Rama IX Art Museum
Exhibitions 2017 | นิทรรศการศิลปะ 2560

'Poetry of Light' The Royal Photo Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 'กาวยประภา'

'Poetry of Light' The Royal Photo Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand 2016-2017
นิทรรศการ 'กาวยประภา' ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2559-2560


by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 12 December 2017 - 4 March 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

EARLY YEARS PROJECT #2 | โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

EARLY YEARS PROJECT #2
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่


by Kanitch Kajornsri, Jarasporn Chumsri, Chanont Dechasophon, Tanaphon Inthong, Yingyod Yenarkarn, Rungruang Sittirerk, Waret Khunachareonsup, Saroot Supasuthivech, Suhidee Zhata and Alisa Chunchue
โดย คณิช ขจรศรี, จรัสพร ชุมศรี, ชานนท์ เดชะโสภณ, ธนภณ อินทร์ทอง, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, สุไฮดี ซะตา และ อลิสา ฉุนเชื้อ
on 1 December 2017 - 11 March 2018


at Main gallery, 7th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Two Tone By Suwit Jaipom and Sangiam Yarangsee

Two Tone


by Suwit Jaipom and Sangiam Yarangsee | โดย สุวิทย์ ใจป้อม และ เสงี่ยม ยารังษี
on 15 December 2017 - 31 January 2018

at 9 Art Gallery / Architect Studio, Chiangrai

Inspiration By Daeng Buasan | แรงบันดาลใจ โดย แดง บัวแสน

Inspiration
แรงบันดาลใจ


by Daeng Buasan | โดย แดง บัวแสน
on 21 - 30 December 2017

at River City, Bangkok

Ready Myth By Panya Vijinthanasarn ปัญญา วิจินธนสาร

Ready Myth


by Panya Vijinthanasarn | โดย ปัญญา วิจินธนสาร
on 25 December 2017 - 30 January 2018

at The Queen's Gallery, Bangkok

กาลเวลา โดย จักรกฤษณ์ การะเกด Jakkrit Karake

กาลเวลา


by Jakkrit Karake | โดย จักรกฤษณ์ การะเกด
on 7 December 2017 - 9 January 2018

at Marsi Gallery, Bangkok

Space for Happiness | พื้นที่แห่งความสุข

Space for Happiness
พื้นที่แห่งความสุข


by Donnapa Phurphangam, Nattaporn Muangjai, Pirin Pupradup, Panich Phuprattana and Nanthachai Jaiare
โดย ดลนภา พัวพันธ์งาม, ณัฐพร เมืองใจ, ไพริน ภู่ประดับ, พณิช ผู้ปรารถนา และ นันทชัย ใจอารีย์
on 24 December 2017 - 11 January 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

246247596248914102516... And then there were none By Arin Rungjang อริญชย์ รุ่งแจ้ง

246247596248914102516... And then there were none


by Arin Rungjang | โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง
on 10 December 2017 - 21 January 2018

at Gallery VER, Bangkok

Kawee’s Flowers By Kawee Laksanasakulchai | ดอกไม้ของกวี โดย กวี ลักษณะสกุลชัย

Kawee’s Flowers
ดอกไม้ของกวี


by Kawee Laksanasakulchai | โดย กวี ลักษณะสกุลชัย
on 21 December 2017 - 21 January 2018

at YELO House, Bangkok

คิดถึงพ่อ

In Memoriam
คิดถึงพ่อ


by Amnat Kongwaree, Theekawut Boonvijit, Warawut Tourawong, Thanarit Thipwaree, Parichart Suphaphan, Jakkee Kongkaew, Manit Srisuwan, Alongkorn Lauwatthana, Teerawat Nutcharoenpol, Homesawan Umansap, Xaanphvith Xitdhixaant, Krit Ngamsom, Palut Marod, Anchalee Arayapongpanich, Yutt Puektasajatum and Thadon Theekachorn
โดย อำนาจ คงวารี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ปาริชาติ ศุภพันธ์, จักรี คงแก้ว, มานิตย์ ศรีสุวรรณ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, สรรพวิทย์ สิทธิสันต์, กฤช งามสม, พลุตต์ มารอด, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, ยุทธ พฤฒาสัจธรรม และ ฐดณ ธีร์ขจร
on 15 December 2017 - 5 February 2018

at DUKE Contemporary Art Space, Bangkok

ECLIPSE By Jedsada Tangtrakulwong โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์

ECLIPSE


by Jedsada Tangtrakulwong | โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
on 1 December 2017 – 25 January 2018

at H Gallery, Bangkok

นิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award : นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต

นิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award : นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 'จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต'


on 3 - 31 December 2017

at Lampang Performing Arts Center, Lampang

CRYSTALLIZATION By 4th Year Students in Painting Department of Visual Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

CRYSTALLIZATION


by 4th Year Students in Painting Department of Visual Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 19 - 27 December 2017

at WOOF PACK SPACE, Bangkok

Fashion Color in My Mind 2017, Student Showcase

Fashion Color in My Mind 2017, Student Showcase


by Students of Fashion and Textiles Design Department of Creative Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
โดย นิสิตสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 14 - 20 December 2017

at CU. Museum, Bangkok

WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT

WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT


by students and alumni from Mixed Media Department Project, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
โดย นักศึกษาและศิษย์เก่าจากโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 4 - 23 December 2017

at H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

HUMAN REFLECTION By 4th Year Students of Art Theory Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn Univeristy

HUMAN REFLECTION


by 4th Year Students of Art Theory Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn Univeristy
โดย นักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 6 - 25 December 2017

at H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

ONE AFFECTION ONE LIFETIME By Apichai Piromrak | ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก โดย อภิชัย ภิรมย์รักษ์

ONE AFFECTION ONE LIFETIME
ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก


by Apichai Piromrak | โดย อภิชัย ภิรมย์รักษ์
on 7 - 30 December 2017

at The National Gallery (Chaofa Rd.), Bangkok

Dissecting Desire By Naruepon Bamrungruan and Patdanu Tameekul โดย นฤพล บำรุงเรือน และ พัฒน์ดนู เตมีกุล

Dissecting Desire


by Naruepon Bamrungruan and Patdanu Tameekul
โดย นฤพล บำรุงเรือน และ พัฒน์ดนู เตมีกุล
on 14 December 2017 - 21 January 2018

at SAC Gallery, Bangkok

ความทรงจำที่ก้าว โดย มุนินทร์ สายประสาท Munin Saiprasart

ความทรงจำที่ก้าว


by Munin Saiprasart | โดย มุนินทร์ สายประสาท
on 5 - 29 December 2017

at 10ml. cafe & galleries, Bangkok

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej | นิทรรศการภาพถ่าย คิอถึงพ่อของแผ่นดิน เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภฺมิพลอดุลยเดช

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
นิทรรศการภาพถ่าย คิอถึงพ่อของแผ่นดิน เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภฺมิพลอดุลยเดช


โดย ศิลปินจิตรกรรม และ ช่างภาพจิตรอาสา
on 2 - 10 December 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

นิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017

นิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017


โดย ศิลปินนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชั้นนำของโลกที่ได้รับเลือก 75 ชุด จากหลายพันชุด รวม 375 ภาพ จากนานาประเทศ
on 6 - 9 December 2017

at Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC), Chiang Mai

EYE+AM = EVERYWHERE By Pavanarani Verma ปวัณนารานี เวอร์มา

EYE+AM = EVERYWHERE


by Pavanarani Verma | โดย ปวัณนารานี เวอร์มา
on 15 December 2017 - 3 February 2018

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

The Lights of Faith By Ekasit  Rayubsang | แสงแห่งศรัทธา โดย เอกสิทธิ์ ระยับแสง

The Lights of Faith
แสงแห่งศรัทธา


by Ekasit Rayubsang | โดย เอกสิทธิ์ ระยับแสง
on 2 - 31 December 2017

at Number1Gallery, Bangkok

ดวงแก้วจะคงอยู่มิรู้คลาย นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

'ดวงแก้วจะคงอยู่มิรู้คลาย'
นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


on 6 - 31 December 2017

at Art Space, Venice Shopping Plaza, Bangkok

The Atmosphere in Memory By Jiasak  Liwtaiaisong | บรรยากาศในความทรงจำ โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง

The Atmosphere in Memory
บรรยากาศในความทรงจำ


by Jiasak Liwtaiaisong | โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง
on 15 December 2017 - 9 January 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

แรงงานเพื่อชาติใคร โดย ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

แรงงานเพื่อชาติใคร


โดย ศุภชัย อารีรุ่งเรือง | by Supachai Areerungruang
on 20 December 2017 - 14 January 2018

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

ONCE IN PARIS By Parinya Phalang (Tony BKK)

ONCE IN PARIS


by Parinya Phalang (Tony BKK) | โดย ปริญญา พะลัง
on 16 December 2017 - 17 January 2018

at ChangChui, Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6 โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการภาพถ่าย ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6


โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 26 December 2017 - 27 February 2018

at Art & Culture Building, Chulalongkorn University, Bangkok

The Art of Inspiration By Catleeya Asavanant | นิทรรศการ จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ โดย แคทลียา อัศวานันท์

The Art of Inspiration
นิทรรศการ จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ


by Catleeya Asavanant | โดย แคทลียา อัศวานันท์
on 1 - 31 December 2017

at Art Space at Venice Shopping plaza, Bangkok

Special Exhibition on the Occasion of the 130th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations, The History of Japanese Art: Life and Faith | วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น: เนื่องในโอกสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

Special Exhibition on the Occasion of the 130th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations, The History of Japanese Art: Life and Faith
วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น: เนื่องในโอกสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น


on 27 December 2017 - 18 February 2018

at National Museum Bangkok, Bangkok

Lost in Dream By Danish Autodidact

Lost in Dream


by Danish Autodidact
on 8 - 10 December 2017

at CHO WHY, Bangkok

TIME LAPSE When did I begin?

TIME LAPSE When did I begin?


by Niti Wattuya, Kamin Lertchaiprasert, Vasan Sitthiket, Thamarat Phokai, Krisada Phakawatsunthon, Anon Pairot, Peerawayt Krasaesom, Anusorn Chareonsuk, Veraphong Sritrakulkitjakarn and Suwit Maprajuab
โดย นิติ วัตุยา, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, วสันต์ สิทธิ์เขตต์, ธรรมรัตน์ โภคัย, กฤษดา ภควัตสุนทร, อานนท์ ไพโรจน์, พีรเวทย์ กระแสโสม, อนุสรณ์ เจริญสุข, วีรพงศ์ ศรีตระกูล กิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ
on 27 November - 28 December 2017

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok

THINKS By ASIN

THINKS Solo Exhibition


by ASIN
on 11 - 25 November 2017
at Shambhala Art Village, Bangkok

on 28 November – 15 December 2017
at MIDNICE Gallery, Bangkok

Do - Re - Měe, Second Bear Exhibition By GapN studio นิทรรศการ โด่ เร หมี๋

Do - Re - Měe, Second Bear Exhibition
นิทรรศการ โด่ เร หมี๋


by GapN studio
on 25 November - 3 December 2017

at 10ml. cafe & galleries, Bangkok

Let’s roll out! By PSG.36 Group | นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม จปภ.36 ครั้งที่ 5 / 2560 ลุยโลด

Let’s roll out!
นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม จปภ.36 ครั้งที่ 5 / 2560 'ลุยโลด'


by PSG.36 Group | โดย ศิลปินกลุ่ม จปภ.36
on 24 November - 14 December 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Mokutan By Thaweesak Srithongdee (Lolay) | คนขายถ่าน โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล)

Mokutan
คนขายถ่าน


by Thaweesak Srithongdee (Lolay) | โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล)
on 23 November - 14 January 2018

at CASE Space Revolution, Bangkok

Renaissance Retreat, Photography Exhibition By Saverio Lucci นิทรรศการภาพถ่าย

Renaissance Retreat, Photography Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Saverio Lucci
on 23 November - 9 December 2017
at River City, Bangkok

Mis/place: The Endless of The Beginning ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

Mis/place: The Endless of The Beginning


by Taweesak Molsawat | โดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
on 22 November 2017 - 7 January 2018

at Brainwake Organics Thonglor, Bangkok

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยThe Enmeshed Contemporary Art Exhibition By Anuwat Apimukmongkon, Ahama Sa-i, Amru Thaisnit, Marnee Maelae and Samak Kosem | โดย อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อาหามะ สาอิ, อัมรู ไทยสนิท, มัรนีย์ แมแล และ สมัคร์ กอเซ็ม

The Enmeshed, Contemporary Art Exhibition
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย


by Anuwat Apimukmongkon, Ahama Sa-i, Amru Thaisnit, Marnee Maelae and Samak Kosem
โดย อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อาหามะ สาอิ, อัมรู ไทยสนิท, มัรนีย์ แมแล และ สมัคร์ กอเซ็ม
on 22 November - 24 December 2017

at Art Centre Silpakorn University, Bangkok

Beauty By Supamas Taveechotipart

Beauty


by Supamas Taveechotipart | โดย ศุภมาส ทวีโชติภัทร์
on 21 November - 11 December 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Museum of Kirati By Chulayarnnon Siriphol | นิทรรศการศิลปะสื่อผสม โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล

Museum of Kirati
นิทรรศการศิลปะสื่อผสม


by Chulayarnnon Siriphol | โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล
on 19 November 2017 - 21 January 2018

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

Islandscape By Pramote Saengpolsit

Islandscape


by Pramote Saengpolsit | โดย ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์
on 17 November - 31 December 2017

at Serindia Gallery, Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย Portrait of Thai-Chinese By Park Dong Hyuk

Portrait of Thai-Chinese
นิทรรศการภาพถ่าย


by Park Dong Hyuk
on 14 November 2017 – 28 February 2018

at Cho Why Gallery, Bangkok

POLA – Patterns of Meanin, Batik and Contemporary Art from Indonesia | โพลา–ลวดลายแห่งความหมาย

POLA – Patterns of Meanin, Batik and Contemporary Art from Indonesia
โพลา – ลวดลายแห่งความหมาย


by A group exhibition featuring: Ace House Collective, Cahaya Negeri, Eldwin Pradipta and RestuRatnaningtyas
โดย ศิลปินกลุ่ม เอซ เฮาส์ คอลเล็กทีฟ, จาฮายา เนเกอรี, เอลวิน ประดิปตา และ เรสตู รัตนานิงตียัส
on 14 November 2017 – 28 February 2018

at The Jim Thompson House, Bangkok

Combination 7: The Missing Size By Israkran Yingyong (Lookcomb)

Combination 7: The Missing Size


by Israkran Yingyong (Lookcomb) | โดย อิสรากาญจน์ ยิ่งยง (ลูกโคม)
on 11 November - 25 December 2017

at SAC Art Lab and Residency Program, Chiang Mai

The Shape of Colour By Karma Sirikogar

The Shape of Colour


by Karma Sirikogar
on 11 November - 12 December 2017

at Future Factory Bangkok, Bangkok

Next Nation By Arnont Nongyao | ชาติ หน้า โดย อานนท์ นงค์เยาว์

Next Nation
ชาติ หน้า


by Arnont Nongyao | โดย อานนท์ นงค์เยาว์
on 11 November - 5 December 2017

at Cartel Artspace, Bangkok

Silent Ravage By Aof Smith | ความพินาศอันเงียบสงัด โดย ออฟ สมิธ

Silent Ravage
ความพินาศอันเงียบสงัด


by Aof Smith | โดย ออฟ สมิธ
on 6 November - 3 December 2017
at SAC Gallery, Bangkok

In Search of Self By Dow Wasiksiri | ค้นหาตัวตน โดย ดาว วาสิกสิริ

In Search of Self
ค้นหาตัวตน


by Dow Wasiksiri | โดย ดาว วาสิกสิริ
on 4 November - 28 December 2017

at Kathmandu Photo Gallery, Bangkok

Four Visions Action 10

Four Visions Action 10


by Sompop Budrad, Nattalert Supat-Akanit, Sittichoke Kornnark, Seni Chaemdet, Monchai Khaosam-Ang, Duenchayphoochana Phooprasert, Alongkorn Lauwatthana, Winai Prabripoo and Charoen Silpasart
โดย สมภพ บุตราช, ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์, สิทธิโชคก้อนนาค, เสนีย์ แช่มเดช, มนต์ชัย ขาวสำอางค์, เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, วินัย ปราบริปู และ เจริญ ศิลปศาสตร์
on 3 November - 6 December 2017

at Nan Riverside Art Gallery, Nan

Unmasked/Masked By Vichai Chinalai and Thaiwijit Puengkasemsomboon

Unmasked / Masked


by Vichai Chinalai and Thaiwijit Puengkasemsomboon
โดย วิชัย ชินาลัย และ ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
on 2 November - 17 December 2017

at YELO House, Bangkok

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ 'มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น'

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ 'มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น'


โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขัวศิลปะ เชียงราย และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
on 2 November - 5 December 2017

at PSU Art Gallery, Arts and Cultural Center, Prince of Songkla University (Hat Yai Campus)

Landscape and a Man Who Eats the Sun By Chai Siri โดย ชัย ศิริ

Landscape and a Man Who Eats the Sun


by Chai Siri | โดย ชัย ศิริ
on 22 October – 2 December 2017

at VER Gallery, Bangkok

I Am a Feminine Protagonist By Kamolros Wonguthum | ฉันเป็นตัวนำหญิง (แต่ฉันไม่ใช่นางเอก) โดย กมลรส วงศ์อุทุม

I Am a Feminine Protagonist
ฉันเป็นตัวนำหญิง (แต่ฉันไม่ใช่นางเอก)


by Kamolros Wonguthum | โดย กมลรส วงศ์อุทุม
on 22 October - 2 December 2017

at Gallery VER, Bangkok

Emotion As Reason By Jarasporn Chumsri | รู้สึก นึก คิด โดย จรัสพร ชุมศรี

Emotion As Reason
รู้สึก นึก คิด


by Jarasporn Chumsri | โดย จรัสพร ชุมศรี
on 12 October - 16 December 2017

at Bangkok University Gallery, Bangkok

Through The Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Through The Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 2 September 2017 - 7 January 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’ By : Araya Rasdjarmrearnsook | ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’ โดย : อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’
ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’


by Araya Rasdjarmrearnsook | โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
on 28 June 2017 - 14 January 2018

at 100 Tonson Gallery, Bangkok