Rama IX Art Museum
Exhibitions 2016 | นิทรรศการศิลปะ 2559

20 Century Print | ทะเว้นตี้ เซ็นจูรี่ปริ้น

20 Century Print
ทะเว้นตี้ เซ็นจูรี่ปริ้น


โดย นันธิดา การะเกตุ, กวิน รัตนจันทร์, คนิช ขจรศรี, จักรกฤษณ์ รัตนพันธุ์, จิตตภูมิ อาญาพิทักษ์, ธนวัฒน์ ภุมรินทร์, ธนัช พิพัฒน์ภัลลภ, ธราธิป ศรีสงคราม, ณัฐพล น้อยวิจิตร, ธันย์ชนก อึ้งทอง, นฤมล พรมมินทร์, พงษ์พัฒน์ โภชเจริญ, พรชนก สุขศานต์, ยุทธภูมิ ปันฟอง, ศิรประภา ศรีจันทร์, เศรษฐวุฒ สถาพงศ์ภัคดี, สกุลรัตน์ แม่นปืน, สิริวรรณ ทิพวัลย์, อริยพล วัฒนะ, ณัฐนาท บุญญานุวัตร และ พรวิทย์ นาคสีม่วง
on February 24 - March 14, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Line to Skylerby Rossalin Garst | ไลน์ถึงสกายเลอร์ โดย รสลิน กาสต์

Line to Skyler
ไลน์ถึงสกายเลอร์


by Rossalin Garst | โดย รสลิน กาสต์
on February 6 - 27, 2016

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok

Hope on the Ruins by Aphiphol Techamangkhalanon | ความหวังบนซากอารยธรรม โดย อภิพล เตชะมังคลานนท์

Hope on the Ruins
ความหวังบนซากอารยธรรม


by Aphiphol Techamangkhalanon | โดย อภิพล เตชะมังคลานนท์
on February 3 - 28, 2016

at The National Gallery, Chao Fah Road, Bangkok

Love Impressions by Lampu Kansanoh | รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดย ลำพู กันเสนาะ

Love Impressions
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง


by Lampu Kansanoh | โดย ลำพู กันเสนาะ
on February 14 - March 20, 2016

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok

THE JOURNEY OF SURAPON SAENKHAM | การเดินทางของ สุรพล แสนคำ

THE JOURNEY OF SURAPON SAENKHAM
การเดินทางของ สุรพล แสนคำ


โดย จิตรกรรมฯ รุ่น 33 ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on February 29 - March 4, 2016

at PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

A Little More by Supmanee Chaisansuk | ทีละเล็กทีละน้อย โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

A Little More
ทีละเล็กทีละน้อย


by Supmanee Chaisansuk | โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
on February 13 – March 19, 2016

at Cassia Gallery, 20 Sukumvit 31 (Soi Sawasdi), Bangkok

Atmosfear by Yuree Kensaku | บรรยากาศมาคุ โดย ยุรี เกนสาคู

Atmosfear
บรรยากาศมาคุ


by Yuree Kensaku | โดย ยุรี เกนสาคู
on February 18 – April 30, 2016

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

You Know Everything, Everything Know You by Pichakorn Chukiew โดย พิชากร ชูเขียว

You Know Everything, Everything Know You


by Pichakorn Chukiew | โดย พิชากร ชูเขียว
on February 18 – March 27, 2016

at The Jam Factory Gallery, Bangkok

Thai Contemporary Art 2nd by more than 20 Thai artists | นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

Thai Contemporary Art 2nd
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย


by more than 20 Thai artists | โดย ศิลปินไทยกว่า 20 ท่าน ประสงค์ ลือเมือง/ ธานี กลิ่นขจร/ มานพ สุวรรณบิณฑะ/ เสนีย์ แช่มเดช/ ศรีใจ กันทะวัง/ จุมพล อุทโยกาศ/ วัชระ กล้าค้าขาย/ กิติพงษ์ สุริยะทองชื่น/ ธณฤทธิ์ ทิพย์วารี/ นายดี ช่างหม้อ/ องุ่น เกณิกา สุขเกษม/ กิตติ แสงแก้ว/ ทรงศักดิ์ นามโพธิ์/ ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์/ ชัยณรงค์ กองกลิ่น/ ชัชวาล รอดคลองตัน/ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์/ Aof Smith/ วิษณุพงษ์ หนูนันท์/ เกรียงไกร กุลพงษ์/ เพชร กันยา/ สุภาภรณ์ จุลกะ/ อัญชลี อาระพงศ์พานิชย์/ ไทรเติ้ล เงาะอาศัย
on February 18 - 28, 2016

at RCB Galleria, 2nd floor, River City Bangkok, Bangkok

RPST Yours 3. photo exhibition | นิทรรศการภาพถ่าย RPST Yours 3

RPST Yours 3. photo exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย RPST Yours 3


โดย ภาพผลงานที่ได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบของนักศึกษาจาก 10 สถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการ RPST YOUS CAMP ณ จังหวัดกระบี่
on February 13 - 29, 2016

at Sony Store, 2nd Floor, Siam Paragon, Bangkok

The art exhibition of student of faculty of fine arts, Chiang Mai University | นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33

The art exhibition of student of faculty of fine arts, Chiang Mai University
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33


on February 9 - 12, 2016

at CMU Art Center, Chiang Mai University, Chiang Mai

L’amour | ละเมอรัก

L’amour
ละเมอรัก


by 34 renowned Thai artists including Chung Moolpinit, Dinhin Rakpng-Asoke, Prateep Kochabua, Rearngsak Boonyavanishkul | โดย ศิลปิน 34 ท่าน ช่วง มูลพินิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ประทีป คชบัว, เริงศักดิ์ บุญยวาณิชย์กุล, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, สมยศ คำแสง, เสงี่ยม ยารังษี, สุวิทย์ ใจป้อม, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ชัชวาล รอดคลองตัน, อานันท์ ราชวังอินทร์, ดิเรก กิ่งนอก, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, สุริยา นามวงษ์, เมตตา สุดสวาท, ภธดา ราชวังอินทร์, วัชรินทร์ รอดนิตย์, ชุมพล ทักษพรชัย, โอฬาร เพ็ญสมบูรณ์, เจดา พลฤทธิ์, ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง, อ๊อฟ สมิต, แคทลียา พันธ์โตดี, มีชัย สุวรรณสาร, เพชร เชิดกลิ่น, วิทยา ถานะกอง, คนึงนึจ ปัญญา, ศัจกร แก้วกุลา, องอาจ โล่ห์อมรปักษิณ, ศราวุธ ไทยช่วย, สำราญ สุวรรณมณี, นิรัญ เจริญพงษ์ และ จิตวิวัฒน์ กลมเกลา
on February 6 - March 31, 2016

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

The Original Prints and Painting Exhibition : 9 Chiang Mai Temples in Woodblock Prints | ภาพพิมพ์ไม้ ชุด ทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่

The Original Prints and Painting Exhibition : 9 Chiang Mai Temples in Woodblock Prints
ภาพพิมพ์ไม้ ชุด ทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่


on February 9 - 28, 2016

at Chiang Mai City Arts & Culture Centre, Chiang Mai

Made by Paris? by Wisharawish Akarasantisook | โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข

Made by Paris?


by Wisharawish Akarasantisook | โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข
on February 24 – March 16, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

Nature & Culture by Soon Papan and Juffy Joob โดย สุน พาพาน และ จุ๊ฟฟี่ จุ๊บ

Nature & Culture


by Soon Papan and Juffy Joob | โดย สุน พาพาน และ จุ๊ฟฟี่ จุ๊บ
on February 18 – March 18, 2016

at Napas Art Gallery, Phuket

Clay Blossom by Chatchai Kreanprasert | โดย ฉัตรชัย เคียรประเสริฐ

Clay Blossom


by Chatchai Kreanprasert | โดย ฉัตรชัย เคียรประเสริฐ
on February 29 – March 13, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

See Saw Seen V | เห็น 5

See Saw Seen V
เห็น 5


by Pishnu Supanimit, Dow Wasiksiri, Thavorn Ko-udomvit, Somchai Songwattana, Kanok Suriyasat, Wasinburee Supanichvoraparch, Vinnarat Sansanakiet, Somsak Pattanapitoon, Tul Hirunyalawan, Urasha Jakkachaphol and Charit Pusiri | โดย พิษณุ ศุภนิมิตร, ดาว วาสิกศิริ, ถาวร โกอุดมวิทย์, สมชัย ส่งวัฒนา, กนก สุริยสัตย์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วินรัตน์ ศันสนะเกียรติ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, อุรชา จักร คชาพล และ ชฤต ภู่ศิริ
on February 18 – March 24, 2016

at ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10), Bangkok

Gift | ของขวัญ โดย หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับรายวิชา GE 115

Gift
ของขวัญ


โดย หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับรายวิชา GE 115
on February 15 - March 19, 2016

at Bangkok University Gallery, Rangsit Campus, Pathum Thani

Nature of the Work by Srijai Kuntawang, Misho, James Su and Pichai Pongsasaovapark | โดย ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู และพิชัย พงศาเสาวภาคย์

Nature of the Work


by Srijai Kuntawang, Misho, James Su and Pichai Pongsasaovapark | โดย ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู และพิชัย พงศาเสาวภาคย์
on February 16 - 27, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

Monster Meeting by Anukun Hamal | โดย อนุกูล เหมาลา

Monster Meeting


by Anukun Hamal | โดย อนุกูล เหมาลา
on January 29 - April 29, 2016

at NHD Art Gallery, Chiang Mai

FLOWER WATER COLORS by Chomsri Glumthanorm | ดอกไม้ น้ำ สี โดย โฉมศรี กล่ำถนอม

FLOWER WATER COLORS
ดอกไม้ น้ำ สี


by Chomsri Glumthanorm | โดย โฉมศรี กล่ำถนอม
on January 29 - February 18, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The Body You Want by Krit Ngamsom | โดย กฤษณ์ งามสม

The Body You Want


by Krit Ngamsom | โดย กฤษณ์ งามสม
on January 28 - March 31, 2016

at H Gallery, Bangkok

The Body You Want by Krit Ngamsom | โดย กฤษณ์ งามสม

The Body You Want


by Krit Ngamsom | โดย กฤษณ์ งามสม
on January 28 - March 31, 2016

at H Gallery, Bangkok

Egoism by Kodsoung Eangubon | ลัทธินิยมตน โดย กฎสรวง เอียงอุบล

Egoism
ลัทธินิยมตน


by Kodsoung Eangubon | โดย กฎสรวง เอียงอุบล
on January 27 - February 20, 2016

at Number1Gallery, Bangkok

นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 8 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา และหอศิลป์ L.A. ARTCORE แห่งนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา | Internatioal Exchange Show The Art Exhibition

Internatioal Exchange Show The Art Exhibition
นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 8


โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา และหอศิลป์ L.A. ARTCORE แห่งนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
on January 27 - February 5, 2016

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

4 Flows, watercolor painting exhibition by Namchai Saensupha, Bhira Phokthavi, Direk Kingnok and Suphawat Hiranthanawiwat | 4 สายน้ำ นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ โดย นำชัย แสนสุภา, พีระ โภคทวี, ดิเรก กิ่งนอก และ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์

4 Flows, watercolor painting exhibition
4 สายน้ำ นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ


by Namchai Saensupha, Bhira Phokthavi, Direk Kingnok and Suphawat Hiranthanawiwat | โดย นำชัย แสนสุภา, พีระ โภคทวี, ดิเรก กิ่งนอก และ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์
on January 26 - February 16, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Art Normal 2 : ToyBuri | ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี

Art Normal 2 : ToyBuri
ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี


on January 24 - July 24, 2016

at Tao Hong Tai : d Kunst, Ratchaburi

Asia Mirror by Rearngsak Boonyavanish and Zhang Kexin | โดย เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล และ จาง เข่อซิ่น

Asia Mirror


by Rearngsak Boonyavanish and Zhang Kexin | โดย เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล และ จาง เข่อซิ่น
on January 22 - Febuary 20, 2016

at HOF ART Space, W District, Bangkok

Beyond a Shadow by Attasit Pokpong | โดย อรรถสิทธิ์ ปกป้อง

Beyond a Shadow


by Attasit Pokpong | โดย อรรถสิทธิ์ ปกป้อง
on January 16 - Febuary 21, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

Roboticlism from Unconscious mind Art Exhibition Charity by Noshpash Chaturongkagul | การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก โดย นชภัช จาตุรงค์คกุล

Roboticlism from Unconscious mind Art Exhibition Charity
การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก


by Noshpash Chaturongkagul | โดย นชภัช จาตุรงค์คกุล
on January 15 - February 2, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Recorder by Chalaruk Rueanchomchoei, Peera Vorapreechapanich and Soopakorn Srisakul | โดย ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย, พีระ วรปรีชาพาณิชย์ และ ศุภกร ศรีสกุล

Recorder


by Chalaruk Rueanchomchoei, Peera Vorapreechapanich and Soopakorn Srisakul | โดย ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย, พีระ วรปรีชาพาณิชย์ และ ศุภกร ศรีสกุล
on January 14 - February 28, 2016

at RMA Institute, Bangkok