Rama IX Art Museum
Exhibitions 2016 | นิทรรศการศิลปะ 2559

ศิลปะไทยร่วมสมัย 'ไทยเนตร' โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต Thai Contemporary Art Exhibition

Thai Contemporary Art Exhibition "Thailand Eye"
ศิลปะไทยร่วมสมัย 'ไทยเนตร'


by Ministry of Culture, Bangkok Art and Culture Centre, Saatchi Gallery, Prudential and Parallel Contemporary Art | โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต
on March 18 - August 7, 2016


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Unnoticed Light by Viriya Chotpanyavisut โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

Unnoticed Light


by Viriya Chotpanyavisut | โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
on March 17 - May 19, 2016

at Schemata Gallery, Bangkok

My True Love by Pimgit Tapaneeya and Pinnuch Pinjinda

My True Love


by Pimgit Tapaneeya and Pinnuch Pinjinda | โดย พิมพ์จิต ตปนียะ และ ปิ่นนุช ปิ่นจินดา
on March 2 - April 30, 2016

at Sombatpermpoon Gallery, Bangkok

From the garden by Navin Tantanadaecha โดย นาวิน ตันธนะเดชา

From the garden


by Navin Tantanadaecha | โดย นาวิน ตันธนะเดชา
on March 3 – May 31, 2016

at Heun e-mae, Siam Square Soi 8, Bangkok

In Memories of Russamee Rungjang 'Mother' by Arin Rungjang | ในความทรงจำของรัศมี รุ่งแจ้ง 'แม่' โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง

In Memories of Russamee Rungjang 'Mother'
ในความทรงจำของรัศมี รุ่งแจ้ง 'แม่'


by Arin Rungjang | โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง
on March 5 - May 1, 2016

at Lyla Gallery, Chiang Mai

Contour by Angkrit Ajchariyasophon and Tawatchai Pattanaporn | คอนทัวร์ โดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ ธวัชชัย พัฒนาภรณ์

Contour
คอนทัวร์


by Angkrit Ajchariyasophon and Tawatchai Pattanaporn | โดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ ธวัชชัย พัฒนาภรณ์
on March 11 – April 9, 2016

at Numthong Gallery @aree, Bangkok

Still life & Landscape | นิทรรศการจิตรกรรมหุ่นนิ่งและทิวทัศน์

Still life & Landscape
นิทรรศการจิตรกรรมหุ่นนิ่งและทิวทัศน์


by student Department of Visual Arts, majors in painting Faculty of fine and applied arts, Khon Kaen University | โดย นักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
on March 1 - 31, 2016

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen

WETT by Mit Jai Inn โดย มิตร ใจอินทร์

WETT


by Mit Jai Inn | โดย มิตร ใจอินทร์
on March 5 - April 22, 2016

at Gallery VER, Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย 'มองยะลา' 'แตเงาะยาลอ' โดย จักกฤช เรืองทอง by Jakkrit Ruangthong

นิทรรศการภาพถ่าย 'มองยะลา' 'แตเงาะยาลอ'


by Jakkrit Ruangthong | โดย จักกฤช เรืองทอง
on March 5 - 18, 2016

at National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok

My Hometown by Ploeng Wattasan  | บ้านเกิดเมืองนอน โดย เพลิง วัตสาร

My Hometown
บ้านเกิดเมืองนอน


by Ploeng Wattasan | โดย เพลิง วัตสาร
on March 20 - April 7, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

77 paintings for celebrating Her Royal Highness Princess Maha Chakri | นิทรรศการภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย กระทรวงวัฒนธรรม

77 paintings for celebrating Her Royal Highness Princess Maha Chakri
นิทรรศการภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


by Ministry of Culture | โดย กระทรวงวัฒนธรรม
on March 15 - April 2, 2016

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

Present Perfect by Alongkorn Lauwatthana | ความดีที่ยังดำเนินต่อไป โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

Present Perfect
ความดีที่ยังดำเนินต่อไป


by Alongkorn Lauwatthana | โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
on March 12 - April 12, 2016

at The Queen's Gallery, Bangkok

ARTS FOR HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN by more than 20 Thai Artists | นิทรรศการ 'รวมศิลป์ ส่งเสริม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 61 พรรษา'

ARTS FOR HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
นิทรรศการ 'รวมศิลป์ ส่งเสริม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 61 พรรษา'


by more than 20 Thai Artists | โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อุทัย เขนย, สากล สุทธิมาลย์, อานันท์ ราชวังอินทร์, พีระศิลป์ ดวงอินทร์, ชินสีห์ จันทร์มณี, สิโรจน์ พวงบุบผา, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, เกรียงไกร กุลพันธ์, สุพร แก้วดา, นพวงศ์ เบ้าทอง, สมยศ คำแสง, จุมพล อุทโยภาศ, กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น, ชัชวาล รอดคลองตัน, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, อิทธิผล พัชรชนม์ และ อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
on March 28 - April 8, 2016

at RCB Galleria, River City, Bangkok

An exhibition of prints, drawings, and embroidered drawings by Wittamon Niwattichai | นิทรรศการภาพพิมพ์ วาดเส้น และงานปักผ้า โดย วิทมน นิวัติชัย

An exhibition of prints, drawings, and embroidered drawings
นิทรรศการภาพพิมพ์ วาดเส้น และงานปักผ้า


by Wittamon Niwattichai | โดย วิทมน นิวัติชัย
on March 24 - April 29, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

The 5th White Elephant Art Award Exhibition by Thai Beverage Public Company Limited | ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 'สัมพันธภาพและความรัก' โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

The 5th White Elephant Art Award Exhibition
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 'สัมพันธภาพและความรัก'


by Thai Beverage Public Company Limited | โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
on March 24 - July 10, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

AMITY, An Art Exhibition & Art Camp Featuring Bangladeshi-Thai Artists | นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ

AMITY, An Art Exhibition & Art Camp Featuring Bangladeshi-Thai Artists
นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ


by Embassy of Bangladesh, Bangkok and Arts of Living, Bangladesh | โดย สถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย และอาร์ตออฟลีฟวิ่ง ประเทศบังคลาเทศ
on March 22 - 30, 2016

at Studio, 4th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

The Secret of Devil by Palut Marod โดย พลุตม์ มารอด

The Secret of Devil


by Palut Marod | โดย พลุตม์ มารอด
on March 19 - April 24, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

The 15th Silpa Bhirasri Creativity Grants by 7 selected artists who have been granted the Silpa Bhirasri Creativity Grants | นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15 โดย 7 ศิลปินที่ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี

The 15th Silpa Bhirasri Creativity Grants
นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15


by 7 selected artists who have been granted the Silpa Bhirasri Creativity Grants | โดย 7 ศิลปินที่ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี
on March 15 - April 9, 2016

at the Main Hall of the Art Centre, Silpakorn University Wangthapra, Bangkok

นิทรรศการแสดงภาพวาด Please Touch โดย น้องๆ ตาบอด กับ อิทธิพล ตั้งโฉลก, วุฒิกร คงคา, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ไพโรจน์ วังบอน, กัญญา เจริญศุภกุล, วิศุทธิ์ พรนิมิต, อนุชิต คำน้อย, มุนินทร์ สายประสาท, ชัย ราชวัตร, ชัยพร พานิชรุทดิวงศ, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล และ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล

นิทรรศการแสดงภาพวาด Please Touch


โดย น้องๆ ตาบอด กับ อิทธิพล ตั้งโฉลก, วุฒิกร คงคา, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ไพโรจน์ วังบอน, กัญญา เจริญศุภกุล, วิศุทธิ์ พรนิมิต, อนุชิต คำน้อย, มุนินทร์ สายประสาท, ชัย ราชวัตร, ชัยพร พานิชรุทดิวงศ, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล และ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล
on March 15 - 24, 2016


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Eat Art Eat Art by Art & Design Department, University of Phayao

Eat Art Eat Art


by Art & Design Department, University of Phayao | โดย สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา
on March 16 - 26, 2016

at 2nd floor, Northai Gallery Chiang Rai

100 Botanical Beauties Celebrating 100 Years of Chulalongkorn University by Phansakdi Chakkaphak | นิทรรศการ ๑๐๐ พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง ๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

100 Botanical Beauties Celebrating 100 Years of Chulalongkorn University
นิทรรศการ ๑๐๐ พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง ๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


by Phansakdi Chakkaphak| โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
on March 16 - June 16, 2016

at Art and Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะศิลปิน 32 ท่านในนามของกลุ่มจิตรกรไทย

จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี


โดย คณะศิลปิน 32 ท่านในนามของกลุ่มจิตรกรไทย
on March 14 - April 12, 2016

at The Queen's Gallery, Bangkok

The Pursuit of Happiness by Chaiwat Kudapun | ตามล่าหาความสุข โดย ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์

The Pursuit of Happiness
ตามล่าหาความสุข


by Chaiwat Kudapun | โดย ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์
on March 4 - April 30, 2016

at Koi Art Gallery, Bangkok

Matropolitan Gas Works Authority Ceramic Art Exhibition by Bathma Kaew-Ngok | นิทรรศการเซรามิก การไฟแก๊สนครหลวง ศิลปะของดินอาบไฟ โดย บัทม์ แก้วงอก

Matropolitan Gas Works Authority Ceramic Art Exhibition
นิทรรศการเซรามิก การไฟแก๊สนครหลวง ศิลปะของดินอาบไฟ


by Bathma Kaew-Ngok | โดย บัทม์ แก้วงอก
on March 5 - April 18, 2016

at Dialogue Coffee and Gallery, Bangkok

Nature of the Work by Srijai Kuntawang, Misho, James Su and Pichai Pongsasaovapark | โดย ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู และพิชัย พงศาเสาวภาคย์

Nature of the Work


by Srijai Kuntawang, Misho, James Su and Pichai Pongsasaovapark | โดย ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู และพิชัย พงศาเสาวภาคย์
on March 3 - 27, 2016

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

SEASIDE SHADE

SEASIDE SHADE


โดย นักศึกษาปี 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on March 7 - 31, 2016

at Art Space at Venice di Iris, Bangkok

Ctrl+P, Printmaking Exhibition by ARTED45 Faculty of Education Chulalongkorn University | นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์สำหรับครู

Ctrl+P, Printmaking Exhibition
นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์สำหรับครู


by ARTED45 Faculty of Education Chulalongkorn University | โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on March 4 - 26, 2016

at CU.Museum, Bangkok

Bare Exhibition | เปลือยเปล่า

Bare Exhibition
เปลือยเปล่า


by Haritorn Akarapat, Sakwut Wisesmanee, Busui Ajaw, DinHin Rakpong-Asoke, Gumsak Atipiboonsin, Kritsana Chaikitwattana, Muangthai Busamaro, Nawin Biadklang, Pairoj Pichetmetakul, Prasit Wichaya, Sorayut Duangjai, Somsak Raksuwan, Srisant Chitvaranund, Sudaporn Teja, Sutee Kunavichayanont, Tawan Wattuya, Taweesak Ujugatanond, Thanaporn Nartwanitchayakul, Vasan Sitthiket and Wannaphon Chimbanchong | โดย หริธร อัครพัฒน์, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, บู้ซือ อาจอ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน, กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ, เมืองไทย บุษมาโร, นาวิน เบียดกลาง, ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล, ประสิทธิ์ วิชายะ, สรยุทธ ดวงใจ, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ศรีสันต์ จิตรวรนันท์, สุดาภรณ์ เตจา, สุธี คุณาวิชยานนท์, ตะวัน วัตุยา, ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์, ธนาพร นาถวาณิชยกุล, วสันต์ สิทธิเขตต์ และ วรรณพร ฉิมบรรจง
on March 3 - 30, 2016

at Hof Art Space At W District, Bangkok

Awake by Visual Art Education 8 | ตื่น โดย กลุ่มทัศนศิลปศึกษา รุ่น 8

Awake
ตื่น


by Visual Art Education 8 | โดย กลุ่มทัศนศิลปศึกษา รุ่น 8
on March 26 - April 21, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Insomnia, Photo Exhibition by Annabelle Hendersøn, Chakrit Leelachupong, Warut Wimolkunarak and Anunsith Wongkornvanich | นิทรรศการภาพถ่าย โดย แอนนาเบล เฮนเดอร์สัน, ชาคริต ลีลาชูพงศ์ , วรุตม์ วิมลคุณารักษ์ และ อนันต์สิทธิ์ วงศ์กรวณิชย์

Insomnia, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Annabelle Hendersøn, Chakrit Leelachupong, Warut Wimolkunarak and Anunsith Wongkornvanich | โดย แอนนาเบล เฮนเดอร์สัน, ชาคริต ลีลาชูพงศ์ , วรุตม์ วิมลคุณารักษ์ และ อนันต์สิทธิ์ วงศ์กรวณิชย์
on March 4 - 16, 2016

at HOF ART RESIDENCY, W District, Bangkok

Clay Blossom by Chatchai Kreanprasert | โดย ฉัตรชัย เคียรประเสริฐ

Clay Blossom


by Chatchai Kreanprasert | โดย ฉัตรชัย เคียรประเสริฐ
on February 29 – March 13, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

THE JOURNEY OF SURAPON SAENKHAM | การเดินทางของ สุรพล แสนคำ

THE JOURNEY OF SURAPON SAENKHAM
การเดินทางของ สุรพล แสนคำ


โดย จิตรกรรมฯ รุ่น 33 ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on February 29 - March 4, 2016

at PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

Made by Paris? by Wisharawish Akarasantisook | โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข

Made by Paris?


by Wisharawish Akarasantisook | โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข
on February 24 – March 16, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

20 Century Print | ทะเว้นตี้ เซ็นจูรี่ปริ้น

20 Century Print
ทะเว้นตี้ เซ็นจูรี่ปริ้น


โดย นันธิดา การะเกตุ, กวิน รัตนจันทร์, คนิช ขจรศรี, จักรกฤษณ์ รัตนพันธุ์, จิตตภูมิ อาญาพิทักษ์, ธนวัฒน์ ภุมรินทร์, ธนัช พิพัฒน์ภัลลภ, ธราธิป ศรีสงคราม, ณัฐพล น้อยวิจิตร, ธันย์ชนก อึ้งทอง, นฤมล พรมมินทร์, พงษ์พัฒน์ โภชเจริญ, พรชนก สุขศานต์, ยุทธภูมิ ปันฟอง, ศิรประภา ศรีจันทร์, เศรษฐวุฒ สถาพงศ์ภัคดี, สกุลรัตน์ แม่นปืน, สิริวรรณ ทิพวัลย์, อริยพล วัฒนะ, ณัฐนาท บุญญานุวัตร และ พรวิทย์ นาคสีม่วง
on February 24 - March 14, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Atmosfear by Yuree Kensaku | บรรยากาศมาคุ โดย ยุรี เกนสาคู

Atmosfear
บรรยากาศมาคุ


by Yuree Kensaku | โดย ยุรี เกนสาคู
on February 18 – April 30, 2016

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

You Know Everything, Everything Know You by Pichakorn Chukiew โดย พิชากร ชูเขียว

You Know Everything, Everything Know You


by Pichakorn Chukiew | โดย พิชากร ชูเขียว
on February 18 – March 27, 2016

at The Jam Factory Gallery, Bangkok

See Saw Seen V | เห็น 5

See Saw Seen V
เห็น 5


by Pishnu Supanimit, Dow Wasiksiri, Thavorn Ko-udomvit, Somchai Songwattana, Kanok Suriyasat, Wasinburee Supanichvoraparch, Vinnarat Sansanakiet, Somsak Pattanapitoon, Tul Hirunyalawan, Urasha Jakkachaphol and Charit Pusiri | โดย พิษณุ ศุภนิมิตร, ดาว วาสิกศิริ, ถาวร โกอุดมวิทย์, สมชัย ส่งวัฒนา, กนก สุริยสัตย์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วินรัตน์ ศันสนะเกียรติ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, อุรชา จักร คชาพล และ ชฤต ภู่ศิริ
on February 18 – March 24, 2016

at ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10), Bangkok

Nature & Culture by Soon Papan and Juffy Joob โดย สุน พาพาน และ จุ๊ฟฟี่ จุ๊บ

Nature & Culture


by Soon Papan and Juffy Joob | โดย สุน พาพาน และ จุ๊ฟฟี่ จุ๊บ
on February 18 – March 18, 2016

at Napas Art Gallery, Phuket

Love Impressions by Lampu Kansanoh | รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดย ลำพู กันเสนาะ

Love Impressions
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง


by Lampu Kansanoh | โดย ลำพู กันเสนาะ
on February 14 - March 20, 2016

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok

A Little More by Supmanee Chaisansuk | ทีละเล็กทีละน้อย โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

A Little More
ทีละเล็กทีละน้อย


by Supmanee Chaisansuk | โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
on February 13 – March 19, 2016

at Cassia Gallery, 20 Sukumvit 31 (Soi Sawasdi), Bangkok

L’amour | ละเมอรัก

L’amour
ละเมอรัก


by 34 renowned Thai artists including Chung Moolpinit, Dinhin Rakpng-Asoke, Prateep Kochabua, Rearngsak Boonyavanishkul | โดย ศิลปิน 34 ท่าน ช่วง มูลพินิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ประทีป คชบัว, เริงศักดิ์ บุญยวาณิชย์กุล, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, สมยศ คำแสง, เสงี่ยม ยารังษี, สุวิทย์ ใจป้อม, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ชัชวาล รอดคลองตัน, อานันท์ ราชวังอินทร์, ดิเรก กิ่งนอก, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, สุริยา นามวงษ์, เมตตา สุดสวาท, ภธดา ราชวังอินทร์, วัชรินทร์ รอดนิตย์, ชุมพล ทักษพรชัย, โอฬาร เพ็ญสมบูรณ์, เจดา พลฤทธิ์, ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง, อ๊อฟ สมิต, แคทลียา พันธ์โตดี, มีชัย สุวรรณสาร, เพชร เชิดกลิ่น, วิทยา ถานะกอง, คนึงนึจ ปัญญา, ศัจกร แก้วกุลา, องอาจ โล่ห์อมรปักษิณ, ศราวุธ ไทยช่วย, สำราญ สุวรรณมณี, นิรัญ เจริญพงษ์ และ จิตวิวัฒน์ กลมเกลา
on February 6 - March 31, 2016

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

Monster Meeting by Anukun Hamal | โดย อนุกูล เหมาลา

Monster Meeting


by Anukun Hamal | โดย อนุกูล เหมาลา
on January 29 - April 29, 2016

at NHD Art Gallery, Chiang Mai

The Body You Want by Krit Ngamsom | โดย กฤษณ์ งามสม

The Body You Want


by Krit Ngamsom | โดย กฤษณ์ งามสม
on January 28 - March 31, 2016

at H Gallery, Bangkok

Art Normal 2 : ToyBuri | ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี

Art Normal 2 : ToyBuri
ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี


on January 24 - July 24, 2016

at Tao Hong Tai : d Kunst, Ratchaburi