RE- HEAT

เมื่อความร้อนเปลี่ยนเม็ดทรายให้กลายเป็นแก้ว...
แก้วกลายเป็นวัสดุที่ท้าทายมนุษย์ให้สร้างสรรค์
จากภาชนะ เครื่องประดับ ฯลฯ สู่งานศิลปะ
ด้วยคุณสมบัติพิเศษ แก้วทั้งโปร่งใส โปร่งแสง แข็งแต่เปราะบางในเวลาเดียวกัน
และเมื่อได้รับความร้อนอีกครั้ง แก้วก็อ่อนตัว พร้อมเปลี่ยนรูป หลอมละลาย
เข้าหากัน ยืด ขยาย สามารถตัด ดัด หรือปั้นแต่งได้ตามต้องการ
ศิลปินทั้ง 4 จากบีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ที่หลากหลาย
จากคุณสมบัติพิเศษและกระบวนการทำงานเฉพาะกับวัสดุแก้ว...เพื่อสร้าง
งานศิลปะแก้วในแบบฉบับของตนเอง


Work