Rama IX Art Museum
Exhibitions 2016 | นิทรรศการศิลปะ 2559

Swallow by Pornpraseart Yamazaki พรประเสริฐ ยามาซากิ

Swallow


by Pornpraseart Yamazaki | โดย พรประเสริฐ ยามาซากิ
on April 30 - May 26, 2016

at La Lanta Fine Art, Bangkok

L.S.D  Let's savour design Exhibition by Students of Fashion & Textile Design Third-Year, Faculty of Fine and Applied Art, Thammasat University

L.S.D Let's savour design Exhibition


by Students of Fashion & Textile Design Third-Year, Faculty of Fine and Applied Art, Thammasat University | โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
on April 26 - May 3, 2016

at FATU Gallery (Faculty of Fine and Applied Art : Ground level), Thammasat University, Rangsait Campus, Pathum Thani

Immeasurable, the contemporary photography exhibition | นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย เหลือคณา

Immeasurable, the contemporary photography exhibition
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย เหลือคณา


by Chalarak Rueanchomchoei (Thai), On-Orratai Srimit (Thai), Mayco Naing (Burmese), Lyn Low (Singaporean), Sophal Neak (Cambodian) and MM Yu (Filipino) | โดย ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย, อรอรทัย ศรีมิตร, เมย์โกะ นาย, ลิน โลว์, โสภาล เนียก และ เอ็มเอ็ม ยู
on April 23 - June 11, 2016

at Bangkok University Gallery (BUG) City Campus, Bangkok

ARCH | สาด

ARCH
สาด


by Students of Technology Computer Application in Architecture, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunanandha Rajabhat University | โดย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
on April 23 - 29, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Bedtime Stories by Eak Jiengjarasnon

Bedtime Stories


by Eak Jiengjarasnon | โดย เอก เจียงจรัสนนท์
on April 23 - May 22, 2016

at Northai Gallery, Chiangrai

Notopia exhibition by Ruangsak Anuwatwimon and Noraset Vaisayakul | นิรภูมิ โดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล และ นรเศรษฐ์ ไวศยกุล

Notopia exhibition
นิรภูมิ


by Ruangsak Anuwatwimon and Noraset Vaisayakul | โดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล และ นรเศรษฐ์ ไวศยกุล
on April 21 - May 31, 2016

at Gallery VER Soi Narathiwat 22(N22), Bangkok

Twin pack, Design Innovation thesis exhibition | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ แพ็คคู่

Twin pack, Design Innovation thesis exhibition
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ แพ็คคู่


by Communication and Product Design, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University | โดย นักศึกษาเอกออกแบบสื่อสาร และ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
on April 22 - 24, 2016

at Eden zone, 3rd Floor, CentralWorld, Bangkok

MANO, Project in Thai Art Exhibition by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts | มโน:งานมโนที่ไม่ใช่มโน โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MANO, Project in Thai Art Exhibition
มโน:งานมโนที่ไม่ใช่มโน


by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts | โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
on April 21 - 24, 2016

at MAYA Chiang Mai Lifestyle Shopping Center, Chiang Mai

Bangrod by Ekkalak Satidtawat | บางรอด โดย เอกลักษณ์ สาธิตธวัช

Bangrod
บางรอด


by Ekkalak Satidtawat | โดย เอกลักษณ์ สาธิตธวัช
on April 21 - May 31, 2016

at Plearnwan Panich, Siam Square, Bangkok

The 12th International Photographic Contest of 'Cool' | นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ 'เย็น'

The 12th International Photographic Contest of 'Cool'
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ 'เย็น'


on April 21 - May 4, 2016

at Silpakorn University, Wang Thaphra, Bangkok

Painter Prestige by Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino | เกียรติจิตรกร โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ

Painter Prestige
เกียรติจิตรกร


by Verapong Sritrakulkitjakarn Ayino | โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ
on April 8 - 30, 2016

at The National Gallery Bangkok, Bangkok

Coming Home The big man’s journey home by Giant Surakit Thammasathit โดย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์ (ไจแอ้นท์)

Coming Home: The big man’s journey home


by Giant Surakit Thammasathit | โดย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์ (ไจแอ้นท์)
on April 4 - June 9, 2016

at 3rd ROCK GALLERY, Bangkok

Watercolor Exhibition for The 234 year Anniversary of Rattanakosin 2016 | นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ในโอกาสฉลองครบรอบ 234 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

Watercolor Exhibition for The 234 year Anniversary of Rattanakosin 2016
นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ในโอกาสฉลองครบรอบ 234 ปีกรุงรัตนโกสินทร์


by Thai Artists and Guest artists from abroad | โดย ศิลปินไทยและศิลปินรับเชิญจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี อเมริกา เนปาล เวียดนาม มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ เมียนมาร์ จำนวน 234 ผลงาน
on April 2 - 30, 2016

at 333 BABABA Gallery, Bangkok

Extremely Nonsense by Patt Yingcharoen, Nattiwut Choomanowat, Kamolchat Pangtho and Sakarin Sukmanatham โดย พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์, กมลฉัตร เป็งโท และ ศักรินทร์ สุขมานะธรรม

Extremely Nonsense


by Patt Yingcharoen, Nattiwut Choomanowat, Kamolchat Pangtho and Sakarin Sukmanatham | โดย พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์, กมลฉัตร เป็งโท และ ศักรินทร์ สุขมานะธรรม
on April 1 - May 19, 2016

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Painting with history in a room filled with people with funny names 3 by Korakrit Arunanondchai | วาดภาพกับประวัติศาสตร์ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีชื่อตลกๆ 3 โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย

Painting with history in a room filled with people with funny names 3
วาดภาพกับประวัติศาสตร์ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีชื่อตลกๆ 3


by Korakrit Arunanondchai | โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย
on April 3 - May 5, 2016

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

2012-2555, 2556, 2557 A Video Installation by Korakrit Arunanondchai | นิทรรศการ วีดีโอจัดวาง 2012-2555,2556,2557 โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย

2012-2555, 2556, 2557 A Video Installation
นิทรรศการ วีดีโอจัดวาง 2012-2555,2556,2557


by Korakrit Arunanondchai | โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย
on April 1 - September 10, 2016

at the Jim Thompson Art Center, Bangkok

Nostalgia Art Exhibition 2016 by Chalanthorn Menakongka, Anek Chongtaveetham, Thanakorn Boonlue, Chatchai Chaiyon, Santi Taepanich and Saran Semathong | ถวิลหา โดย ชลันธรณ์ เมนะคงคา, เอนก จงทวีธรรม, ธนกร บุญลือ, ชาติชาย ไชยยนต์, สันติ แต้พานิช และ ศรัณย์ เสมาทอง

Nostalgia Art Exhibition 2016
ถวิลหา


by Chalanthorn Menakongka, Anek Chongtaveetham, Thanakorn Boonlue, Chatchai Chaiyon, Santi Taepanich and Saran Semathong | โดย ชลันธรณ์ เมนะคงคา, เอนก จงทวีธรรม, ธนกร บุญลือ, ชาติชาย ไชยยนต์, สันติ แต้พานิช และ ศรัณย์ เสมาทอง
on April 2 - May 7, 2016

at A day in A life House&Gallery, Bangkok

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 'วิศิษฎศิลปิน'

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 'วิศิษฎศิลปิน'


on April 1 - May 31, 2016

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

The 3rd Young Artists Chiangrai Exhibition 'Is am are' | นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย ครั้งที่ 3 'เป็น อยู่ คือ'

The 3rd Young Artists Chiangrai Exhibition 'Is am are'
นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย ครั้งที่ 3 'เป็น อยู่ คือ'


โดย กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย; กอบพงษ์ ขันทพันธ์, กอล์ฟ บุญมา, ชาลินี กาวิลาวัน, ชินดนัย ปวนคำ, ดิษณ์กร สุทธสม, ธีรราช ราวิชัย, ผกามาส พุทธรินทร์, มงคล จันทร์อิ่น, วีรยุทธ นางแล, ศรัญยู ชุมภู, ศักดินนท์ จันธิมา, ศิริชัย เชียงแรง, สราวุฒิ คำมูลชัย, สนธยา สุนารัตน์, สุทธิเกียรติ ใสสอาด, อภิสิทธิ์ มณีธร, อนุชา คำล้น และ อิศรา กาวิลาวัน
on April 9 - 30, 2016

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

Red-Eared Slider by Vipoo Srivilasa | เต่าแก้มแดง โดย วิภู ศรีวิลาศ

Red-Eared Slider
เต่าแก้มแดง


by Vipoo Srivilasa | โดย วิภู ศรีวิลาศ
on April 2 - 30, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

inner by Students year 1st, Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Chulalongkorn University | อินเนอร์ โดย นิสิตชั้นปีที่ 1ภาคทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

inner
อินเนอร์


by Students year 1st, Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Chulalongkorn University | โดย นิสิตชั้นปีที่ 1ภาคทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on April 5 - 20, 2016

at CU.Museum, Chulalongkorn University, Bangkok

Dilution 19, Photo exhibition

Dilution 19, Photo exhibition


by Achirawit Churmung, Ittipon Pathanapichai, Napapen Poonsiri, Parin Chaipunya, Prinya Anukool, Sitt Polcharoen, Sirawich Premsirinitikhun, Surachet prommarak, Tawatchai Thumrongkiatkul and Tul Hirunyalawan | โดย อชิรวิช เชื้อมั่ง, อิทธิพล พัฒนพิชัย, นภาเพ็ญ พูลศิริ, ปรินทร์ ไชยปัญญา, ปริญญา อนุกูล, สิทธิ์ ผลเจริญ, สิรวิชณ์ เปรมสิรินิธิคุณ, สุรเชษฐ พรมมารักษ์, ธวัชชัย ธำรงเกียรติกุล และ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
on April 8 - 20, 2016

at Baan Tuek Art Center, Chiangmai

Lines From Three Lives by Chuan Leekpai, Chakrabhand Posayakrit and Nithi Sthapitanonda | สามสายลายเส้น โดย ชวน หลีกภัย, จักรพันธุ์ โปษยกฤต  และ นิธิ สถาปิตานนท์

Lines From Three Lives
สามสายลายเส้น


by Chuan Leekpai, Chakrabhand Posayakrit and Nithi Sthapitanonda | โดย ชวน หลีกภัย, จักรพันธุ์ โปษยกฤต และ นิธิ สถาปิตานนท์
on April 8 - May 29, 2016

at Studio, 4th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

 1 TECHNO KORAT GROUP ART EXHIBITION | กลุ่มเทคโนโคราช ครั้งที่ 1

1 TECHNO KORAT GROUP ART EXHIBITION
กลุ่มเทคโนโคราช ครั้งที่ 1


โดย คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
on April 20 - May 9, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

An International Photography Exhibition The Harmony of Life by Communication Consortium | นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ผสานทำนองครรลองชีวิต โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์

An International Photography Exhibition The Harmony of Life
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ผสานทำนองครรลองชีวิต


by Communication Consortium | โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์
on April 19 - 21, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

CRAFT CLAY ART THESIS EXHIBITION Faculty of Fine and Applied Arts Burapha University

CRAFT CLAY ART THESIS EXHIBITION Faculty of Fine and Applied Arts Burapha University


by Faculty of Fine and Applied Arts Ceramic Department, Burapha University | โดย นิสิตสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
on April 19 - May 1, 2016

at Hall, L floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

ASYLUM SEEKER the Pond and the Fireflies by Prapat Jiwarangsan โดย ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์

ASYLUM SEEKER the Pond and the Fireflies


by Prapat Jiwarangsan | โดย ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์
on April 5 - May 15, 2016

at The Jam Factory Gallery, Bangkok

The 4th Arts Exhibition | นิทรรศการการแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ครูศิลป์ : อาชีวศึกษา สืบสาน งานศิลป์ 5 ภาค

The 4th Arts Exhibition
นิทรรศการการแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ครูศิลป์ : อาชีวศึกษา สืบสาน งานศิลป์ 5 ภาค


on April 3 - 28, 2016

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

ARTS FOR HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN by more than 20 Thai Artists | นิทรรศการ 'รวมศิลป์ ส่งเสริม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 61 พรรษา'

ARTS FOR HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
นิทรรศการ 'รวมศิลป์ ส่งเสริม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 61 พรรษา'


by more than 20 Thai Artists | โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อุทัย เขนย, สากล สุทธิมาลย์, อานันท์ ราชวังอินทร์, พีระศิลป์ ดวงอินทร์, ชินสีห์ จันทร์มณี, สิโรจน์ พวงบุบผา, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, เกรียงไกร กุลพันธ์, สุพร แก้วดา, นพวงศ์ เบ้าทอง, สมยศ คำแสง, จุมพล อุทโยภาศ, กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น, ชัชวาล รอดคลองตัน, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, อิทธิผล พัชรชนม์ และ อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
on March 28 - April 8, 2016

at RCB Galleria, River City, Bangkok

Awake by Visual Art Education 8 | ตื่น โดย กลุ่มทัศนศิลปศึกษา รุ่น 8

Awake
ตื่น


by Visual Art Education 8 | โดย กลุ่มทัศนศิลปศึกษา รุ่น 8
on March 26 - April 21, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The 5th White Elephant Art Award Exhibition by Thai Beverage Public Company Limited | ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 'สัมพันธภาพและความรัก' โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

The 5th White Elephant Art Award Exhibition
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 'สัมพันธภาพและความรัก'


by Thai Beverage Public Company Limited | โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
on March 24 - July 10, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

An exhibition of prints, drawings, and embroidered drawings by Wittamon Niwattichai | นิทรรศการภาพพิมพ์ วาดเส้น และงานปักผ้า โดย วิทมน นิวัติชัย

An exhibition of prints, drawings, and embroidered drawings
นิทรรศการภาพพิมพ์ วาดเส้น และงานปักผ้า


by Wittamon Niwattichai | โดย วิทมน นิวัติชัย
on March 24 - April 29, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

My Hometown by Ploeng Wattasan  | บ้านเกิดเมืองนอน โดย เพลิง วัตสาร

My Hometown
บ้านเกิดเมืองนอน


by Ploeng Wattasan | โดย เพลิง วัตสาร
on March 20 - April 7, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The Secret of Devil by Palut Marod โดย พลุตม์ มารอด

The Secret of Devil


by Palut Marod | โดย พลุตม์ มารอด
on March 19 - April 24, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

ศิลปะไทยร่วมสมัย 'ไทยเนตร' โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต Thai Contemporary Art Exhibition

Thai Contemporary Art Exhibition "Thailand Eye"
ศิลปะไทยร่วมสมัย 'ไทยเนตร'


by Ministry of Culture, Bangkok Art and Culture Centre, Saatchi Gallery, Prudential and Parallel Contemporary Art | โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต
on March 18 - August 7, 2016


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Unnoticed Light by Viriya Chotpanyavisut โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

Unnoticed Light


by Viriya Chotpanyavisut | โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
on March 17 - May 19, 2016

at Schemata Gallery, Bangkok

100 Botanical Beauties Celebrating 100 Years of Chulalongkorn University by Phansakdi Chakkaphak | นิทรรศการ ๑๐๐ พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง ๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

100 Botanical Beauties Celebrating 100 Years of Chulalongkorn University
นิทรรศการ ๑๐๐ พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง ๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


by Phansakdi Chakkaphak| โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
on March 16 - June 16, 2016

at Art and Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

The 15th Silpa Bhirasri Creativity Grants by 7 selected artists who have been granted the Silpa Bhirasri Creativity Grants | นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15 โดย 7 ศิลปินที่ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี

The 15th Silpa Bhirasri Creativity Grants
นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15


by 7 selected artists who have been granted the Silpa Bhirasri Creativity Grants | โดย 7 ศิลปินที่ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี
on March 15 - April 9, 2016

at the Main Hall of the Art Centre, Silpakorn University Wangthapra, Bangkok

77 paintings for celebrating Her Royal Highness Princess Maha Chakri | นิทรรศการภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย กระทรวงวัฒนธรรม

77 paintings for celebrating Her Royal Highness Princess Maha Chakri
นิทรรศการภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


by Ministry of Culture | โดย กระทรวงวัฒนธรรม
on March 15 - April 2, 2016

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะศิลปิน 32 ท่านในนามของกลุ่มจิตรกรไทย

จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี


โดย คณะศิลปิน 32 ท่านในนามของกลุ่มจิตรกรไทย
on March 14 - April 12, 2016

at The Queen's Gallery, Bangkok

Present Perfect by Alongkorn Lauwatthana | ความดีที่ยังดำเนินต่อไป โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

Present Perfect
ความดีที่ยังดำเนินต่อไป


by Alongkorn Lauwatthana | โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
on March 12 - April 12, 2016

at The Queen's Gallery, Bangkok

Contour by Angkrit Ajchariyasophon and Tawatchai Pattanaporn | คอนทัวร์ โดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ ธวัชชัย พัฒนาภรณ์

Contour
คอนทัวร์


by Angkrit Ajchariyasophon and Tawatchai Pattanaporn | โดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ ธวัชชัย พัฒนาภรณ์
on March 11 – April 9, 2016

at Numthong Gallery @aree, Bangkok

WETT by Mit Jai Inn โดย มิตร ใจอินทร์

WETT


by Mit Jai Inn | โดย มิตร ใจอินทร์
on March 5 - April 22, 2016

at Gallery VER, Bangkok

Matropolitan Gas Works Authority Ceramic Art Exhibition by Bathma Kaew-Ngok | นิทรรศการเซรามิก การไฟแก๊สนครหลวง ศิลปะของดินอาบไฟ โดย บัทม์ แก้วงอก

Matropolitan Gas Works Authority Ceramic Art Exhibition
นิทรรศการเซรามิก การไฟแก๊สนครหลวง ศิลปะของดินอาบไฟ


by Bathma Kaew-Ngok | โดย บัทม์ แก้วงอก
on March 5 - April 18, 2016

at Dialogue Coffee and Gallery, Bangkok

The Pursuit of Happiness by Chaiwat Kudapun | ตามล่าหาความสุข โดย ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์

The Pursuit of Happiness
ตามล่าหาความสุข


by Chaiwat Kudapun | โดย ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์
on March 4 - April 30, 2016

at Koi Art Gallery, Bangkok

From the garden by Navin Tantanadaecha โดย นาวิน ตันธนะเดชา

From the garden


by Navin Tantanadaecha | โดย นาวิน ตันธนะเดชา
on March 3 – May 31, 2016

at Heun e-mae, Siam Square Soi 8, Bangkok

My True Love by Pimgit Tapaneeya and Pinnuch Pinjinda

My True Love


by Pimgit Tapaneeya and Pinnuch Pinjinda | โดย พิมพ์จิต ตปนียะ และ ปิ่นนุช ปิ่นจินดา
on March 2 - April 30, 2016

at Sombatpermpoon Gallery, Bangkok

Atmosfear by Yuree Kensaku | บรรยากาศมาคุ โดย ยุรี เกนสาคู

Atmosfear
บรรยากาศมาคุ


by Yuree Kensaku | โดย ยุรี เกนสาคู
on February 18 – April 30, 2016

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

Monster Meeting by Anukun Hamal | โดย อนุกูล เหมาลา

Monster Meeting


by Anukun Hamal | โดย อนุกูล เหมาลา
on January 29 - April 29, 2016

at NHD Art Gallery, Chiang Mai

Art Normal 2 : ToyBuri | ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี

Art Normal 2 : ToyBuri
ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี


on January 24 - July 24, 2016

at Tao Hong Tai : d Kunst, Ratchaburi