Rama IX Art Museum
Exhibitions 2015 | นิทรรศการศิลปะ 2558
Lost in Mind Forest Art Exhibition by Kannika Jansuwan | ป่าอารมณ์ โดย กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ
“Lost in Mind Forest” Art Exhibition
ป่าอารมณ์

by Kannika Jansuwan | โดย กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ
on October 3 - 31, 2015

at People’s Gallery P3, 2nd floor, artHUB@bacc, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
The 60st National Exhibition of Art | การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  61
The 60st National Exhibition of Art
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61

on October 5 - 25, 2015

at Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok
Dimensions Variable by Kade Javanalikhikara โดย เกศ ชวนะลิขิกร
Dimensions Variable
by Kade Javanalikhikara | โดย เกศ ชวนะลิขิกร
on October 19 – December 4, 2015

at The Art Center, 7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok
Bualuang Painting On Tour | จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร
Bualuang Painting On Tour
จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร

on October 2 - November 17, 2015

at Khon Kaen University Art and Culture Museum, Khon Kaen
DISPARITY by Jirapat Tatsanasomboon โดย จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์
DISPARITY
by Jirapat Tatsanasomboon | โดย จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์
on October 24 - November 21, 2015

at Thavibu Gallery, Bangkok
NEW WORKS by Jakkai Siributr & Sopheap Pich
NEW WORKS
by Jakkai Siributr & Sopheap Pich | โดย จักกาย ศิริบุตร และ Sopheap Pich
on October 1 - December 31, 2015

at H Gallery, Bangkok
SPIRIT OF SANAMLUANG, photo art exhibition by Cherdwood Sakolaya
SPIRIT OF SANAMLUANG, photo art exhibition
by Cherdwood Sakolaya | โดย เชิดวุฒิ สกลยา
on October 2 - November 15, 2015

at Soy Sauce Factory, Bangkok
Post card of Love by Kraisak Chirachaisakul
Post card of Love
by Kraisak Chirachaisakul | โดย ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล
on October 3 - 31, 2015

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok
messages from nowhere to nowhere by Piyarat Piyapongwiwat
messages from nowhere to nowhere
by Piyarat Piyapongwiwat | โดย ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
on October 3 – November 28, 2015

at Lyla Gallery, Chiang Mai
Honey Earth - Mather Earth's Milk 2 (Fracking) by Surapol Phanyawachira | น้ำผึ้งแผ่นดิน-น้ำนมแม่ธรณี 2 (แฟรกกิ้ง) โดย สุรพล ปัญญาวชิระ
Honey Earth - Mather Earth's Milk 2 (Fracking)
น้ำผึ้งแผ่นดิน-น้ำนมแม่ธรณี 2 (แฟรกกิ้ง)

by Surapol Phanyawachira | โดย สุรพล ปัญญาวชิระ
on October 4 - 31, 2015

at People’s Gallery P1-P2, 2nd floor, artHUB@bacc, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
Chicky Julazzy 2015 by Parichart Suphaphan | สะบ(ริ้)ง โดย ปาริชาติ ศุภพันธ์
BChicky Julazzy 2015
สะบ(ริ้)ง

by Parichart Suphaphan | โดย ปาริชาติ ศุภพันธ์
on October 5 - November 21, 2015

at ARDEL's Third Place Gallery, Bangkok
have by Pisan Malawan and Prathompop Wandeepirom | มี โดย ไพศาล มาลาวัลย์ และ ปฐมภพ วันดีภิรมย์
have
มี

by Pisan Malawan and Prathompop Wandeepirom | โดย ไพศาล มาลาวัลย์ และ ปฐมภพ วันดีภิรมย์
on October 7 - November 30, 2015

at Esplande Art Gallery, Bangkok
กาลครั้งหนึ่ง เส้น สี รูปทรง โดย เจษฏา ทองสุข สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
"กาลครั้งหนึ่ง" เส้น สี รูปทรง
by Jessada Thongsuk | โดย เจษฏา ทองสุข สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
on October 3 - 25, 2015

at Lampang Arts Center​, Lampang
An Art Exhibition on the Occasion of Honor Instructors Retirement, 2015 | นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558
'An Art Exhibition on the Occasion of Honor Instructors Retirement, 2015' By Associate Professor Parinya Tantisuk & Amrit Chusuwan
นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558 ‘รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข และ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ’

by The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts | โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
on October 22 - November 19, 2015

at PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
นิทรรศการภาพถ่าย #memo0515 โดย ทินกร นุกูล by Tinnakorn Nukul
#memo0515
นิทรรศการภาพถ่าย #memo0515

by Tinnakorn Nukul | โดย ทินกร นุกูล
on October 17 – November 7, 2015

at Angkrit Gallery, Chiang Rai
The InteractiveVR Art Exhibition The Virtualscape by Kiattiyot Panichprecha โดย เกียรติยศ พานิชปรีชา
The InteractiveVR Art Exhibition The Virtualscape
by Kiattiyot Panichprecha | โดย เกียรติยศ พานิชปรีชา
on October 14 - 31, 2015

at Tadu Thaiyarnyon Contemporary Art, Bangkok
Life’s Blessings from Back garden by Chakkrit Chimnok and Pattree Chimnok | มงคลชีวิตจากสวนหลังบ้าน โดย กรกริช ฉิมนอก และ ภัทรี ฉิมนอก
Life’s Blessings from Back garden
มงคลชีวิตจากสวนหลังบ้าน

by Chakkrit Chimnok and Pattree Chimnok | โดย กรกริช ฉิมนอก และ ภัทรี ฉิมนอก
on October 10 - November 16, 2015

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai
นิทรรศการวาดเส้น ผีไทย โดย ศุภวัตร ทองละมุล by Supawat Thonglamul
นิทรรศการวาดเส้น ผีไทย
by Supawat Thonglamul | โดย ศุภวัตร ทองละมุล
on October 22 - November 22, 2015

at Pongnoi Community Art Space, Chiang Mai
TIME AND FAITH by Jirasak Anoujohn | กาลเวลาแห่งความศรัทธ า โดย จิรศักดิ์ อนุจร
TIME AND FAITH
กาลเวลาแห่งความศรัทธา

by Jirasak Anoujohn | โดย จิรศักดิ์ อนุจร
on October 23 - November 19, 2015

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok
นิทรรศการ 'เก่าไป ใหม่มา' ศิลปะไทยแบบหัวเก่า Neo Conservative Traditional Thai Art
นิทรรศการ “เก่าไป ใหม่มา” ศิลปะไทยแบบหัวเก่า
by Neo Conservative Traditional Thai Art | โดย กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ (นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส, สุดวดี สุวรรณ, เฉลิมพล โตสารเดช, ประสิทธิ์ เอมทิม และสุชา ศิลป์ชัยศรี)
on October 23 - November 17, 2015

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok
THE SUPERNATURAL | นิทรรศการ อมนุษย์
THE SUPERNATURAL
นิทรรศการ อมนุษย์

on October 19 - November 21, 2015

at Bangkok University Gallery, Bangkok University (Rangsit Campus), Pathum Thani
Dhamma -Nature | ธรรมะ - ธรรมชาติ
Dhamma -Nature
ธรรมะ - ธรรมชาติ

by Mae Lao Artists Group (Jaroon Chaijit, Sompong Sarasap, Sastra Wattanahatai, Suwit Jaipom, Banjob Putipin, Supakarn Tunnil, Pichit Sittiwong, Wisit Boonrueang, Thanongsak Pakwan, Phookpan Chairat, Vorrawit Sangthong, Panisuan Chairat, Sekson Manowang, Narumon Aunruan and Aphisit Maneetorn) | โดย ศิลปินหมู่แม่ลาว (จรูญ ไชยจิตต์, สมพงษ์ สารทรัพย์, สาตรา วรรธนะหทัย, ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว, สุวิทย์ ใจป้อม, บรรจบ ปูธิปิน, พิชิต สิทธิวงศ์, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, วิสิทธิ์ บุญเรือง, ผณิศวร ไชยรัตน์, วรวิทย์ แสงทอง, เสกสรร มะโนวัง, อภิสิทธิ์ มณีธร, ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ และ นฤมล อุ่นเรือน)
on October 23 - November 15, 2015

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai
The 8th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand | การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
The 8th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand
การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

on October 2 - 27, 2015

at The Queen's Gallery, Bangkok
Becoming (Un) Conditioned (Part 1) by Vichaya Mukdamanee | สู่ (ไร้) สภาวะ (ส่วนที่ 1) โดย วิชญ มุกดามณี
Becoming (Un) Conditioned (Part 1)
สู่ (ไร้) สภาวะ (ส่วนที่ 1)

by Vichaya Mukdamanee | โดย วิชญ มุกดามณี
on October 31 - November 22, 2015

at Buddhadasa Indapanno Archives - BiA / Suan Mokkh Bangkok, Bangkok
 'PARP-PIM' Mini Prints Project 2015
“PARP-PIM” Mini Prints Project 2015
by 56 artists from many parts of the world such as; Kraisak Chirachaisakul, Alex Face, Thiranon Chakchaianan, 2choey, Amnat Kongwaree, Phuwadon Thongnoum, Promsiri Hattakorn, Prach Khananuraks, Verapong Sritrakulkitjakarn, GALO, Mue Bon, Vasyl Savchenko, Wal Chirachaisakul, Mau Mau, Minchaya Chayosumrit, Piyangkoon Tunvichren, JIMMY WORKER, Rebecca Vickers, Gong and Piangkhwuan Kumrune | โดย วิชญ มุกดามณี
on October 30 - December 27, 2015

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok