Rama IX Art Museum
Exhibitions 2018 | นิทรรศการศิลปะ 2561

HAPPY Thais By Sutee Kunavichayanont | ไทย โดย สุธี คุณาวิชยานนท์

HAPPY Thais
ไทย


by Sutee Kunavichayanont
โดย สุธี คุณาวิชยานนท์
on 6 - 27 October 2018

at Number 1 Gallery, Bangkok

Draw the Happiness By Siritat Techaphalokul | วาดความสุข โดย สิริทัต เตชะพะโลกุล

Draw the Happiness
วาดความสุข


by Siritat Techaphalokul
โดย สิริทัต เตชะพะโลกุล
on 24 October - 16 November 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Ghost:2561, a video and performance art series in Bangkok By Korakit Arunanondchai (Curator) กรกฤต อรุณานนท์ชัย

Ghost:2561, a video and performance art series in Bangkok


by Korakit Arunanondchai (Curator) | โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย
on 11 - 28 October 2018

at S.A.C. Subhashok The Arts Centre, Bangkok

(((sphere))) By Arnont Nongyao โดย อานนท์ นงค์เยาว์

(((sphere)))


by Arnont Nongyao
โดย อานนท์ นงค์เยาว์
on 29 September - 31 October 2018

at 2nd floor, S.A.C. Art Lab, Chiang Mai

Weekend Stage By Soopakorn Srisakul โดย ศุภกร ศรีสกุล

Weekend Stage


by Soopakorn Srisakul
โดย ศุภกร ศรีสกุล
on 22 September - 21 October 2018

at JAM, Bangkok

Early Years Project #3: COEVAL

Early Years Project #3: COEVAL


by Kitchapon Ketchu, Sittikorn Khawsa-ad, Nanut Thanapornrapee, Nat Setthana, Panarin Suejindaporn, Akkarawin Krairiksh and Nutdanai Jitbunjong
โดย กฤชพล เกตุชู, สิทธิกร ขาวสะอาด, ณณฐ ธนพรรพี, ณัท เศรษฐ์ฐนา, ภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์, อัครวินท์ ไกรฤกษ์ และ ณัฐดนัย จิตต์บรรจง
on 21 September - 25 November 2018

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Papillon By Thanakorn Telan | ปาปิยอง โดย ธนากร เตลาน

Papillon
ปาปิยอง


by Thanakorn Telan
โดย ธนากร เตลาน
on 19 September - 28 October 2018

at The Jam Factory Gallery, Bangkok

Dichotomy By Yutdanai Sripaiboon ยุทธดนัย ศรีไพบูลย์

Dichotomy


by Yutdanai Sripaiboon
โดย ยุทธดนัย ศรีไพบูลย์
on 15 September - 25 October 2018

at Gallery Seescape, Chiang Mai

Time scent By Otiniel LINS

Time scent


by Otiniel LINS
on 15 September - 25 October 2018

at GALERIE ADLER, Bangkok

THE TALE By Witaya Put-pong | ประโยค 'บอกเล่า' โดย วิทยา ผุดผ่อง

THE TALE
ประโยค 'บอกเล่า'


by Witaya Put-pong
โดย วิทยา ผุดผ่อง
on 15 September - 12 October 2018

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok

35th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University | การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

35th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35


on 15 September - 12 October 2018

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom

Speaking Abstract By Jean Paul Decroix

Speaking Abstract


by Jean Paul Decroix
on 13 September - 14 October 2018

at Chin's Gallery, Bangkok

STATES OF SUSPENSION By Santi Thongsuk and Therdkiat Wangwatcharakul สันติ ทองสุข และ เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล

STATES OF SUSPENSION


by Santi Thongsuk and Therdkiat Wangwatcharakul | โดย สันติ ทองสุข และ เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล
on 12 September - 5 October 2018

at Thavibu Art Gallery, Bangkok

SPOTLIGHT By Anupong Chantorn, Uttaporn Nimmalaikaew, Prasit Wichaya, Yanawit Kunchaethong and Pradit Tungprasartwong

SPOTLIGHT


by Anupong Chantorn, Uttaporn Nimmalaikaew, Prasit Wichaya, Yanawit Kunchaethong and Pradit Tungprasartwong
โดย อนุพงษ์ จันทร, อัฐพร นิมมาลัยแก้ว, ประสิทธิ์ วิชายะ, ญาณวิทย์ กุญแจทอง และ ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์
on 3 September - 20 October 2018

at Art Centre Silpakorn University, Bangkok

Absurdity in Paradise

Absurdity in Paradise


by Alisa Chunchue, Arin Rungjang, Ekachai Eksaroj, Harith Srikhao, Kanich Khajornsri, Kawita Vatanajyankur, Korakrit Arunanondchai, Manit Sriwanichpoom, Nuttapon Sawasdee, Paphonsak La-or, Pratchaya Phinthong, Rirkrit Tiravanija, Sakarin Krue-on and Somboon Hormtientong
โดย อลิสา ฉุนเชื้อ, อริญชย์ รุ่งแจ้ง, เอกชัย เอกสาโรจน์, คณิช ขจรศรี, หฤษฎ์ ศรีขาว, กวิตา วัฒนะชยังกูร, กรกฤช อรุณานนท์ชัย, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ณัฐพล สวัสดี, ปพนศักดิ์ ละออ, ปรัชญา พิณทอง, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, สาครินทร์ เครืออ่อน และ สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
on 31 August - 28 October 2018

Museum Fridericianum, Kassel, Germany

NEW OLD CITY –The Permanent Temporary Mound, As part of Bangkok Biennale By Shinya Akutagawa

NEW OLD CITY –The Permanent Temporary Mound, As part of Bangkok Biennale


by Shinya Akutagawa
โดย ชินยา อะกูทากาวา
on 24 August - 13 October 2018

at WTF Cafe' & Gallery, Bangkok

Encrypted/Decrypted By Nipan Oranniwesna, Wantanee Siripattananuntakul, Chitti Kasemkitvatana and Tanatchai Bandasak | นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, จิตติ เกษมกิจวัฒนา และ ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์

Encrypted/Decrypted


by Nipan Oranniwesna, Wantanee Siripattananuntakul, Chitti Kasemkitvatana and Tanatchai Bandasak
โดย นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, จิตติ เกษมกิจวัฒนา และ ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์
on 16 August - 3 October 2018

at Tang Contemporary Art, Bangkok

EGGCLECTICS By Gianluca Vernizzi

EGGCLECTICS


by Gianluca Vernizzi
on 10 August - 3 October 2018

at DUKE Contemporary Art Space, Bangkok

I SEE

I SEE


on 12 July - 12 October 2018

at Centara Grand Hotel at CentralWorld, Bangkok

In-mature-Limbo By Dutem Schwöllen and New-territories

In-mature-Limbo


by Dutem Schwöllen and New-territories
on 7 July - 22 October 2018

at TARS Gallery, Bangkok

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia


by Abdul Abdullah, Aditya Novali, Alfredo and Isabel Aquilizan, Anida Yoeu Ali, Ho Tzu Nyen, Jakkai Siributr, Jun Nguyen-Hatsushiba, Nindityo Adipurnomo, Nipan Oranniwesna, Nontawat Numbenchapol, Pao Houa Her, Paphonsak La-or, Piyarat Piyapongwiwat, Prapat Jiwarangsan, Ryan Villamael, Sawangwongse Yawnghwe, Svay Sareth and The Maw Naing
โดย อับดุล อับดุลลาห์, อะดิตยา โนวาลิ, อัลเฟรโดและอิซาเบล อากิลิซัน, อนิดา เยว อาลิ, โฮ ซู เนียน, จักกาย ศิริบุตร, จุน เหวียน-ฮัตสึชิบะ, นินดิตโย อะดิปูร์โนโม, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล, เปา ฮัว เฮอ, ปพนศักดิ์ ละออ, ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์, ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์, ไรอัน วิลลามาเอล, สว่างวงศ์ ยองห้วย, สวาย สะเรธ และ เดอ โมว หนาน
on 4 March - 1 October 2018

at MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai