Rama IX Art Museum
Exhibitions 2018 | นิทรรศการศิลปะ 2561

See Saw Seen VII | เห็น VII

See Saw Seen VII
เห็น VII


by Kanok Suriyasat, Charit Pusiri, Dow Wasiksiri, Thavorn Ko-udomvit, Somsak Pattanapitoon, Ornin Ruangwattanasuk and Urasha Jakkachaphol
โดย กนก สุริยสัตย์, ชฤต ภู่ศิริ, ดาว วาสิกศิริ, ถาวร โกอุดมวิทย์, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, อรอินทร์ เรื่องวัฒนสุข และ อุรชา จักรคชาพล
on 3 May - 9 June 2018

at Ardel's Third Place Gallery, Bangkok

Origins - Chaos

Origins - Chaos


by Praphassorn Butphrom, Phuraphol Sotaiyin, Waranyou Changpradit, Kiattisak Rungrattanapattana and Chonlada Panpakdeediskul
โดย ประภัสสร บุตรพรหม, พุรพล โซใต้หยิน, วรัญญู ช่างประดิษฐ์, เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา และ ชลดา พันธุ์ภักดีดิสกุล
on 4 - 30 May 2018

at Kalwit Gallery & Studio, Bangkok

MYTH By Pat Yingcharoen | ปรัมปรา โดย พัทธ์ ยิ่งเจริญ

MYTH
ปรัมปรา


by Pat Yingcharoen
โดย พัทธ์ ยิ่งเจริญ
on 5 - 26 May 2018

at Number 1 Gallery, Bangkok

Grey matter By The Grey Matters group:- Sapaporn Pradith, Seksun Toommai and Sittipong Pansomsong สภาพร ประดิษฐ์, เสกสรรค์ ทุมมัย และ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง

Grey matter


by The Grey Matters group:- Sapaporn Pradith, Seksun Toommai and Sittipong Pansomsong
โดย สภาพร ประดิษฐ์, เสกสรรค์ ทุมมัย และ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง
on 10 - 31 May 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

SEA OF CORROSION  FROM GROUND TO LIGHT By Tadayoshi Nakabayashi | นิทรรศการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก โดย ทาดาโยชิ นากาบายาชิ

SEA OF CORROSION FROM GROUND TO LIGHT
นิทรรศการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก


by Tadayoshi Nakabayashi
โดย ทาดาโยชิ นากาบายาชิ
on 22 May - 24 June 2018

at Ardel Gallery of Modern Art, Bangkok

SOMROM, Art Thesis Exhibition Metal Work and Jewelry 2018 | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

SOMROM, Art Thesis Exhibition Metal Work and Jewelry 2018
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี


by student of Metalwork and jewelry program, Pohchang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR)
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง
on 27 April - 2 May 2018

at RCB Artery, River City, Bangkok

85-140 dB, A Contemporary Sound & Media Installation Exhibition | ปะเสียงและสื่อจัดวางร่วมสมัย 85-140 dB

85-140 dB, A Contemporary Sound & Media Installation Exhibition
ปะเสียงและสื่อจัดวางร่วมสมัย 85-140 dB


by Albrecht Pischel, Arnont Nongyao, Paphonsak La-or, Pisitakun Kuntalang and Sompot Chidgasornpongse
โดย ปพนศักดิ์ ละออ, พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง, สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์, อัลเบรจช์ พิซเชล และ อานนท์ นงค์เยาว์
on 24 April - 22 May 2018

at WTF Gallery, Bangkok

Whisperer By Amnaj Wachirasut | ทัศนียกาศ โดย อำนาจ วชิรสูตร

Whisperer
ทัศนียกาศ


by Amnaj Wachirasut
โดย อำนาจ วชิรสูตร
on 21 April - 4 July 2018

at Gallery Seescape, Chiang Mai

Clay Courage By Somluk Pantiboon | อารมย์ ผสมดิน โดย สมลักษณ์ ปันติบุญ

Clay Courage
อารมย์ ผสมดิน


by Somluk Pantiboon
โดย สมลักษณ์ ปันติบุญ
on 21 April - 18 May 2018

at ARTIST+RUN, Bangkok

Towards the Figureless By Dusadee Huntrakul, Nuttapon Sawasdee, and Latthapon Korkiatarkul ดุษฎี ฮันตระกูล, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ณัฐพล สวัสดี

Towards the Figureless


by Dusadee Huntrakul, Nuttapon Sawasdee, and Latthapon Korkiatarkul
โดย ดุษฎี ฮันตระกูล, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ณัฐพล สวัสดี
on 20 April - 17 June 2018

at 1PROJECTS Gallery, Bangkok

HER By Suttikiret Wachdang | เธอ โดย สุทธิเกียรติ เวชแดง

HER
เธอ


by Suttikiret Wachdang | โดย สุทธิเกียรติ เวชแดง
on 20 April - 13 May 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

A Painting Exhibition with No Title By Somboon Hormtientong | นิทรรศการจิตรกรรมไม่มีชื่อ โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

A Painting Exhibition with No Title
นิทรรศการจิตรกรรมไม่มีชื่อ


by Somboon Hormtientong | โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
on 19 April – 19 June 2018

at PT-Gallery, Bangkok

Objectivland By Pichakorn Chukiew

Objectivland


by Pichakorn Chukiew
โดย พิชากร ชูเขียว
on 19 April - 31 May 2018

at CASE Space Revolution, Bangkok

The 7th White Elephant Art Award By Thai Beverage Public Company Limited | นิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7: แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

The 7th White Elephant Art Award
นิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7: แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน


by Thai Beverage Public Company Limited
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
on 7 April - 24 June 2018

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Strange Loops II: Confusion Is Next By Pathompon Tesprateep ปฐมพล เทศประทีป

Strange Loops II: Confusion Is Next


by Pathompon Tesprateep | โดย ปฐมพล เทศประทีป
on 7 April - 13 May 2018

at Gallery VER, Bangkok

Pink Hospital By Nalu

Pink Hospital
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ


by Nalu
on 7 April - 13 May 2018

at 10ml. Cafe & Gallery, Bangkok

HERE I COME TO SAVE THE DAY By Olan Netrangsi โอฬาร เนตรรังษี

HERE I COME TO SAVE THE DAY


by Olan Netrangsi | โดย โอฬาร เนตรรังษี
on 7 April - 6 May 2018

at Tentacles, Bangkok

Beauty and the Beast By Hongtae and Pearada

Beauty and the Beast
นิทรรศการภาพวาดเมือง


by Hongtae and Pearada
on 6 April - 31 May 2018

at Dialogue Coffee and Gallery, Bangkok

Crossing the Appearances, Photography Exhibition By Deborah Metsch นิทรรศการภาพถ่าย

Crossing the Appearances, Photography Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Deborah Metsch
on 5 April - 6 May 2018

at The Jam Factory Gallery, Bangkok

THE WAY OF LIFE By Fontham Buaphuchphong | วิถีชีวิต โดย ฝนธรรม บัวภุชพงศ์

THE WAY OF LIFE
วิถีชีวิต


by Fontham Buaphuchphong | โดย ฝนธรรม บัวภุชพงศ์
on 4 April - 3 May 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Period of Time By Prakarn Jantaravichit and Kingkan Suntornchuen | กาลเวลา โดย ปราการ จันทรวิชิต และ กิ่งกาญ สุนทรชื่น

Period of Time
กาลเวลา


by Prakarn Jantaravichit and Kingkan Suntornchuen
โดย ปราการ จันทรวิชิต และ กิ่งกาญ สุนทรชื่น
on 3 April - 6 May 2018

at YELO House, Bangkok

The 14th International Photographic Exbition of

The 14th International Photographic Exbition of "Thru My Phone" in the Commemoration of Prince Naris Day 2018
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 หัวข้อ ผ่านมือถือ


on 2 April - 4 May 2018

at Krungthai Art Gallery, Bangkok

Tropical Trauma By Woraphan Intaraworapad | ถังแดงแสลงใจ โดย วรพันธ์ อินทรวรพัฒน์

Tropical Trauma
ถังแดงแสลงใจ


by Woraphan Intaraworapad
โดย วรพันธ์ อินทรวรพัฒน์
on 31 March - 3 May 2018

at YMD Art Space, Khon Kaen

ARTISTS NAKA By Panorama of Contemporary Thai Artists

ARTISTS NAKA


by Panorama of Contemporary Thai Artists
on 29 March - 22 May 2018

at Galerie ADLER, Bangkok

Various Patterns Diversity of Lives | หลากลาย หลายชีวิต โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Various Patterns; Diversity of Lives
หลากลาย หลายชีวิต


by Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol
โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
on 29 March - 15 May 2018

at The Queen's Gallery, Bangkok

19 Black Edition By Cherdwood Sakolaya เชิดวุฒิ สกลยา

19 Black Edition


by Cherdwood Sakolaya | โดย เชิดวุฒิ สกลยา
on 27 March – 31 May 2018

at Rebel Art Space, Bangkok

Chuang Moolpinit : Love Dharma Esthetic Art Exhibition in the Collection of Sermkhun Kunawong | นิทรรศการศิลปะ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์

Chuang Moolpinit : Love Dharma Esthetic Art Exhibition in the Collection of Sermkhun Kunawong
นิทรรศการศิลปะ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์


by Bangkok Sculpture Center
โดย ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
on Today until 1 July 2018

at Bangkok Sculpture Center, Bangkok

Chulalongkorn University Art Collection Hem Vejakorn: The Artist of Siam | จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม

Chulalongkorn University Art Collection Hem Vejakorn: The Artist of Siam
จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม


by Hem Vejakorn | โดย ผลงานศิลปะในโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 20 March - 22 June 2018

at Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia


by Abdul Abdullah, Aditya Novali, Alfredo and Isabel Aquilizan, Anida Yoeu Ali, Ho Tzu Nyen, Jakkai Siributr, Jun Nguyen-Hatsushiba, Nindityo Adipurnomo, Nipan Oranniwesna, Nontawat Numbenchapol, Pao Houa Her, Paphonsak La-or, Piyarat Piyapongwiwat, Prapat Jiwarangsan, Ryan Villamael, Sawangwongse Yawnghwe, Svay Sareth and The Maw Naing
โดย อับดุล อับดุลลาห์, อะดิตยา โนวาลิ, อัลเฟรโดและอิซาเบล อากิลิซัน, อนิดา เยว อาลิ, โฮ ซู เนียน, จักกาย ศิริบุตร, จุน เหวียน-ฮัตสึชิบะ, นินดิตโย อะดิปูร์โนโม, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล, เปา ฮัว เฮอ, ปพนศักดิ์ ละออ, ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์, ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์, ไรอัน วิลลามาเอล, สว่างวงศ์ ยองห้วย, สวาย สะเรธ และ เดอ โมว หนาน
on 4 March - 1 October 2018

at MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai

L’Origine du monde By Thanet Awsinsiri ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

L’Origine du monde


by Thanet Awsinsiri | โดย ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
on 1 February - 6 May 2018

at 100 Tonson Gallery, Bangkok