Rama IX Art Museum
Exhibitions 2016 | นิทรรศการศิลปะ 2559

นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย โดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ by Nipon Intarithi

Som, a photo exhibition
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย "ส้ม"


by Nipon Intarithi | โดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์
on June 25 - July 31, 2016

at RMA Institute, Bangkok

The 6th ASIA Plus Art Exhibition - Splendid Radiant Sunlight | นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 - เฉิดฉายประกายแดด

The 6th ASIA Plus Art Exhibition - Splendid Radiant Sunlight
นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 - เฉิดฉายประกายแดด


on June 23 - July 23, 2016

at The Queen's Gallery, Bangkok

The Autonomous Spirit by Inson Wongsam

The Autonomous Spirit


by Inson Wongsam | โดย อินสนธิ์ วงค์สาม
on June 10 - 24, 2016

at Baan Tuek Art Center, Chiang Mai

The Best Art Thesis Exhibition 2016 | ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559

The Best Art Thesis Exhibition 2016
ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559


by Bachelor’s and Master’s degree art students in their senior year from 35 art institutions nationwide with 129 thesis art works | โดย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 35 แห่งทั่วประเทศ
on June 21 - July 23, 2016

at The Queen’s Gallery, Bangkok

4 VIEW Art Thesis Exhibition | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 4 view

4 VIEW Art Thesis Exhibition
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 4 view


โดย นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
on June 15 - 20, 2016

at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall, Bangkok

Think Things, Thesis Exhibition | นิทรรศศิลปนิพนธ์

Think Things, Thesis Exhibition
นิทรรศศิลปนิพนธ์


โดย นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
on June 28 -30, 2016

at Siam Center, Bangkok

Ripple : Ripple Degree Project Exhibition 24 |  นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 2

Ripple : Ripple Degree Project Exhibition 24
นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 2


by Communication Design, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University | โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
on June 10 - 12, 2016

at Gateway Ekamai, Bangkok

ได้บุญ-ได้ภาพ โดย สภากาชาดไทย

ได้บุญ-ได้ภาพ


by The Thai Red Cross Society | โดย สภากาชาดไทย
on June 23 - July 17, 2016

at Sombatpermpoon Gallery, Bangkok

The Luxe Art Exhibition II : The Fabulous Myth | เดอะ ลักซ์ อาร์ต เอ็กฮิบิชั่น ครั้งที่ 2 : ตำนานมหัศจรรย์

The Luxe Art Exhibition II : The Fabulous Myth
เดอะ ลักซ์ อาร์ต เอ็กฮิบิชั่น ครั้งที่ 2 : ตำนานมหัศจรรย์


by Anurak Namaphai, Praiya Ketkool, Wittawas Tongkeaw, Jaruwan Mueangkhwa, Jakkapong Thapkoa, Thidarat Rakkarnngarn, Issaree Rattanasirirat and Waraluck Janta | โดย อนุรักษ์ นามอภัย, ไปรยา เกตุกูล, วิทวัส ทองเขียว, จารุวรรณ เมืองขวา, จักรพงษ์ เทพเกาะ, ธิดารัตน์ รักการงาน, อิสรีย์ รัตนสิริรัตน์ และ วราลักษณ์ จันตา
on June 22 - July 25, 2016


at Novotel Hotels & Resorts Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

IWS Thailand Artists Exhibition 2016 | เทศกาลศิลปะสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก

IWS Thailand Artists Exhibition 2016
เทศกาลศิลปะสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก


on June 17 - July 10, 2016

at RCB Galleria, River City Bangkok Shopping Center, Bangkok

From Buddhist Heart to Buddhist Art 2, Art Exhibition | นิทรรศการผลงานด้านศิลปะ พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ 2

From Buddhist Heart to Buddhist Art 2, Art Exhibition
นิทรรศการผลงานด้านศิลปะ พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ 2


by the professors and students of the Faculty of Buddhist Arts, Maha Chulalongkorn Monastic College, Chiang Rai | โดย คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
on June 9 - July 15, 2016

at The first Floor Gallery, ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

SIMULATOR by Winyagorn Junthasiri, Rath Panircharoenphol, Chatchai Wutimananon and Porramet Jittaksa โดย วิญญากร จันทะศิริ, รัฐ พานิชเจริญผล, ฉัตรชัย วุฒิมานานนท์ และ ปรเมษฐ์ จิตทักษะ

SIMULATOR


by Winyagorn Junthasiri, Rath Panircharoenphol, Chatchai Wutimananon and Porramet Jittaksa | โดย วิญญากร จันทะศิริ, รัฐ พานิชเจริญผล, ฉัตรชัย วุฒิมานานนท์ และ ปรเมษฐ์ จิตทักษะ
on June 11 - July 2, 2016

at Ubaan Art station, Bangkok

Paint it Black by Udomsak Krisanamis โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ

Paint it Black


by Udomsak Krisanamis | โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ
on June 15 - July 31, 2016

at Gallery VER, Bangkok

Photography exhibition, Bangkok 234th Anniversary Celebrations | นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

Photography exhibition, Bangkok 234th Anniversary Celebrations
นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์


by Weerapan Phiwhoom | โดย วีระพันธ์ ผิวหอม
on June 6 - 26, 2016

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

Cultures from 10 Countries by Weerapan Phiwhoom | นิทรรศการสื่อสีน้ำเดี่ยว ผูกพันหนึ่งเดียว โดย วีระพันธ์ ผิวหอม

Cultures from 10 Countries
นิทรรศการสื่อสีน้ำเดี่ยว ผูกพันหนึ่งเดียว


by Weerapan Phiwhoom | โดย วีระพันธ์ ผิวหอม
on June 3 - 30, 2016

at CHOMP The Comfort cafe, Bangkok

OUTPUT by Panjarat Polpluek,Nattagan Pansri and Rach Chulajata ปัญจรัตน์ พลพลึก, ณัฐกานต์ ปานศรี และ รัชต์ จุลชาต

OUTPUT


by Panjarat Polpluek,Nattagan Pansri and Rach Chulajata | โดย ปัญจรัตน์ พลพลึก, ณัฐกานต์ ปานศรี และ รัชต์ จุลชาต
on June 4 - 30, 2016

at SAC Gallery, Bangkok

The believe by Rawee Manoruang, Jongjit Moolmat, Pisan Kamwung and Kraiwut Donjuk | ความหวัง ความฝัน ความเชื่อ และความปรารถนา โดย ระวี มะโนเรือง, จงจิตร มูลมาตย์, พิสัณห์ คำวัง และ ไกรวุฒิ ดอนจักร์

The believe
ความหวัง ความฝัน ความเชื่อ และความปรารถนา


by Rawee Manoruang, Jongjit Moolmat, Pisan Kamwung and Kraiwut Donjuk | โดย ระวี มะโนเรือง, จงจิตร มูลมาตย์, พิสัณห์ คำวัง และ ไกรวุฒิ ดอนจักร์
on June 4 - 30, 2016

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

The 11th National Youth and Juvenile Art Exhibition by Bunditpatanasilpa Institute | นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

The 11th National Youth and Juvenile Art Exhibition
นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11


by Bunditpatanasilpa Institute | โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
on June 1 - 26, 2016

at The National Gallery, Bangkok

REWIND TO THE NEXT by Practical Design Studio

REWIND TO THE NEXT


by Practical Design Studio | โดย แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
on June 2 - July 3, 2016

at The Jam Factory Gallery, Bangkok

Ethical Art and Transcendental Art Of Her Royal Crown Princess | นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 'จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี' โดย หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย

Ethical Art and Transcendental Art Of Her Royal Crown Princess
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 'จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี'


by Ethical Art and Transcendental Art Of Her Royal Crown Princess | โดย หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย
on June 1 - 30, 2016

at Art and Culture Museum Khon Kaen University, Khon Kaen

จากเส้นเป็นศิลป์ ครั้งที่ 4 โดย กลุ่มศิลปินบ้านจิตรกรรม

จากเส้นเป็นศิลป์ ครั้งที่ 4


โดย กลุ่มศิลปินบ้านจิตรกรรม
on June 1 - 30, 2016

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen

IN THE REGERD by Khan Payungphan | ห้วงแห่งความคำนึง โดย คารว์ พยุงพันธ์

IN THE REGERD
......ห้วงแห่งความคำนึง......


by Khan Payungphan | โดย คารว์ พยุงพันธ์
on June 10 - 29, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The 2 nd SDM International Mail Art Exhibition

The 2 nd SDM International Mail Art Exhibition


โดย อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมและศิลปินนานาชาติ
on June 17 - 30, 2016

at Venice ArtSpace, Vacharaphol Road, Bangkok

Hotel Art Fair 2016, an exhibition of various artists' works in hotel rooms by FARMGROUP | นิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะบนห้องพักโรงแรม โดย ฟาร์มกรุ๊ป

Hotel Art Fair 2016, an exhibition of various artists' works in hotel rooms
นิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะบนห้องพักโรงแรม


by FARMGROUP | โดย ฟาร์มกรุ๊ป
on June 24 - 26, 2016

at Ad Lib Hotel, Sukhumvit Soi 1, Bangkok

'It’s not only to be mentioned but to be seen' Exhibition showcases of Numthong Sae Tang’s collections | 'สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น' ผลงานสะสมของนำทอง แซ่ตั้ง

'It’s not only to be mentioned but to be seen' Exhibition showcases of Numthong Sae Tang’s collections
'สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น' ผลงานสะสมของนำทอง แซ่ตั้ง


on June 11 - July 30, 2016

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok

Nu Tong Gin Khao, A Photo Essay Exhibition by Michael Sakamoto featuring Waewdao Sirisook | 'หนูโต้งกินข้าว'เรียงความภาพถ่าย โดย ไมเคิล ซากะโมะโตะ และ แววดาว ศิริสุข

Nu Tong Gin Khao, A Photo Essay Exhibition
'หนูโต้งกินข้าว' เรียงความภาพถ่าย


by Michael Sakamoto featuring Waewdao Sirisook | โดย ไมเคิล ซากะโมะโตะ และ แววดาว ศิริสุข
on June 9 - 15, 2016

at RMA Institute, Bangkok

DEC Graduate Exhibition 2016 by Students of Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สังเคราะห์แสง โดย นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

DEC Graduate Exhibition 2016
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สังเคราะห์แสง


by Students of Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University | โดย นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on May 31 - June 12, 2016

at Bangkok Art & Culture Centre (BACC), Bangkok

53 Degrees Celsius, 53℃ Communication Arts & Design Thesis Exhibition 2016 KMITL | นิทรรศการศิลปนิพนธ์  53℃

53 Degrees Celsius, 53℃ Communication Arts & Design Thesis Exhibition 2016 KMITL
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 53℃


โดย นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
on May 30 - June 2, 2016

at Water Garden's Zone, 5th Floor, The EmQuartier, Bangkok

Message Art Thesis Exhibition 2016

Message Art Thesis Exhibition 2016


โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
on May 29 - September 25, 2016

at Patani Artspce & Contemporary Arts Gallery, Patani

SPLIT Digital Collage Exhibition by Peng Janthasorn

SPLIT Digital Collage Exhibition


by Peng Janthasorn
on May 28 - June 26, 2016

at Jam Cafe, Bangkok

The 4th Bangkok Creative Exhibition | นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4

The 4th Bangkok Creative Exhibition
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4


on May 26 - June 30, 2016

at Bangkok University Gallery (BUG) - Rangsit Campus, Pathum Thani

The 7th Young Artists Talent Art Exhibition | นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

The 7th Young Artists Talent Art Exhibition
นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559


on May 26 - June 19, 2016

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

SAT - TA - WAT, Art Thesis Exhibition 16th | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สัตว์ - ตา - วัฒน์ โดย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

SAT - TA - WAT, Art Thesis Exhibition 16th
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สัตว์ - ตา - วัฒน์


by Students of Major of Painting Sculpture and Graphic Art, Poh-Chang Academy of Art, Rajamangala University of Technology Rattanakosin | โดย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
on May 26 - June 7, 2016

at Poh-Chang Academy of Art, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Bangkok

Art Thesis Exhibition 2015 'LOOK YOUNG' | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 'ลุกยัง'

Art Thesis Exhibition 2015 'LOOK YOUNG'
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 'ลุกยัง'


by The Graduating Class of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts (Department of Graphic Arts), Silpakorn University | โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ภาควิชาภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
on May 24 - June 3, 2016

at ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road) , Bangkok

Black and White Thai*Land*Scape, Fine Art Photo by Somchai Suriyasathaporn and Jittima Sa-ngeamsunthron | นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายขาวดำ โดย สมชาย สุริยาสถาพร และ จิตติมา เสงี่ยมสุนทร

Black and White Thai*Land*Scape, Fine Art Photo
นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายขาวดำ สัญจรมาเชียงใหม่


by Somchai Suriyasathaporn and Jittima Sa-ngeamsunthron | โดย สมชาย สุริยาสถาพร และ จิตติมา เสงี่ยมสุนทร
on May 21 - June 21, 2016

at Chiang Mai City Arts & Cultural Centre, Chiang Mai

Life Forms by Nucharin Wangphongsawasd | นิทรรศการประติมากรรม Life Forms โดย นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์

Life Forms
นิทรรศการประติมากรรม Life Forms


by Nucharin Wangphongsawasd | โดย นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์
on May 19 - June 30, 2016

at Serindia Gallery, Bangkok

A photo exhibition 'COLOR OF ASEAN' by Tanawat Likitkererat | นิทรรศการภาพถ่ายสะท้อนเรื่องราวแห่งอาเซียน โดย ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรี

A photo exhibition 'COLOR OF ASEAN'
นิทรรศการภาพถ่ายสะท้อนเรื่องราวแห่งอาเซียน


by Tanawat Likitkererat | โดย ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรี
on May 19 - June 12, 2016

at RCB Galleria, 2nd Floor, River City Bangkok Shopping Center, Bangkok

Two men look out through the same bars: one sees the mud, and one the stars | สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย

Two men look out through the same bars: one sees the mud, and one the stars
สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


by Dusadee Huntrakul, Latthapon Korkiatarkul, Miti Ruangkritya, Nuttapon Sawasdee, Phornphop Sittirak and Viriya Chotpanyavisut | โดย ดุษฎี ฮันตระกูล, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล, มิติ เรืองกฤตยา, ณัฐพล สวัสดี, พรภพ สิทธิรักษ์ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
on May 19 - June 18, 2016

at the Main Hall of the Art Centre, Silpakorn University (Wangthapra), Bangkok

EXI(S)T โดย นิสิตรุ่นที่ 30 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

EXI(S)T


โดย นิสิตรุ่นที่ 30 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
on May 16 - June 5, 2016

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Mother Nature art exhibition by Nukoon Panyadee, Watcharin Rodnit, Jason Tamthai, Sudrak Khongpuang, Arisara Caroline Faulder, Parida Tanti, Pemapsorn Kritsadacharoenpong and Sarawut Thaichuai | นิทรรศการศิลปะชุด ธรรมชาติ

Mother Nature art exhibition
นิทรรศการศิลปะชุด ธรรมชาติ


by Nukoon Panyadee, Watcharin Rodnit, Jason Tamthai, Sudrak Khongpuang, Arisara Caroline Faulder, Parida Tanti, Pemapsorn Kritsadacharoenpong and Sarawut Thaichuai | โดย นุกูล ปัญญาดี, วัชรินทร์ รอดนิต, เจสัน ตามไท, สุดรัก คงพ่วง, อริสรา แคโรไลน์ โฟลเดอร์, ปาริดา ตันติ, เปรมอัปสรณ์ กฤษฎาเจริญพงษ์ และ ศราวุธ ไทยช่วย
on May 15 - June 10, 2016

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

Oscillation by Arnont Nongyao, Be Takerng Pattanopas, Stephanie Powell, and Eiji Sumi with Hiroshi Miyata

Oscillation


by Arnont Nongyao, Be Takerng Pattanopas, Stephanie Powell, and Eiji Sumi with Hiroshi Miyata | โดย อานนท์ นงค์เยาว์, เถกิง พัฒโนภาษ, สเตฟานี โพเวลล์ และเออิจิ ซูมิ กับ ฮิโรชิ มิยาตะ
on May 13 - June 18, 2016

at The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok

นิทรรศการ สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ

นิทรรศการ สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ


on May 12 - June 14, 2016

at The Queen's Gallery, Bangkok

Variation by Arjinjonathan Arjinkit, Pichakorn Chukiew, Dejan Dukic and Soichiro Shimizu

Variation


by Arjinjonathan Arjinkit, Pichakorn Chukiew, Dejan Dukic and Soichiro Shimizu | โดย อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ, พิชากร ชูเขียว, เดยัน ดูคิก และ ซอยชิโร ชิมิสุ
on May 7 - June 25, 2016

at Lyla Phimanrat, Chiangmai

Art Exhibition and Music by Phan Artists | นิทรรศการศิลปกรรมและดนตรี 'ฅนพาน' โดย กลุ่มศิลปินสล่าเมืองพาน

Art Exhibition and Music
นิทรรศการศิลปกรรมและดนตรี 'ฅนพาน'


by Phan Artists: Phanthong Saenchun, Noppadon Putipin, Suwat Seankattiyarat, Suwit Jaipom, Banjob Putipin, Palatip Thongin, Thanyapisit Seanchan, Somboon Sungkhao, Jakgrid Mooninta, Suriyan Wongyota, Sutat Pisutsiriphasan, Kamthorn Seefa, Werasak Chueakhason, Pradit Tangsamathikun, Kasat Sakkhampeera, Suchart Yutithum, Winat Teensri, Pirun Ga-ngern, Amnart Kankunthod and Nawapol Putipin | โดย กลุ่มศิลปินสล่าเมืองพาน
on May 7 - June 3, 2016

at the first floor gallery, ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

REPAPER

REPAPER


by Creative people from different fields, from architect, designer, visual artist, to environmental educator | โดย นักสร้างสรรค์หลากสาขา ตั้งแต่สถาปนิก นักออกแบบ ศิลปิน Visual Art ไปจนถึงคุณครูสอนวิทยาศาสตร์
on May 3 - June 12, 2016

at Thailand Creative & Design Center (TCDC), Bangkok

Pastorale by Mit Jai Inn โดย มิตร ใจอินทร์

Pastorale


by Mit Jai Inng | โดย มิตร ใจอินทร์
on May 1 - July 30, 2016

at Eat Me Restaurant, Bangkok

Women on the Verge by Jaruwat Boonwaedlom โดย จารุวัตร บุญแวดล้อม

Women on the Verge


by Jaruwat Boonwaedlom | โดย จารุวัตร บุญแวดล้อม
on May 1 - July 15, 2016

at H Gallery, Bangkok

Immeasurable, the contemporary photography exhibition | นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย เหลือคณา

Immeasurable, the contemporary photography exhibition
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย เหลือคณา


by Chalarak Rueanchomchoei (Thai), On-Orratai Srimit (Thai), Mayco Naing (Burmese), Lyn Low (Singaporean), Sophal Neak (Cambodian) and MM Yu (Filipino) | โดย ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย, อรอรทัย ศรีมิตร, เมย์โกะ นาย, ลิน โลว์, โสภาล เนียก และ เอ็มเอ็ม ยู
on April 23 - June 11, 2016

at Bangkok University Gallery (BUG) City Campus, Bangkok

Coming Home The big man’s journey home by Giant Surakit Thammasathit โดย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์ (ไจแอ้นท์)

Coming Home: The big man’s journey home


by Giant Surakit Thammasathit | โดย สุรกิจ ธรรมาสถิตย์ (ไจแอ้นท์)
on April 4 - June 9, 2016

at 3rd ROCK GALLERY, Bangkok

2012-2555, 2556, 2557 A Video Installation by Korakrit Arunanondchai | นิทรรศการ วีดีโอจัดวาง 2012-2555,2556,2557 โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย

2012-2555, 2556, 2557 A Video Installation
นิทรรศการ วีดีโอจัดวาง 2012-2555,2556,2557


by Korakrit Arunanondchai | โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย
on April 1 - September 10, 2016

at the Jim Thompson Art Center, Bangkok

The 5th White Elephant Art Award Exhibition by Thai Beverage Public Company Limited | ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 'สัมพันธภาพและความรัก' โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

The 5th White Elephant Art Award Exhibition
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 'สัมพันธภาพและความรัก'


by Thai Beverage Public Company Limited | โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
on March 24 - July 10, 2016

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

ศิลปะไทยร่วมสมัย 'ไทยเนตร' โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต Thai Contemporary Art Exhibition

Thai Contemporary Art Exhibition "Thailand Eye"
ศิลปะไทยร่วมสมัย 'ไทยเนตร'


by Ministry of Culture, Bangkok Art and Culture Centre, Saatchi Gallery, Prudential and Parallel Contemporary Art | โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต
on March 18 - August 7, 2016


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

100 Botanical Beauties Celebrating 100 Years of Chulalongkorn University by Phansakdi Chakkaphak | นิทรรศการ ๑๐๐ พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง ๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

100 Botanical Beauties Celebrating 100 Years of Chulalongkorn University
นิทรรศการ ๑๐๐ พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง ๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


by Phansakdi Chakkaphak| โดย พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
on March 16 - June 16, 2016

at Art and Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

Art Normal 2 : ToyBuri | ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี

Art Normal 2 : ToyBuri
ปกติศิลป์ ๒ : ทอยบุรี


on January 24 - July 24, 2016

at Tao Hong Tai : d Kunst, Ratchaburi