Rama IX Art Museum
Exhibitions 2015 | นิทรรศการศิลปะ 2558
CHAHN'S IMPRESSION 2015 by Chahn Sutarapong | โดย ชาญ สุธาราพงศ์
CHAHN'S IMPRESSION 2015
by Chahn Sutarapong | โดย ชาญ สุธาราพงศ์
on August 4 - 30, 2015

at Neilson Hays Library, Bangkok
นิทรรศการ ชีวิตในงานศิลปะ โดย เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ | by Kiettisak Chanonnart
นิทรรศการ ชีวิตในงานศิลปะ
by Kiettisak Chanonnart | โดย เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
on August 5 - 30, 2015

at The National Gallery, Bangkok
Expressions of Thai Art by Suwatchai Tubtim | นิทรรศการศิลปะไทย โดย สุวัฒน์ชัย ทับทิม
Expressions of Thai Art
นิทรรศการศิลปะไทย

by Suwatchai Tubtim | โดย สุวัฒน์ชัย ทับทิม
on August 5 - 31, 2015

at The National Gallery, Bangkok
Overlap by Sina Wittayawiroj and Makha Sanewong Na Ayuthaya | ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง โดย สินา วิทยวิโรจน์ และ มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Overlap
ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง

by Sina Wittayawiroj and Makha Sanewong Na Ayuthaya | โดย สินา วิทยวิโรจน์ และ มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
on August 3 - September 10, 2015

at Room P1 & P2, Phannarai Building, the Art Centre, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silapakorn University (Wangthapra), Bangkok
The Splendour of Nature by Charoon Boonsuan | สีสัน พรรณพฤกษ์ โดย จรูญ บุญสวน
The Splendour of Nature
สีสัน พรรณพฤกษ์

by Charoon Boonsuan | โดย จรูญ บุญสวน
on August 7 - September 15, 2015

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai
I’m Not Your Holy Mother by Bussaraporn Thongchai โดย บุษราพร ทองชัย
I’m Not Your Holy Mother
by Bussaraporn Thongchai | โดย บุษราพร ทองชัย
on August 11 - September 19, 2015

at ARDEL's Third Place Gallery, Bangkok
Body Light & Motion by Thanakorn Telan and Jaturong Hirankarn | โดย ธนากร เตลาน และ จตุรงค์ หิรัญกาญจน์
Body Light & Motion
by Thanakorn Telan and Jaturong Hirankarn | โดย ธนากร เตลาน และ จตุรงค์ หิรัญกาญจน์
on August 3 - 23, 2015

at HOF ART Space, W District, Bangkok
Naked Allure by 17 Artists | งามเปลือย โดย 17 ศิลปิน
Naked Allure
งามเปลือย

by 17 Artists | โดย 17 ศิลปิน
on August 20 - September 9, 2015

at The Seven Art Gallery, Bangkok
Through the Place and Image by Chulayarnnon Siriphol and Latthapon Korkiatarkul | โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล และ ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล
Through the Place and Image
by Chulayarnnon Siriphol and Latthapon Korkiatarkul | โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล และ ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล
on August 17 – October 10, 2015

at The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok
Thai - Chinese Cultural Ties by Wattana Poolcharoen | รักเยาวราชสัมพันธ์ไทย - จีน โดย วัฒนา พูลเจริญ
Thai - Chinese Cultural Ties
รักเยาวราชสัมพันธ์ไทย - จีน

by Wattana Poolcharoen | โดย วัฒนา พูลเจริญ
on August 16, 2015 onwards

at Maitreejit Studio, Bangkok
นิทรรศการศิลปะ 4 มุมมอง 4 VISIONS โดย นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, เดชา วราชุน, อิทธิพล ตั้งโฉลก และ ปรีชา เถาทอง
นิทรรศการศิลปะ 4 มุมมอง 4 VISIONS
by Nonyhivathn Chandhanaphalin, Decha Warashoon, Ithipol Thangchalok and Preecha Thaothong | โดย นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, เดชา วราชุน, อิทธิพล ตั้งโฉลก และ ปรีชา เถาทอง
on August 14 - September 8, 2015

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok
The Engravings of My Heart by Pinit Phantaprawat | นิทรรศการ ภาพพิมพ์ใจหทัยทวยราษฎร์ โดย พินิตย์ พันธประวัติ
The Engravings of My Heart
นิทรรศการ ภาพพิมพ์ใจหทัยทวยราษฎร์

by Pinit Phantaprawat | โดย พินิตย์ พันธประวัติ
on August 20 - October 4, 2015

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok
The Colorful Pathway by Pornparn Sridhanabutr | รอยสีริมทาง โดย พรพรรณ ศรีธนาบุตร
The Colorful Pathway
รอยสีริมทาง

by Pornparn Sridhanabutr | โดย พรพรรณ ศรีธนาบุตร
on August 24 - September 17, 2015

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok
Principles of Survival #1 by Chonlawit Rodjaturakun, Powarong Boonchoui and Suebsang Sangwachirapiban
Principles of Survival #1
นิทรรศการสื่อผสมและจัดวาง

by Chonlawit Rodjaturakun, Powarong Boonchoui and Suebsang Sangwachirapiban | โดย ชลวิชญ์ โรจน์จตุรกุล, ปวรงค์ บุญช่วย และ สืบแสง แสงวชิระภิบาล
on August 26 - September 20, 2015

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok
The Grotesque of Krungthep by Tanakorn Sittiracha
The Grotesque of Krungthep
by Tanakorn Sittiracha | โดย ธนกร สิทธิราชา
on August 13 - September 6, 2015

at Number 1 Gallery, Bangkok
Ouroboros | งูกินหาง
Ouroboros
นิทรรศการ งูกินหาง

by Nutchanon Satanyasuwan, Simart Prateepavanich, Kamolwan Patcharapornpipat, Nirachaya Jangtiyanont, Peachravut Pisutsak, Ularnpatch Nithiuthai, Chanakarn Ruangnarong, Manon Taranurak, Chutima Rungrojpanichakul and Kitikoon Worrasorratorn | โดย ณัฐชนน สตันยสุวรรณ, ศีมาศ ประทีปะวณิช, กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์, ณิรชญา จังติยานนท์, เพชราวุธ พิสุทธ์ิศักดิ์, อุฬารพัชร นิธิอุทัย, ชนากานต์ เรืองณรงค์, มนน ธรานุรักษ์, ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล และ กิติคุณ วรสรธร
on August 22 - September 18, 2015

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok
Missing Links Part 2 : A series of moving images exhibition from Southeast Asia | นิทรรศการงานภาพเคลื่อนไหวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Missing Links Part 2 : A series of moving images exhibition from Southeast Asia
นิทรรศการงานภาพเคลื่อนไหวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

by Nipan Oranniwesna, Chris Chong Chan Fui, Brian Gothong Tan and Khmer Arts / Studio Revolts | โดย นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, คริส ชอง ชาน ฟุย, ไบรอัน โกถอง ทาน, แขมร์ อาร์ต และ สตูดิโอ รีโวลต์
on August 1 - October 31, 2015

at The Jim Thompson House, Bangkok
Shine by Kanjana Chonsiri | โดย กาญจนา ชลศิริ
Shine
by Kanjana Chonsiri | โดย กาญจนา ชลศิริ
on August 7 - September 4, 2015

at Bridge Art Space, Bangkok
จากเส้นเป็นศิลป์ ครั้งที่ 3 โดย กลุ่มศิลปินบ้านจิตรกรรม
จากเส้นเป็นศิลป์ ครั้งที่ 3
โดย กลุ่มศิลปินบ้านจิตรกรรม
on August 1 - 15, 2015

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen
นิทรรศการจิตรกรรมไทย ครุฯ ศิลปะไทย โดย นิสิตทุนโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาศิลปศึกษา
นิทรรศการจิตรกรรมไทย ครุฯ ศิลปะไทย
โดย นิสิตทุนโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาศิลปศึกษา
on August 4 - 20, 2015

at CU.Museum, Bangkok
นิทรรศการภาพถ่าย Aphrodite โดย เบญญา เฮเกนบาร์ท
Aphrodite, photo exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย

by Benya Hegenbarth | โดย เบญญา เฮเกนบาร์ท
on August 6 - October 4, 2015

at ATTA Gallery, Bangkok
The 37th Bualuang Painting Exhibition 2015 by Bualuang Foundation | นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 37 โดย มูลนิธิบัวหลวง
The 37th Bualuang Painting Exhibition 2015
นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 37

by Bualuang Foundation | โดย มูลนิธิบัวหลวง
on August 10 - September 22, 2015

at The Queen's Gallery, Bangkok
The Reflection of Nature by The Rainbows | แสงสะท้อนจากธรรมชาติ
The Reflection of Nature
แสงสะท้อนจากธรรมชาติ

by The Rainbows | โดย กาญจนา สายสิริพร, วัลย์นภัส จิรสิทธิธำรง, เปรมมิกา พฤฒินารากร, นวลลออ ปิ่นทอง, พนิดา นิยมทรัพย์ ปทุมารักษ์ และ สุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์
on August 3 - 31, 2015

at The Queen's Gallery, Bangkok
LHAO : IA+LA Thesis Exhibition TU | นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ เหลา
LHAO : IA+LA Thesis Exhibition TU
นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ เหลา

by Interior & Landscape Architecture, Thammasart University | โดย นักศึกษา สาขา interior และ landscape คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
on August 14 - 16, 2015

at 5th floor, Quartier Water Garden zone, Helix tower Emquatie, The Emquartier, Bangkok
1st Exclusive Collected Prints Exhibition by Graphic Arts Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1st Exclusive Collected Prints Exhibition
by Graphic Arts Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University | โดย ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on August 7 - 29, 2015

at PSG Art Gallery, Bangkok
Black&White Photography Exhibition: Memo 2015 by Artphoto school group | นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ: บันทึกช่วยจำ 2558
Black&White Photography Exhibition: Memo 2015
นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ: บันทึกช่วยจำ 2558

by Artphoto school group | โดย ชำนิ ทิพย์มณี, เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์, สิทธิ ผลเจริญ, อนุกูล บูรณประพฤกษ์, พัทริกา ลิปตพัลลภ, วีรกิจ สุทธาศวิน, กันต์ สุสังกรกาญจน์, นพดล ฉัตรพัฒนพงศ์, จรูญพันธ์ กิจพาณิชย์, พลวิทย์ เภตรา, ดุลนียา ตะนะวิไชย, บงการ เสมรัตต์, จิระเดช เติมธนาภรณ์, วรกานต์ ทิพย์ประภา, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, พิชาญ เกียรติศรีชาติ, อาวุธ ชินภาแสน, จตุภัทร สาริกบุตร, จัตุรงค์ ศาสตร์ขำ และ อาภา พูนศรีรัตน์
on August 4 - 29, 2015

at People's Gallery, 2nd. floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
นิทรรศการภาพถ่าย เมียงม่าน
นิทรรศการภาพถ่าย เมียงม่าน
by Chaivudh Buthdong, Pongsak Tangtiwaja, Suttisak Disthasongchan, Pichak Thanachaibut and Urasha Jakkachaphol | โดย ชัยวุฒิ พุฒทอง, พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา, สุทธิศักดิ์ ดิษฐทรงจรรย์, พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร และ อุรชา จักรคชาพล
on August 11 - 23, 2015

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
SA-WAT-DEE by Sutin Pontaptim | สวัสดี โดย สุทิน ผลทับทิม
SA-WAT-DEE
สวัสดี

by Sutin Pontaptim | โดย สุทิน ผลทับทิม
on August 7 - 28, 2015

at Sangdee Gallery, Chiang Mai
The 14th Silpa Bhirasri Creativity Grants | นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 14
The 14th Silpa Bhirasri Creativity Grants
นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 14

by Namfon Laistrooglai, Sittikorn Thepsuwan, Tanupon En-on, Tawatchai Homthong, Metta Suwannasorn, Surasak Sannong and Sutthinee Sukkul | โดย น้ำฝน ไล่สัตรูไกล, สิทธิกร เทพสุวรรณ, ตนุพล เอนอ่อน, เมตตา สุวรรณศร, สุรศักดิ์ แสนโหน่ง, ธวัชชัย หอมทอง และ สุทธินี สุขกุล
on August 8 - September 5, 2015

at the Art Centre, Silpakorn University (Wangthapra), Bangkok
SUMMER A diary a short hair housewife by Prae Nadda โดย แพร นัดดา
SUMMER A diary a short hair housewife
by Prae Nadda | โดย แพร นัดดา
on August 6 - September 6, 2015

at The Jam Factory Gallery, Bangkok
HBD 2015 by Soon Papan and Juffy Joob โดย สุน พาพาน และ จุ๊ฟฟี่ จุ๊บ
HBD 2015
by Soon Papan and Juffy Joob | โดย สุน พาพาน และ จุ๊ฟฟี่ จุ๊บ
on August 1 - September 30, 2015

at Boathouse by Montara, Kata Beach, Phuket
EQUABLE by Wal Chirachaisakul, Mongkontuch Sittatanakorn, Manee Mejai, Lili Taechamongkalapiwat, Navin Tantanadaacha, Aphipol Techamangkhalanon, Soichiro Shimizu and Natanel Gluska
EQUABLE
by EQUABLE by : Wal Chirachaisakul, Mongkontuch Sittatanakorn, Manee Mejai, Lili Taechamongkalapiwat, Navin Tantanadaacha, Aphipol Techamangkhalanon, Soichiro Shimizu and Natanel Gluska
on August 1 - October 3, 2015

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok