Rama IX Art Museum
Exhibitions 2017 | นิทรรศการศิลปะ 2560

CROSSING THE DATELINE

CROSSING THE DATELINE


โดย แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย), คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), และ ปิติวรรธน์ สมไทย ร่วมกับ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)
on 16 March - 4 June 2017


at Bangkok Art & Culture Centre (bacc), Bangkok

A New Interpretation of the Paradoxical World By Narissara Pianwimungsa

A New Interpretation of the Paradoxical World


By Narissara Pianwimungsa | โดย นริศรา เพียรวิมังสา
on 30 March - 31 May 2017

at Nova Contemporary, Bangkok

Mode of Liaisons | รยางค์สัมพันธ์

Mode of Liaisons
รยางค์สัมพันธ์


By Albert Samreth, Arie Syarifuddin, Au Sow Yee, Buka Warung, Ho Rui An, Ign. Susiadi Wibowo - LabTanya, Korakrit Arunanondchai, Mark Teh, Miyagi Futoshi, Nattapon Sawasdee, Philippine Educational Theater Association (PETA), Rirkrit Tiravanija, Roslisham Ismail (aka Ise) in collaboration with Parking Project Superfriends, Tamura Yuichiro, Tanaphon Inthong, Ukrit Sa-nguanhai, Universe Baldoza, Yingyod Yenarkarn, Zai Kuning
โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย, ซูซีอะดี วิโบโว - แล็บทันยา, ไซ คุนิง, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรัง, ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอท (PETA), มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า, ทามูระ ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาเรีย ซารีฟูดิง, อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้, เอา โซว-ยี และ โฮ รุย อัน
on 31 March - 2 July 2017


at Bangkok Art & Culture Centre (bacc), Bangkok

Exhibition The 3rd Krungthai Art Awards | นิทรรศการ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

Exhibition The 3rd Krungthai Art Awards
นิทรรศการ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3


By Krungthai Bank | โดย ธนาคารกรุงไทย
on 6 March - 3 June 2017

at Krungthai Art Gallery, Bangkok

From The Inside

From The Inside


by Joker EB, Mongkontuch Sittatanakorn, Panyavee Phongsinthai, Passara Chongtaveetham, Piangkhwuan Kumrung, Suriya Chayacharoen, Amy Diener, Dee Sweetdrug, and Josh ROXAS
โดย ชัยบูรณ์ บรรลือ, มงคลธัช สิทธาธนากร, ปัณยวีร์ พงศ์สินไทย, ภัสสรา จงทวีธรรม, เพียงขวัญ คำหรุ่น, สุริยะ ฉายะเจริญ, Amy Diener, Dee Sweetdrug และ Josh ROXAS
on 31 March - 29 April 2017

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Interrogating Dreams By Gao Xiang

Interrogating Dreams


By Gao Xiang | โดย เกาเซียง
on 31 March - 1 May 2017

at Chiang Mai City Arts & Cultural Centre, Chiang Mai

ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ โดย วีระ สัจกุล, นิธิ สถาปิตานนท์ และ ครองศักดิ์ จุฬามรกต

ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ


By Weera Sajjakul, Nithi Sthapitanonda and Krongsak Chulamorkodt | โดย วีระ สัจกุล, นิธิ สถาปิตานนท์ และ ครองศักดิ์ จุฬามรกต
on 15 March - 16 June 2017

at Culture Building of Chulalongkorn University, Bangkok

CMYK PRINTMAKING EXHIBITION By ARTED46 Faculty of Education Chulalongkorn University

CMYK PRINTMAKING EXHIBITION
นิทรรศการภาพพิมพ์


By ARTED46 Faculty of Education Chulalongkorn University) | โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 10 - 26 March 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

The 16th Silpa Bhirasri Creativity Grants | นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16

The 16th Silpa Bhirasri Creativity Grants
นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16


on 10 March - 8 April 2017

at Art Centre Silpakorn University, Bangkok

On the path of different cultures By Thidarat Chantachua | บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม โดย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ

On the path of different cultures
บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม


By Thidarat Chantachua | โดย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ
on 11 March - 30 April 2017

at SAC Gallery, Bangkok

นิทรรศการศิลปะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 'ดวงใจแผ่นดิน' โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

นิทรรศการศิลปะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 'ดวงใจแผ่นดิน'


โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์
on 13 March - 18 May 2017

at Thai Bank Museum, Bangkok

EXPOSE VOL.2, art exhibition By Aday (Photography Art), Namwhan Jinjum (Printmaking) and Oshin Sarisa (Performance Art)

EXPOSE VOL.2, art exhibition


By Aday (Photography Art), Namwhan Jinjum (Printmaking) and Oshin Sarisa (Performance Art)
on 3 - 31 March 2017

at Sangdee Gallery, Chiang Mai

เฮาฮักวาดฮูป โดย กลุ่มศิลปินนอกเวลา ละกอนอาร์ตกรุ๊ป

เฮาฮักวาดฮูป


By Lagon Art Group | โดย กลุ่มศิลปินนอกเวลา ละกอนอาร์ตกรุ๊ป
on 4 - 31 March 2017

at Lampang Arts Center​, Lampang

ART BRUT IN THAILAND AND JAPAN

ART BRUT IN THAILAND AND JAPAN


By Pasin Singhasaneh, Pitchaya Lertsupcharoen, Hidenori Motooka, Kenichi Yamazaki, Kiyoshi Toya, Marie Suzuki, Masao Obata and Shinichi Sawada
โดย ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น คือ Hidenori Motooka, Kenichi Yamazaki, Kiyoshi Toya, Marie Suzuki, Masao Obata, Shinichi Sawada
ศิลปินจากประเทศไทย คือ พศิน สิงห์เสน่ห์ และ พิชญา เลิศทรัพย์เจริญ
on 3 - 26 March 2017

at CU. Museum, Bangkok

๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์

๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์


By Kamin Lertchaiprasert | โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ
on 1 - 31 March 2017

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen

The Timeless Present Moment (Selected Works) By Kamin Lertchaiprasert | ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา (งานคัดสรร) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ

The Timeless Present Moment (Selected Works)
ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา (งานคัดสรร)


By Kamin Lertchaiprasert | โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ
on 4 March – 5 May 2017

at Numthong Gallery at Aree, Bangkok

MAGIC OF NATURE By Derek Rutt | มหัศจรรย์ ธรรมชาติ โดย ดิเรก รุท

Magic of Nature
มหัศจรรย์ ธรรมชาติ


By Derek Rutt | โดย ดิเรก รุท
on 18 March - 18 April 2017

at Midnice Gallery, Bangkok

See Saw Seen VI By 13 Photographers | เห็น 6

See Saw Seen VI
เห็น 6


By 13 Photographers | โดย 13 ศิลปิน (พิษณุ ศุภนิมิตร, ดาว วาสิกศิริ, ถาวร โกอุดมวิทย์, รชฏ วิสราญกุล, กนก สุริยสัตย์, สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์, นิติกร กรัยวิเชียร, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ทวีชัย เจาวัฒนา, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, อุรชา จักรคชาพล และ ชฤต ภู่ศิริ)
on 28 March - 29 April 2017

at ARDEL’S Third Place Gallery, Bangkok

Puan and Seri | ปวนและเสรี,  นิทรรศการเพื่อเชิดชูครูผู้เป็นศิลปินนักออกแบบท้องถิ่นคนสําคัญของจังหวัดลำปาง

Puan and Seri
ปวนและเสรี, นิทรรศการเพื่อเชิดชูครูผู้เป็นศิลปินนักออกแบบท้องถิ่นคนสําคัญของจังหวัดลำปาง


on 4 March - 26 April 2017

at Lampang Performing Arts Center​, Lampang

'1 + 1' Drawing Exhibition | '1 + 1' ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์
โดย : คณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาแกนทัศนศิลป์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

'1 + 1' Drawing Exhibition
'1 + 1' ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์


โดย คณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาแกนทัศนศิลป์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 1 - 31 March 2017

at PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

People, Money, Ghosts (Movement as Metaphor) By Khvay Samnang, Amy Lien, Enzo Camacho and Nguyen Thi Thanh Mai

People, Money, Ghosts (Movement as Metaphor)


By Khvay Samnang, Amy Lien, Enzo Camacho and Nguyen Thi Thanh Mai | โดย ไขว สัมนาง, เอมี เลียน, เอ็นโซ คามาโช และ เหงียน ธี ธันห์ ไม
on 7 March - 18 June 2017

at The Jim Thompson House, Bangkok

INVESTIGATING INSPIRATIONS By Therdkiat Wangwatcharakul, Santi Thongsuk, Kritsana Chaikitwattana, Chatchawan Amsomkid, Rattana Salee and Sudaporn Phannil

INVESTIGATING INSPIRATIONS


by Therdkiat Wangwatcharakul, Santi Thongsuk, Kritsana Chaikitwattana, Chatchawan Amsomkid, Rattana Salee and Sudaporn Phannil | โดย เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล, สันติ ทองสุข, กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ, ชัชวาล อ่ำสมคิด, รัตนา สาลี และ สุดาพร พันนิล
on 18 March - 30 May 2017

at Thavibu Art Gallery, Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


on 28 February - 31 March 2017

at Policemuseum Parutsakawan Palace, Bangkok

Mon Art du Style (or “my art of style”)
By Patsri Bunnag | มองอาร์ต ดูสไตล์ โดย พัฒศรี บุนนาค

Mon Art du Style (or “my art of style”)
มองอาร์ต ดูสไตล์


by Patsri Bunnag | โดย พัฒศรี บุนนาค
on 26 February - 25 June 2017

at MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai

A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North By Jay Surasen | เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา โดย เจ สุรเสน

A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North
เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา


by Jay Surasen | โดย เจ สุรเสน
on 25 February - 16 March 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Journey By Chalida Asawakanjanakit, Pawan Chirano-thai, Penpansa Thammanukul and Thapong Srisai | เจอนั่น โดย ชลิดา อัศวกาญจนกิจ, ปวัน จิระโนทัย, เพ็ญพรรษา ธรรมานุกุล และ ฐพงค์ ศรีใส

Journey
เจอนั่น


by Chalida Asawakanjanakit, Pawan Chirano-thai, Penpansa Thammanukul and Thapong Srisai | โดย ชลิดา อัศวกาญจนกิจ, ปวัน จิระโนทัย, เพ็ญพรรษา ธรรมานุกุล และ ฐพงค์ ศรีใส
on 24 February - 25 March 2017

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

'SHOW CASE' By Teachaer and Student of Viridian Academy of Art  3 Years Anniversary

'SHOW CASE'


By Teachaer and Student of Viridian Academy of Art 3 Years Anniversary | โดย ครูและนักเรียนเวอริเดียน เฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี

on 19 February - 31 March 2017
at Venice Shopping Plaza, Vacharaphol, Bangkok

The Luxe Art Exhibition III 'Blissful Spirit' | เดอะ ลักซ์ อาร์ต เอ็กฮิบิชั่น ครั้งที่ 3 จิตวิญญาณแห่งความผาสุก

The Luxe Art Exhibition III 'Blissful Spirit'
เดอะ ลักซ์ อาร์ต เอ็กฮิบิชั่น ครั้งที่ 3 'จิตวิญญาณแห่งความผาสุก'


By Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport and Pipadee Co., Ltd. | โดย โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต และ บริษัท ภิภาดี จำกัด
on 16 February - 15 March 2017


at the lobby of Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel, Bangkok

Condemned To Be Free By Kritsada Duchsadeevanich and Tawan Wattuya

Condemned To Be Free


by Kritsada Duchsadeevanich and Tawan Wattuya | โดย กฤษฎา ดุษฎีวนิช และ ตะวัน วัตุยา
on 15 February - 31 March 2017

at WTF Cafe' & Gallery, Bangkok

A series of Platinum / Palladium print 'SOLITUDE 2016' By Pat Sathienthirakul | นิทรรศการภาพถ่าย โดย พัฒน์ เสถียรถิระกุล

A series of Platinum / Palladium print 'SOLITUDE 2016'
นิทรรศการภาพถ่าย


by Pat Sathienthirakul | โดย พัฒน์ เสถียรถิระกุล
on 11 February - 11 March 2017

at MIDNICE Gallery, Bangkok

Art Education and Creation : Luem | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม โดย นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Art Education and Creation : Luem
ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม


by Student of Art Education, Faculty of Fine Arts, Srinakarinwirot University | โดย นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
on 10 February - 1 March 2017

at Chamchuri Art Gallery Bangkok

Color Identities By Kititkong Tilokwattanothai | นิทรรศการจิตกรรมสื่อผสม 'สีสัน ความหมาย ตัวตน' โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

Color Identities
นิทรรศการจิตกรรมสื่อผสม 'สีสัน ความหมาย ตัวตน'


by Kititkong Tilokwattanothai | โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย
on 8 February - 31 March 2017

at 2nd Floor Sombatpermpoon Gallery, Bangkok

เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย โดย พิชิต ตั้งเจริญ

เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย


by Pichit Tangcharoen | โดย พิชิต ตั้งเจริญ
on 7 February - 26 March 2017

at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok

Occasionally Utility Exhibition By Mo Jirachaisakul, Latthapon Duke Korkiatarkul and Venice Wanakornkul

Occasionally Utility Exhibition


by Mo Jirachaisakul, Latthapon Duke Korkiatarkul and Venice Wanakornkul | โดย โม จิรชัยสกุล, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ เวนิซ วนากรกุล
on 21 January - 4 March 2017

at VER Gallery, Bangkok

ร้อย..ความภักดี แห่งศรีนครินทร์ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร้อย...ความภักดี แห่งศรีนครินทร์


by Srinakrarinwirot University | โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
on 20 January - 20 April 2017

at G23 Art Gallery, Srinakrarinwirot University, Bangkok

ศิลปกรรม ศิลปินอิสระ’ 96 โดย กลุ่มศิลปินอิสระ’ 96

ศิลปกรรม ศิลปินอิสระ’ 96


โดย กลุ่มศิลปินอิสระ’ 96
on 19 January - 12 March 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

 นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 'แรงบันดาลใจจากในหลวง' | The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition 'Inspiration from King Bhumibol Adulyadej' By Artbridge Chiangrai (ABCR)

The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition “Inspiration from King Bhumibol Adulyadej"
นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 'แรงบันดาลใจจากในหลวง'


by Artbridge Chiangrai (ABCR) | โดย ศิลปินสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย
on 24 December 2016 - 30 March 2017

at ArtBridge ChiangRai (ABCR), Chiangrai