นิทรรศการในรอบ 15 ปี
“การชอบเขียนรูปทำให้สร้างโลกของตนเองขึ้นมาได้ตามใจปรารถนาประสาเด็ก ไปดูโขนละครตอนไหนเรื่องไหนมาก็เห่อเขียนเรื่องนั้นตอนนั้น”


จักรพันธุ์ โปษยกฤต
(see more his works at www.rama9art.org/chakrabhand)


Work