

See Saw Seen VIII


by Manatsanun Panlertwongskul, Rumpaporn Vorasiha, Vanthanee Apiwattanasawee, Sirima Chaipreechawit, Supattra Mansawaeng (Maneemejai), Ornin Ruangwattanasuk and Urasha Jakkachaphol
โดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, รัมภาพร วรสีหะ, วรรนธนี อภิวัฒนเสวี, สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, สุพัตรา หมั่นแสวง (มานีมีใจ), อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข และ อุรชา จักรคชาพล
on 19 March - 27 April 2019

at ARDEL's Third Place Gallery, Bangkok

Change, Photo Exhibition | นิทรรศการภาพถ่าย: ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงบันดาลใจจากดอยสู่เมือง

Change, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย: ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงบันดาลใจจากดอยสู่เมือง


by Rumpaporn Vorasiha, Weerakit Chuenpanuwat and Kankavee Karnjanadecha
โดย รัมภาพร วรสีหะ, วีระกิตติ์ ชื่นภาณุวัฒน์ และ กัณกวี กาญจนะเดชะ
on 16 - 31 March 2019

at Museum Siam, Bangkok

Children can't sell By Hugdee group | นิทรรศการศิลปะและละคร มโนราห์ เด็กไม่ได้มีไว้ขาย โดย กลุ่มละอ่อนฮักดี

Children can't sell
นิทรรศการศิลปะและละคร มโนราห์ "เด็กไม่ได้มีไว้ขาย"


by Hugdee group
โดย กลุ่มละอ่อนฮักดี
on 15 March - 11 April 2019

at Baan Tuek Art Center, Chiang Mai

Just do it, Art thesis | นิทรรศการศิลปนิพนธ์

Just do it, Art thesis
นิทรรศการศิลปนิพนธ์


by Student of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Patronage
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
on 19 - 31 March 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Inside Out; Bodymaps of Bangkok Refugees | บอดี้ แม็ปส์ อินไซด์ เอาท์ ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพ

Inside Out; Bodymaps of Bangkok Refugees
บอดี้ แม็ปส์ อินไซด์ เอาท์ ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพ


by SEA Junctionin collaboration withTifa Foundation
โดย ซีจังชั่นและมูลนิธิทีฟ่า
on 19 - 31 March 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Art from Banyan tree | ศิลปกรรมจากต้นไทร

Art from Banyan tree
ศิลปกรรมจากต้นไทร


by Members and Guests from Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
โดย คณาจารย์ และศิลปินรับเชิญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 11 - 20 March 2019

at 1st Floor, H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

Let Me Be Your Mirror By Sandy Chuchat

Let Me Be Your Mirror


by Sandy Chuchat
on 16 March - 27 April 2019

at Ekamian, Bangkok

Here is life By Chubby Nida

Here is life


by Chubby Nida
on 17 March - 19 May 2019

at Pullman Bangkok Hotel G, Bangkok

IN LOVE By Kanis

IN LOVE


by Kanis
on 16 March - 1 April 2019

at 10ml. Cafe Gallery, Bangkok

OUT OF PLACE By Thai Artists and Korea Artists:- Issarakarn Yingyong, Tiki Sakpisit, Dao Vasiksiri, Ruangsak Anuwatvimol, Patipat chaiwited, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul and Hyemin Park

OUT OF PLACE


by Thai Artists and Korea Artists:- Issarakarn Yingyong, Tiki Sakpisit, Dao Vasiksiri, Ruangsak Anuwatvimol, Patipat chaiwited, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul and Hyemin Park
โดย ศิลปินไทยและเกาหลีใต้:- อิสรากาญจน์ ยิ่งยง, ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์, ดาว วาสิกศิริ, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul และ Hyemin Park
on 19 March - 28 April 2019

at Subhashok The Arts Centre (S.A.C.), Bangkok

The Unknown World By Rukkit Sathapornvajjana and Sam Lo

The Unknown World


by Rukkit Sathapornvajjana and Sam Lo
โดย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ร่วมมือกับ รักกิจ สถาพรวจนา (ศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทย) และ Sam Lo (ศิลปินสตรีทอาร์ตจากสิงคโปร์)
on 9 March - 11 May 2019

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

SEA By Ruben Pang, Cai Qing, Kristoffer Ardeña, Manok Ventura, H.H Lim, Zulkifli Lee, Pannaphan Yodmanee, Phattharakon Singthong and Sornchai Phongsa

SEA-New Generation


by Ruben Pang, Cai Qing, Kristoffer Ardeña, Manok Ventura, H.H Lim, Zulkifli Lee, Pannaphan Yodmanee, Phattharakon Singthong and Sornchai Phongsa
on 6 March - 23 April 2019

at Tang Contemporary Art, Bangkok

Art Exhibition By Samantha Marion

Art Exhibition


by Samantha Marion
on 9 - 10 March 2019

at The Studio, Bangkok

THE 7TH RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL DESIGN SYMPOSIUM; Work In Progress, 'AUTONOMOUS DESIGN' By William Lim and Kenvin Ang | งานประชุมวิชาการนานาชาติ งานออกเเบบสร้างสรรค์เเละสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 โดย William Lim เเละ Kenvin Ang

THE 7TH RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL DESIGN SYMPOSIUM; Work In Progress, 'AUTONOMOUS DESIGN'
งานประชุมวิชาการนานาชาติ งานออกเเบบสร้างสรรค์เเละสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7


by William Lim and Kenvin Ang

on 26 March - 30 April 2019

at Rangsit University, Pathum Thani

Seen Unseen II By Jeff Ross and Toska Vosd

Seen Unseen II


by Jeff Ross and Toska Vosd
on 23 February - 17 March 2019

at JAM, Bangkok

Meditation by Jung Narate | ความสุขความสำเร็จ โดย ณเรศ จึง

Meditation
ความสุขความสำเร็จ


by Jung Narate
โดย ณเรศ จึง
on 23 February - 14 March 2019

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Alone Together By Sachin George Sebastian, Nadav Heyman and STUDIO 1750 ภูมิทัศน์พลัดถิ่น

Alone Together
ภูมิทัศน์พลัดถิ่น


by Sachin George Sebastian, Nadav Heyman and STUDIO 1750
on 22 February - 16 March 2019

at Subhashok The Arts Centre and S.A.C. Art Lab, Chiang Mai

Goran Ehren By Goran Ehren

Goran Ehren


by Goran Ehren
on 21 February - 5 March 2019

at Neilson Hays Library, Bangkok

Pen Thai By 3rd year students in the Art Education, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University | เป็นไท(ย) โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Pen Thai
เป็นไท(ย)


by 3rd year students in the Art Education, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
on 20 February - 6 March 2019

at Srinakharinwirot University, Bangkok

Violet Home By Nuratna Hawae | บ้านสีม่วง โดย นุรัตนา หะแว

Violet Home
บ้านสีม่วง


by Nuratna Hawae
โดย นุรัตนา หะแว
on 16 February - 25 March 2019

at Patani Artspce & Contemporary Arts Gallery, Patani

Living Spectrum By Wongkot Watanasoponwong and Noppodal Maitreechit | สเปกตรัมของชีวิต โดย วงกต วัฒนโสภณวงศ์ และ นพดล​ ไมตรีจิตร

Living Spectrum
สเปกตรัมของชีวิต


by Wongkot Watanasoponwong and Noppodal Maitreechit
โดย วงกต วัฒนโสภณวงศ์ และ นพดล​ ไมตรีจิตร
on 16 February - 2 March 2019

at ILFORD Galerie, Bangkok

Revisited < > Departed By Navin Rawanchaikul | กลับไป จากมา โดย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

Revisited < > Departed
กลับไป จากมา


by Navin Rawanchaikul
โดย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
on 15 February - 7 April 2019

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

Yellow Eyes By Ekarat Aroonrat เอกรัตน์ อรุณรัตน์

Yellow Eyes


by Ekarat Aroonrat
โดย เอกรัตน์ อรุณรัตน์
on 10 February - 10 April 2019

at Joyman Gallery, Bangkok

Memory, Materiality, and Politics in SE Asia By Jakkai Siributr, Mit Jai Inn, Sawangwongse Yawnghwe and Sopheap Pich

Memory, Materiality, and Politics in SE Asia


by Jakkai Siributr, Mit Jai Inn, Sawangwongse Yawnghwe and Sopheap Pich
on 1 February - 26 May 2019

at H Gallery, Bangkok

Rhythm of Life & Nature By 4 Artists

Rhythm of Life & Nature


by 4 Artists
on 1 February - 10 April 2019

at Joyman Gallery, Bangkok

ROSSO e ORO By Arianna Caroli

ROSSO e ORO


by Arianna Caroli
on 18 January - 3 March 2019

at Ananta Kama Gallery, Bangkok

Like Live Life by Lampu Kansanoh | ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ โดย ลำพู กันเสนาะ

Like Live Life
ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์


by Lampu Kansanoh
โดย ลำพู กันเสนาะ
on 12 February - 17 March 17, 2019

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok

Heart and Soul | นิทรรศการศิลปะนามธรรม หัวใจและจิตวิญญาณ

Heart and Soul
นิทรรศการศิลปะนามธรรม หัวใจและจิตวิญญาณ


by Sujin Suriyanaparoek, Narongdech Sudjai, Wattakorn kawinkham, Aekapong Jaibun, Direk Preechachon, Patthamaporn Unhanandana, Phookpan Chairat, Chalinee Kawilawan and Vatjanee Boonjen
โดย สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์, ณรงค์เดช สุดใจ, วรรธกร กาวินคำ, เอกพงษ์ ใจบุญ, ดิเรก ปรีชาชน, ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์, ผูกพันธ์ ไชยรัตน์, ชาลินี กาวิลาวัน และ วัจนีย์ บุญเจ็น
on 9 February – 16 March 2019

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiang Rai

Beautiful Futures, Installation and New Paintings By Mit Jai Inn

Beautiful Futures, Installation and New Paintings


by Mit Jai Inn | โดย มิตร ใจอินทร์
on 2 February - 30 July 2019

at H Gallery, Bangkok

The Uncertain By Jedsada Tangtrakulwong เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์

The Uncertain


by Jedsada Tangtrakulwong
โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
on 1 February - 31 March 2019

at Nova Contemporary, Bangkok

Art Rotation By Therdkiat Wangwatcharakul | เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล

Art Rotation


by Therdkiat Wangwatcharakul
โดย เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล
on 1 February - 14 March 2019

at 137 Pillars Suites, Bangkok

THIS IS FOR YOU By Sundae Kids

THIS IS FOR YOU


by Sundae Kids
on 1 February - 3 March 2019

at YELO House, Bangkok

Monstrous Phenomenon (As part of Galleries' Night BKK) By Ruangsak Anuwataimon

Monstrous Phenomenon (As part of Galleries' Night BKK)


by Ruangsak Anuwataimon
on 19 January - 19 March 2019

at 1PROJECTS, Bangkok

Pattani Crossover by Tawan Wattuya and Daniel López ตะวัน วัตุยา และ แดเนี่ยล โลเปซ

Pattani Crossover


by Tawan Wattuya and Daniel López
โดย ตะวัน วัตุยา และ แดเนี่ยล โลเปซ
on 12 January - 11 March 2019

at Patani Artspce & Contemporary Arts Gallery, Patani

New/Old Savages by Dusadee Huntrakul, Naroot Pitisongswat, Parvit Pichienrangsan, Pichaya Khunnawat, Time Chotivilaivanit and Unchalee Anantawat | ดุษฎี ฮันตระกูล, นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์, ภาวิต พิเชียรรังสรรค์, พิชยะ คุณวัฒน์, ธาม โชติวิไลวนิช และอัญชลี อนันตวัฒน์

New/Old Savages


by Dusadee Huntrakul, Naroot Pitisongswat, Parvit Pichienrangsan, Pichaya Khunnawat, Time Chotivilaivanit and Unchalee Anantawat
โดย ดุษฎี ฮันตระกูล, นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์, ภาวิต พิเชียรรังสรรค์, พิชยะ คุณวัฒน์, ธาม โชติวิไลวนิช และ อัญชลี อนันตวัฒน์
on 12 January – 8 March 2019

at Bangkok University Gallery (BUG), City Campus, Bangkok

TRACING THE FADING LEGACY: Stories of Living Legends | เลือนจางไม่รางหาย

TRACING THE FADING LEGACY: Stories of Living Legends
เลือนจางไม่รางหาย


on 8 December 2018 - 31 March 2019

at Raya Heritage, Chiang Mai

A LITTLE RICH COUNTRY by Prateep Suthathongthai | ประเทศเล็กที่สมบูรณ์ โดย ประทีป สุธาทองไทย

A LITTLE RICH COUNTRY
ประเทศเล็กที่สมบูรณ์


by Prateep Suthathongthai
โดย ประทีป สุธาทองไทย
on 22 November 2018 - 5 May 2019

at 100 Tonson Gallery, Bangkok