Rama IX Art Museum
Exhibitions 2017 | นิทรรศการศิลปะ 2560

Through The Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej | นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Through The Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


by The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Culture Centre
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
on 2 September 2017 - 7 January 2018


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

'n Loving Remembrance 34th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

'In Loving Remembrance' 34th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
'ส่งเสด็จ' นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 34


by The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 15 September - 31 October 2017

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, The Sirindhorn Visual Art Workshop Building, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom

The 10 th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand King Bhumibol The Great | นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

The 10 th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand “King Bhumibol The Great”
นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”


by Ministry of Tourism and Sports of Thailand and the International Visual Artist Association of Thailand
โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย
on 15 September - 14 October 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

Never Far From By Apichart Thitiwongworasakul | ไกลก็เหมือนใกล้ โดย อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล

Never Far From
ไกลก็เหมือนใกล้


by Apichart Thitiwongworasakul | โดย อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล
on 7 September - 22 October 2017

at Case Space Revolution, 2nd Floor of Broccoli Revolution, Bangkok

THE GREATEST By Kongpat Sakdapitak | พ่อเรายิ่งใหญ่...นิทรรศการภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์

THE GREATEST
พ่อเรายิ่งใหญ่...นิทรรศการภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9


by Kongpat Sakdapitak | โดย กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์
on 27 September - 15 October 2017

at Woof Pack Space, Bangkok

Forward to The Past

Forward to The Past


โดย นักศึกษากระบวนวิชาจิตรกรรมทิวทัศน์ทะเล สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
on 29 September - 22 October 2017

at Baan Tuek Art Center, Chiang Mai

No Greed-NoWar! By Vasan Sitthiket | ไม่มีโลภ ไม่มีสงคราม โดย วสันต์ สิทธิเขตต์

No Greed-NoWar!
ไม่มีโลภ ไม่มีสงคราม


by Vasan Sitthiket | โดย วสันต์ สิทธิเขตต์
on 14 September - 3 October 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

A place called Earth By Surachai Mawornkanong (Niam) | นิทรรศการศิลปะ นี่แหละโลก โดย เนียม (สุรชัย) มะวรคะนอง

A place called Earth
นิทรรศการศิลปะ นี่แหละโลก


by Surachai Mawornkanong (Niam) | โดย เนียม (สุรชัย) มะวรคะนอง
on 26 - 30 September 2017

at SAC Gallery, Bangkok

CentralWorld – Central Art of Bangkok Thatchamapan Chanchamratsang (Pomme Chan) and Yozanun Wutigonsombutkul (Suntur) ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (ปอม ชาน) และ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล (ซันเต๋อ)

CentralWorld – Central Art of Bangkok


by Thatchamapan Chanchamratsang (Pomme Chan) and Yozanun Wutigonsombutkul (Suntur)
โดย ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (ปอม ชาน) และ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล (ซันเต๋อ)
on 8 September - 30 November 2017

at Beacon Zone, Level 1, CentralWorld, Bangkok

PARP-PIM2 Bangkok Printmaking Exhibition 2017

PARP-PIM2 Bangkok Printmaking Exhibition 2017


by Thanatpohn Dejkunchorn, Minchaya Chayosumrit, Manita Songserm, Issaree Chaimuttayompol, Thirawat Ngosawang, Praphassorn Butphrom, Prapakorn Sawasdee, Phetladda Kaeochin, Pimpen Homsombut, Sakulrat Sattaratanakul, Parichat Tanapiwattakul, Chalita Sirichanyakul, Maethawee Chiraphong, Alex Face, Beejoir, Glue Bag, 2Choey, Petch Pmp, Kowutz, Mau Mau, Candice Tripp, David Bradway and Melanie Gries
โดย ธนัชพร เดชกุญชร, มิญชญา ชโยสัมฤทธิ์, มานิตา ส่งเสริม, อิสรีย์ ชัยมัธยมผล, ถิรวัฒน์ โงสว่าง, ประภัสสร บุตรพรหม, ปภากร สวัสดี, เพชรลัดดา แก้วจีน, พิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ, สกุลรัตน์ สัตตรัตนกุล, ปาริฉัตร ธนาภิวัฒนกูร, ชลิตา ศิริจรรยากุล, เมธาวี จิระพงศ์, Alex Face, Beejoir, Glue Bag, 2Choey, Petch Pmp, Kowutz, Mau Mau, Candice Tripp, David Bradway, Melanie Gries
on 22 September - 30 November 2017

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Somewhere (Not here) By Rungruang Sittirerk and Marisa Srijunplang | ที่….ที่ไม่ใช่ที่นี่ โดย รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ และ มาริษา ศรีจันแปลง

Somewhere (Not here)
ที่….ที่ไม่ใช่ที่นี่


by Rungruang Sittirerk and Marisa Srijunplang | โดย รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ และ มาริษา ศรีจันแปลง
on 9 September - 20 October 2017

at Tentacles Gallery N22, Bangkok

Please, make your self at home By Juli baker and summer (Chanaradee Chatkul Na Ayutthaya) | โปรดทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้าน โดย ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา

Please, make your self at home
โปรดทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้าน


by Juli baker and summer (Chanaradee Chatkul Na Ayutthaya) | โดย ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา
on 8 September - 8 October 2017

at The Jam Factory, Bangkok

The State of Innocence By Sophirat Muangkum and Pokchat Worasub | สะอาดเหมาะสม โดย โศภิรัตน์ ม่วงคำ และ ปกฉัตร วรทรัพย์

The State of Innocence
สะอาดเหมาะสม


by Sophirat Muangkum and Pokchat Worasub | โดย โศภิรัตน์ ม่วงคำ และ ปกฉัตร วรทรัพย์
on 9 September - 5 October 2017

at Rebel Art Space, Sukhunvit 67, Bangkok

PIGMA MICRON I AM ORIGINAL By Belink Media Co.,Ltd. | นิทรรศการ เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น

PIGMA MICRON I AM ORIGINAL
นิทรรศการ เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น


by Belink Media Co.,Ltd. | โดย บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
on 26 - 30 September 2017

at Bangkok Art and Culture Centre(BACC), Bangkok

Belief over Beauty By Jirasak Anoujohn and Jessie Lie

Belief over Beauty


by Jirasak Anoujohn and Jessie Lie | โดย จิรศักดิ์ อนุจร และ เจสซี่ ลี
on 7 September - 1 November 2017

at S Gallery, Sofitel Bangkok Sukhumvit, Bangkok

Growing Water Colour Art Exhibition By Thanida Sopapilla | นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ 'ก้าวแรก' โดย ฐานิดา โสภาเปี้ย

'Growing' Water Colour Art Exhibition
นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ 'ก้าวแรก'


by Thanida Sopapilla | โดย ฐานิดา โสภาเปี้ย
on 1 - 30 September 2017

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen

A tale of dystopia, Photo Exhibition By Dansoung Sungvoraveshapan | นิทรรศการภาพถ่าย เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน โดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์

A tale of dystopia, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน


by Dansoung Sungvoraveshapan | โดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์
on 4 - 15 September 2017

at Wangna Arts Gallery, Bangkok

ZYNC Thesis Exhibition By Year 4 students in the Department of Visual Communication Design and Department of Computer Generated Imagery, Faculty of Communication Arts, Assumption University

ZYNC Thesis Exhibition


by Year 4 students in the Department of Visual Communication Design and Department of Computer Generated Imagery, Faculty of Communication Arts, Assumption University
โดย นักศึกษาปี 4 ภาควิชาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ ภาควิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
on 22 - 24 September 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Connect & Combine นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Connect & Combine


by Department of Creative Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
โดย นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
on 4 - 21 September 2017

at CU. Museum, Chulalongkorn University, Bangkok

Portrait [Archives of Dialogue Seeing and Being] By Jiradej Meemalai and Pornpilai Meemalai

Portrait [Archives of Dialogue Seeing and Being]


by Jiradej Meemalai and Pornpilai Meemalai | โดย จิระเดช มีมาลัย และ พรพิไล มีมาลัย
on 1 September - 15 October 2017

at Gallery Seescape, Chiang Mai

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์


on 1 September - 31 October 2017

at Siriraj Museum, Bangkok

Crafts from the Hands of the Hills….to the Hands of The Queen | นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ'

Crafts from the Hands of the Hills …. to the Hands of The Queen
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'จากขุนเขา สู่ ... ศิลปาชีพ'


by The Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Technique of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand and Chiang Mai City Arts & Cultural Center
โดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ หอศิลปวัฒธรรมเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
on 1 September - 19 November 2017

at Chiang Mai City Arts & Cultural Center, Chiang Mai

Three Types By Mongkol Suwannachatree, Siripong Kitjawat and Padungpong Saruno | แตกต่าง เหมือนกัน โดย มงคล สุวรรณชาตรี, สิริพงษ์ กิจวัตร และผดุงพงษ์ สารุโณ

Three Types
แตกต่าง เหมือนกัน


by Mongkol Suwannachatree, Siripong Kitjawat and Padungpong Saruno
โดย มงคล สุวรรณชาตรี, สิริพงษ์ กิจวัตร และผดุงพงษ์ สารุโณ
on 2 September - 1 October 2017

at People’s Gallery P1-P2, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Youth Art Exhibition I was born in the reign of King Rama IX of Thailand | นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ใต้ร่มพระบารมี

Youth Art Exhibition 'I was born in the reign of King Rama IX of Thailand'
นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน 'ใต้ร่มพระบารมี'


on 3 - 10 September 2017

at Chiang Mai Historical Center, Chiang Mai

Black and White Photo with Film Infrared Exhibition The Three Kingdoms | นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำฟิล์มอินฟราเรด สามกรุง

Black and White Photo with Film Infrared Exhibition 'The Three Kingdoms'
นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำฟิล์มอินฟราเรด 'สามกรุง'


by Somsak Pattanapitoon | โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
on 5 September - 5 October 2017

at Andaman CULTURAL CENTER (Andaman Art Museum), Krabi

Assumed By Phadungsak Kheawpong | อุปโลกน์ โดย ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง

Assumed
อุปโลกน์


by Phadungsak Kheawpong | โดย ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง
on 9 - 30 September 2017

at Number 1 Gallery, Bangkok

Supmanee’s Art in Nature By Supmanee Chaisansuk | ธรรมชาติของทรัพย์มณี โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

Supmanee’s Art in Nature
ธรรมชาติของทรัพย์มณี


by Supmanee Chaisansuk | โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
on 13 September - 1 October 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

FLUIDITY By Santi Thongsuk and Sittivut Yavichai โดย สันติ ทองสุข และ สิทธิวุธ ยาวิชัย

FLUIDITY


by Santi Thongsuk and Sittivut Yavichai | โดย สันติ ทองสุข และ สิทธิวุธ ยาวิชัย
on 16 September - 31 October, 2017

at Thavibu Art Gallery, Bangkok

CHRONICLE By Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino) | พงศาวดาร โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ

CHRONICLE
พงศาวดาร


by Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino) | โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อายิโน๊ะ
on 21 September - 31 October 2017

at SAC Gallery, Bangkok

Natalia Ludmila : DRAWN LINES Exhibition By Natalia Ludmila

Natalia Ludmila : DRAWN LINES Exhibition


by Natalia Ludmila
on 22 - 30 September 2017

at CHO WHY, Soi Nana 17, Pom Prap Sattru Phai, CHINATOWN, Bangkok

A Trace of Mortality By Eiffel Chong | ร่องรอยของความไม่จีรัง โดย ไอเฟิล ชอง

A Trace of Mortality
ร่องรอยของความไม่จีรัง


by Eiffel Chong | โดย ไอเฟิล ชอง
on 9 September - 28 October 2017

at Kathmandu Photo Gallery, Bangkok

Within Sight

Within Sight


by Chen Ke, Chen Yujun, Luo Quanmu, Li Changlong, Xiang Nan, Li Qing, Liu Jiahua, Ma Ke and Zhang Wenrong
on 28 September - 11 November 2017

at Tang Contemporary Art, Bangkok

45+ Art for you By 45 ABCR Artists

45+ Art for you


by 45 ABCR Artists
โดย กมล สาลิกานนท์, กำธร สีฟ้า, กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์, คอร์เนลลิส ฮุค, คำจันทร์ ยาโน, จรูญ ไชยจิตต์, ชาตะ ใหม่วงค์, ฌาน สิปปศาสตรา, ณรงค์เดช สุดใจ, ทรงเดช ทิพย์ทอง, ธนัถสิทธิ์ ปันสม, ธีรยุทธ สืบทิม, นริศ รัตนวิมล, นพดล ปูธิปิน, นิมิตร สัมฤทธิกุล, บรรจบ ปูธิปิน, บัญญัติ ใจคำ, ประดิษฐ์ ตั้งสมาธิกุล, ปรีชา ราชวงศ์, พรมมา อินยาศรี, พลาธิป ทองอินทร์, พานทอง แสนจันทร์, พิชิต สิทธิวงศ์, พิรุณ ก๋าเงิน, พิสิษฐ์ ไชยล้อม, มาร์ติน ดอย, โรเบิร์ท แบลร์ พอร์ทเทอร์, เรวัตร ดีแก้ว, วรรธกร กาวินคำ, พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี, วีรศักดิ์ เชื้อข้าวซ้อน, ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว, ศิลปวิทยา เชี่ยววิชา, ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, สนอง สันดุสิต, สมลักษณ์ ปันติบุญ, สมยศ คำแสง, สยาม พึ่งอุดม/สมพงษ์ สารทรัพย์, สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์, สุชาติ ยุติธรรม, สุรเชษฐ จึงวิเศษพงศ์, สุวรรณ สามสี, สุวัจน์ หอมนาน, สุวิทย์ ใจป้อม, เสงี่ยม ยารังสี, อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์, อาถู่ อาจอ และ โอฬาร เนตรหาญ
on 26 August - 28 September 2017

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

Two men look out through the same bars : one sees the mud, and one the stars #2 | สองคนยลตามช่อง #2 โดย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ธนรัช สิริพิเดช

Two men look out through the same bars : one sees the mud, and one the stars #2
สองคนยลตามช่อง #2


by Latthapon Korkiatarkul and Thanarat Siripidej | โดย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ธนรัช สิริพิเดช
on 26 August - 24 September 2017

at WTF Gallery and Cafe, Bangkok

Invisible ANGKARN  Memoirs of the lost story | นิทรรศการรำลึก 5 ปีแห่งการจากไปของอังคาร กัลยาณพงศ์

Invisible ANGKARN Memoirs of the lost story
นิทรรศการรำลึก 5 ปีแห่งการจากไปของอังคาร กัลยาณพงศ์


on 25 August - 30 October 2017

at Artery Gallery, Bangkok

Dark Paradise, Photo Exhibition By Tada Varich | นิทรรศการภาพถ่าย โดย ธาดา วาริช

Dark Paradise, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Tada Varich | โดย ธาดา วาริช
on 25 August - 10 September 2017

at Woof Pack Space, Bangkok

'POD ART' Solo Exhibition By Thanachai Ujjin | นิทรรศการภาพวาด POD ART โดย ธนชัย อุชชิน

'POD ART' Solo Exhibition
นิทรรศการภาพวาด POD ART


by Thanachai Ujjin | โดย ธนชัย อุชชิน
on 24 August - 30 September 2017

at YELO House, Bangkok

8 88 60 Painting Exhibition | นิทรรศการภาพเขียน 8 88 60

'8 88 60' Painting Exhibition
นิทรรศการภาพเขียน '8 88 60'


by Rincom Meesomsueb, Chumsai Meesomsueb and Kittisak Meesomsueb
โดย รินคม มีสมสืบ, ชุมสาย มีสมสืบ และ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ
on 24 August - 10 September 2017

at RCB Galleria, River City, Bangkok

NOW 2 Solo Exhibition By Art Jeeno โดย อาร์ต จีโน

NOW 2 Solo Exhibition


by Art Jeeno | โดย อาร์ต จีโน
on 23 August – 22 October 2017

at The Gallery 36, Pullman Bangkok Hotel G, Bangkok

Still on My Mind | ธ สถิตในใจ

Still on My Mind
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


by Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University | โดย ณัฐ ล้ำเลิศ
on 22 August - 3 September 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Lifelines, Drawings, Mixed Media, Paintings Exhibition By Jiratchaya Pripwai จิรัชยา พริบไหว

Lifelines, Drawings, Mixed Media, Paintings Exhibition


by Jiratchaya Pripwai | โดย จิรัชยา พริบไหว
on 19 August - 19 October 2017

at PT Gallery, Bangkok

Traditional Japanese Painting and Craft By Shirofumi Takehara, Kimimochi Tauchi, Rei Hayase, Yuki Uchimura and Keiko Takegaki

Traditional Japanese Painting and Craft


by Shirofumi Takehara, Kimimochi Tauchi, Rei Hayase, Yuki Uchimura and Keiko Takegaki
on 19 August - 16 September 2017

at MIDNICE Gallery, Bangkok

NOIR ART THESIS 2016 | นิทรรศการศิลปนิพนธ์

NOIR ART THESIS 2016
นิทรรศการศิลปนิพนธ์


by graduating class of 2016, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
โดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
on 19 August - 9 September 2017

at H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, The Princess Sirindhorn Visual Art Workshop Building, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom

World's landscape at Trang province By Theerayuth Jeenpracha | ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง โดย ธีระยุทธ จีนประชา

World's landscape at Trang province
ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง


by Theerayuth Jeenpracha | โดย ธีระยุทธ จีนประชา
on 19 August - 7 September 2017

at Charmchuri Art Gallery, Bangkok

Master classic Thai art collection | รวมงานสะสมศิลป์ไทยชั้นครู

Master classic Thai art collection
รวมงานสะสมศิลป์ไทยชั้นครู


by Nid JaiNgew Kam, Wanna U-Kong, Pichit Paidan, Suwan Khanboon, Saree Nilpraphan, Noparat Liwisit, Visoot Charoenporn, Santi Thongsook, Charoon Boonsoun, Noparat Lertsurapiboon, Boochai Mathankoon, Nataliya Paidan and Khamsouk Keomingmueng
โดย นิตย์ ใจงิ้วดำ, วันนา อยู่คง, พิชิต ไปแดน, สุวรรณ ขันบุญ, เสรี นิลประพันธ์, นพรัตน์ ลิวิสิทธิ์, วิสูตร เจริญพร, สันติ ทองสุข, จรูญ บุญสวน, นพรัตน์ เลิศสุรไพบูญ, บุญชัย เมธากุล, นตลิยา ไปแดน และ คำสุข แก้วมิ่งเมือง
on 19 August - 7 September 2017

at Sathorn 11 Art Space, Bangkok

Assimilate, Solo Exhibition By Patipat Chaiwitesh | นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ความสามัญพิเศษ โดย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ

Assimilate, Solo Exhibition
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ความสามัญพิเศษ


by Patipat Chaiwitesh | โดย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ
on 18 August - 16 September 2017

at Art Centre Silpakorn University, Bangkok

CORPUSCLES AND WAVES By Nim Kruasaeng | คอร์พัสเคิล และคลื่น โดย นิ่ม เครือแสง

CORPUSCLES AND WAVES
คอร์พัสเคิล และคลื่น


by Nim Kruasaeng | โดย นิ่ม เครือแสง
on 17 August - 13 October 2017

at Nova Contemporary, Bangkok

AP3 Falling By Panya Vijinthanasarn and Andrew Stahl

AP3 Falling


by Panya Vijinthanasarn and Andrew Stahl | โดย ปัญญา วิจินธนสาร และ แอนดรูว์ สตาห์ล
on 17 August - 23 September 2017

at ARDEL’s Third Place Gallery, Bangkok

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ 'มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น'

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ 'มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น'


โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขัวศิลปะ เชียงราย และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
on 17 August - 22 September 2017

at G23 Art Gallery, Bangkok

A TALEBEARER’S TALE : The Last Deer, Solo Exhibition, 2017 By : Sakarin Krue-On

A TALEBEARER’S TALE : The Last Deer, Solo Exhibition, 2017


by Sakarin Krue-On | โดย สาครินทร์ เครืออ่อน
on 16 August - 23 September 2017

at Tang Contemporary Art, Bangkok

Attraction of Andaman By Kittipong Panmuang | มาลี มายา อันดามัน โดย กิตติพงศ์ พันธ์เมือง

Attraction of Andaman
มาลี มายา อันดามัน


by Kittipong Panmuang | โดย กิตติพงศ์ พันธ์เมือง
on 14 August - 3 September 2017

at Charmchuri Art Gallery, Bangkok

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


on 11 August - 3 September 2017

at Rattanakosin Exhibition Hall, Ratcha Damnoen Klang Avenue, Bangkok

Siam Rangers By Preyawit Nilachulaka | เป็นฮีโร่มันเหนื่อย โดย ปรียวิศว์ นิลจุลกะ

Siam Rangers
เป็นฮีโร่มันเหนื่อย


by Preyawit Nilachulaka | โดย ปรียวิศว์ นิลจุลกะ
on 10 August - 10 September 2017

at SAC Gallery, Bangkok

At The Rainbow End By The Rainbows | ณ สุดสายที่ปลายรุ้ง โดย เดอะเรนโบว์ส

At The Rainbow End
ณ สุดสายที่ปลายรุ้ง


by The Rainbows | โดย เดอะเรนโบว์ส
on 9 August - 12 September 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

TO WHOM IT MAY CONCERN | ถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

TO WHOM IT MAY CONCERN
ถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


by Bangkok CityCity Gallery | โดย บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่
on 9 August - 3 September 2017

at BANGKOK CITYCITY GALLERY, Bangkok

39 th Bualuang Paintings Exhibition | จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39

39 th Bualuang Paintings Exhibition
จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39


by Bualuang Foundation and The Queen’s Gallery
โดย มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
on 8 August - 12 September 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

Political Landscape, Photo Exhibition By Yong Hwan Lee | นิทรรศการภาพถ่าย โดย ยอง ฮวาน ลี

Political Landscape, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย


by Yong Hwan Lee | โดย ยอง ฮวาน ลี
on 6 August - 30 September 2017

at RMA institute, Bangkok

Y E S a solo exhibition By Parinot Kunakornwong ปริณต คุณากรวงศ์

Y E S a solo exhibition


by Parinot Kunakornwong | โดย ปริณต คุณากรวงศ์
on 6 August - 2 September 2017

at Cartel Artspace, Bangkok

Sundry Pieces By Panu Nakornthap ภาณุ นาครทรรพ

Sundry Pieces


by Panu Nakornthap | โดย ภาณุ นาครทรรพ
on 5 August - 1 October 2017

at Gallery VER, Bangkok

(Un)composition By Latthapon Korkiatarkul | องค์ประกอบที่ไม่ถูกจัด โดย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

(Un)composition
องค์ประกอบที่ไม่ถูกจัด


by Latthapon Korkiatarkul | โดย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล
on 5 August - 30 September 2017

at Gallery VER, Bangkok

Weaving Narratives Awaken By Kma Sirisamphan คมา ศิริสัมพันธ์

Weaving Narratives Awaken


by Kma Sirisamphan | โดย คมา ศิริสัมพันธ์
on 5 August - 10 September 2017

at SAC Gallery, Bangkok

Between the Lines By Narupon chutiwansopon | ระหว่างบรรทัด โดย นฤพนธ์  ชุติวรรณโสภณ

Between the Lines
ระหว่างบรรทัด


by Narupon chutiwansopon | โดย นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ
on 5 August - 17 September 2017

at MANY CUTS Art Space, Chachoengsao

Working Class Hero By Thawatchai Khemmuk | ผู้คน โดย ธวัชชัย เข็มมุก

Working Class Hero
ผู้คน


by Thawatchai Khemmuk | โดย ธวัชชัย เข็มมุก
on 5 August - 17 September 2017

at MANY CUTS Art Space, Chachoengsao

ERROISM By Kamolchat Pangtho, Nattiwut Choomanowat, Patt Yingcharoen and Sakarin Sukmanatham

ERROISM


by Kamolchat Pangtho, Nattiwut Choomanowat, Patt Yingcharoen and Sakarin Sukmanatham | โดย กมลฉัตร เป็งโท, ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์, พัทธ์ ยิ่งเจริญ และ ศักรินทร์ สุขมานะธรรม
on 4 August - 9 September 2017

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

นิทรรศการศิลปะชนบทศึกษา 'ความหวัง ศรัทธาและเนื้อนาบุญ' | The Rural Study Art Exhibition 'Faith Hope and Charity'

นิทรรศการศิลปะชนบทศึกษา 'ความหวัง ศรัทธาและเนื้อนาบุญ'
The Rural Study Art Exhibition 'Faith Hope and Charity'


โดย คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
on 28 July - 25 September 2017

at Nan Riverside Art Gallery, Nan

Soil and Stones, Souls and Songs

Soil and Stones, Souls and Songs


by Tarek Atoui, Mariana Castillo Deball, Jimmie Durham, Sulaiman Esa, Edgar Fernandez, Meschac Gaba, Simryn Gill, Ion Grigorescu, Taloi Havini, Ho Siu-Kee, James T. Hong, Hong Kong Farm, Peter Kennedy & John Hughes, Jane Jin Kaisen, Kyungman Kim, Soyoung Kim, Jeong Kim, Ocean Leung, Li Binyuan, Li Ran, José Maceda, Prabhakar Pachpute, Pratchaya Phinthong, Redza Piyadasa, Rho Jae Oon, Reetu Sattar, Shitamichi Motoyuki, Chulayarnnon Siriphol, Walter Smetak, Suttirat Supaparinya, Trương Công Tùng, Haegue Yang, Trevor Yeung and Tuguldur Yondonjamts
โดย ตาเร็ค อาตุย, มาเรียน่า กาสติโย่ เดบาล, จิมมี่ เดอแรม, ซุไลมาน เอซา, เอ็ดการ์ เฟร์นันเดซ, เมชัค กาบา, ซิมริน กิล, อิยอน กริกอเรสคู, ตาลอย ฮาวิ นิ, โหว ซิว-กี, เจมส์ ที. หง, ฮ่องกง ฟาร์ม, ปีเตอร์ เคนเนดี้ & จอห์น ฮิวจ์, เจน จินไคเซง, คยองแมน คิม, โซยัง คิม, จอง คิม, โอเชียน เหลียง, ลี่ ปินหยวน, หลี่ หราน, โฆเซ่ มาเซดา, ประภาการ์ พัชปุเต, ปรัชญา พิณทอง, เรดซา ปิยาดาสา, โร แจ อึน, รีตู สัตตาร์, ชิตะมิจิ โมโตยูกิ, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, วอลเตอร์ สเมทาค, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา, ชึง คอง ตุง, แฮก หยาง, เทรเวอร์ ยัง และ โตกุลดูร์ ยอนโดนัมทส์
on 15 July - 31 October 2017

at The Jim Thompson Art Center, Bangkok

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’ By : Araya Rasdjarmrearnsook | ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’ โดย : อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’
ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’


by Araya Rasdjarmrearnsook | โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
on 28 June 2017 - 14 January 2018

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


on 22 June - 31 October 2017

at Bangkok General Post Office, Bang Rak, Bangkok

Krung Thep Bangkok By Somboon Hormtientong | กรุงเทพฯ บางกอก โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

Krung Thep Bangkok
กรุงเทพฯ บางกอก


by Somboon Hormtientong | โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
on 13 May - 26 November 2017

at Thai Pavilion, Giardini della Biennale, Castello, Italy

The beloved Father of a Nation, Photo Exhibition | นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท

The beloved Father of a Nation, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท


โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
on 2 May - 30 November 2017

at Chiang Mai House of Photography, Chiang Mai