Jumnun Sararuk Jumnun Sararuk
Love Faver
Oil on canvas
90 x 120 cm.
2004 Exhibitions