Rama IX Art Museum
Exhibitions 2017 | นิทรรศการศิลปะ 2560

๙ สู่สวรรคาลัย โดย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร | ๙ Journey to Heaven

๙ สู่สวรรคาลัย
๙ Journey to Heaven


โดย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร
on 25 - 30 July 2017

at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

นิทรรศการศิลปะชนบทศึกษา 'ความหวัง ศรัทธาและเนื้อนาบุญ' | The Rural Study Art Exhibition 'Faith Hope and Charity'

นิทรรศการศิลปะชนบทศึกษา 'ความหวัง ศรัทธาและเนื้อนาบุญ'
The Rural Study Art Exhibition 'Faith Hope and Charity'


โดย คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
on 28 July - 25 September 2017

at Nan Riverside Art Gallery, Nan

Knowledge Dissemination and art creation ASEAN Community Exhibition 'ART WAY ASEAN WAY' | การเผยแพร่ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่อาเซียน

Knowledge Dissemination and art creation ASEAN Community Exhibition 'ART WAY ASEAN WAY'
การเผยแพร่ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่อาเซียน


by The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University | โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 27 July – 10 August 2017

at 2nd Floor, H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, The Sirindhorn Visual Art Workshop Building, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom

100 พุทธปฏิมาและรูปเคารพ | 100 Buddha Statues & Icons

100 พุทธปฏิมาและรูปเคารพ
100 Buddha Statues & Icons


โดย ลุงจันทร์ จันทรัตน์, ลุงโต ขำเดช, บำรุงศักดิ์ กองสุข, นายดี, ม.ล.จักรพันธ์ รัชนี, ชัชวาล รอดคลองตัน, วิษณุพงษ หนูนันท์, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, มานิตย์ ศรีสุวรรณณ์, นิลุบล บุญทา, พีระศิลป์ ดวงอิน, ไทรเติ้ล เงาะอาศัย, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ประสงค์ ลือเมือง, สมยศ คำแสง, ลูกปลิว จันทร์พุดซา
on 27 July - 20 August 2017

at RCB Galleria, River City, Bangkok

ดินที่ฉันชอบ กับ ต้นไม้ที่ฉันรัก โดย เสริมศักดิ์ นาคบัว

ดินที่ฉันชอบ กับ ต้นไม้ที่ฉันรัก


โดย เสริมศักดิ์ นาคบัว | by Sermsak Nakbua
on 20 July - 31 August 2017

at The National Gallery, Bangkok

LifeLine By Peachravut Pisutsak | ไลฟ์ไลน์ โดย เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์

LifeLine
ไลฟ์ไลน์


by Peachravut Pisutsak | โดย เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์
on 29 July - 17 August 2017

at Charmchuri Art Gallery, Bangkok

นักคิด – ครุ่นคิด โดย กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 | Thinker-Thinking

นักคิด – ครุ่นคิด
Thinker-Thinking


โดย กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6
on 4 - 24 July 2017

at Charmchuri Art Gallery, Bangkok

Ruen Sam Nam See (7 elements) By Imhathai Suwatthanasilp | เรือน 3 น้ำ 4 โดย อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

Ruen Sam Nam See (7 elements)
เรือน 3 น้ำ 4


by Imhathai Suwatthanasilp | โดย อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์
on 22 July - 31 August 2017

at Numthong Gallery, Bangkok

In Her Eyes By MaeYing Chiangrai Artists group

In Her Eyes


by MaeYing Chiangrai Artists group | โดย กลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮาย 24 ท่าน
on 22 July - 20 August 2017

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

ศิลปะ ผูกพัน ยืนยาว นิทรรศการศิลปะรำลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ โดย : ประหยัด พงษ์ดำ

'ศิลปะ ผูกพัน ยืนยาว' นิทรรศการศิลปะรำลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ


by Prayat Pongdam | โดย ประหยัด พงษ์ดำ
on 4 - 27 July 2017

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

The Teaching of His Majesty the King By Department of Painting, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University | คำสอนของพ่อ โดย : ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

The Teaching of His Majesty the King
คำสอนของพ่อ


by Department of Painting, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
โดย ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
on 4 - 29 July 2017

at Rajdumnern Contemporary Art Center, Bangkok

Happy to Return Home 2 By Pisit Chailorm | คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 โดย พิสิษฐ์ ไชยล้อม

Happy to Return Home 2
คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2


by Pisit Chailorm | โดย พิสิษฐ์ ไชยล้อม
on 15 July - 13 August 2017

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

across the sea of star | ข้ามทะเลดาว

across the sea of star
ข้ามทะเลดาว


by Denwinai Jailar, Korakrit Arunanondchai, Alicia Framis, Thitiporn Kotham, Nico Dockx, Ubatsat, Sittikorn Khawsa-Ad, Rawiwong Thonginth, Alex Wang, Aroon Puritat, Tanaphon Inthong and Julie Toramae
โดย เด่นวินัย ใจหล้า, กรกฤต อรุณานนท์ชัย, อลิเซีย ฟรามีส, ธิติพร โกธรรม, นิโค ด๊อกซ์, อุบัติสัตย์, สิทธิกร ขาวสะอาด, ระวิวงศ์ ทองอินทร์, อเล็กซ์ วาง, อรุณ ภูริทัต, ธณภณ อินทร์ทอง และ จูเลีย ทาราเม่ย์
on 7 - 27 July 2017

at CMU Art Center, Chiang Mai

สมดุล

Balance
สมดุล


by Thawaratt Samargachandra, Chawtip Sriswadpong, Suchart Kraithong, Jayda Ponlid, Thiwa singha, Kamol Chowbangngam, Watid Chortabtim, Chalah Chaveesuk, Elin Nookau, Onanong Kaewsomboon and Tumagon Pichai
โดย ถาวรัตถ์ สมรรคจันทร์, ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์, สุชาติ ไกรทอง, เจดา พลฤทธิ์, ทิวา สิงหะ, กมล ชาวบางงาม, วาทิต ช่อทับทิม, ชลัช ฉวีสุข, เอลินร์ หนูแก้ว, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ และ ธุมากร พิชัย
on 19 July - 7 August 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Architectural Thasis 'MUTALU' By Faculty of Architecture, Kasetsart University | นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ 'มุทะลุ'

Architectural Thasis 'MUTALU'
นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ 'มุทะลุ'


by Faculty of Architecture, Kasetsart University | โดย บัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
on 13 - 16 July 2017

at CentralWorld, Bangkok

Let's Print 2 : 2nd Creative Printmaking Art Exhibition | นิทรรศการภาพพิมพ์สร้างสรรค์  วิชาเอกภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2

Let's Print 2 : 2nd Creative Printmaking Art Exhibition
นิทรรศการภาพพิมพ์สร้างสรรค์ วิชาเอกภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2


โดย คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
on 14 July - 30 August 2017

at PSU Art Gallery, Songkhla

Architecture & Design Exhibition 2017

Architecture & Design Exhibition 2017
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ “โครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560


โดย คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
on 19 – 26 July 2017

at CU. Museum, Bangkok

Innovative Centrality นิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์

Innovative Centrality
นิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์


by MFA in Design Innovation, Srinakharinwirot University | โดย บัณฑิตศึกษาปริญญาโท (MFA) สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
on 22- 23 July 2017

at 1 Floor, Atrium2, Siam Center, Bangkok

Soil and Stones, Souls and Songs

Soil and Stones, Souls and Songs


by Tarek Atoui, Mariana Castillo Deball, Jimmie Durham, Sulaiman Esa, Edgar Fernandez, Meschac Gaba, Simryn Gill, Ion Grigorescu, Taloi Havini, Ho Siu-Kee, James T. Hong, Hong Kong Farm, Peter Kennedy & John Hughes, Jane Jin Kaisen, Kyungman Kim, Soyoung Kim, Jeong Kim, Ocean Leung, Li Binyuan, Li Ran, José Maceda, Prabhakar Pachpute, Pratchaya Phinthong, Redza Piyadasa, Rho Jae Oon, Reetu Sattar, Shitamichi Motoyuki, Chulayarnnon Siriphol, Walter Smetak, Suttirat Supaparinya, Trương Công Tùng, Haegue Yang, Trevor Yeung and Tuguldur Yondonjamts
โดย ตาเร็ค อาตุย, มาเรียน่า กาสติโย่ เดบาล, จิมมี่ เดอแรม, ซุไลมาน เอซา, เอ็ดการ์ เฟร์นันเดซ, เมชัค กาบา, ซิมริน กิล, อิยอน กริกอเรสคู, ตาลอย ฮาวิ นิ, โหว ซิว-กี, เจมส์ ที. หง, ฮ่องกง ฟาร์ม, ปีเตอร์ เคนเนดี้ & จอห์น ฮิวจ์, เจน จินไคเซง, คยองแมน คิม, โซยัง คิม, จอง คิม, โอเชียน เหลียง, ลี่ ปินหยวน, หลี่ หราน, โฆเซ่ มาเซดา, ประภาการ์ พัชปุเต, ปรัชญา พิณทอง, เรดซา ปิยาดาสา, โร แจ อึน, รีตู สัตตาร์, ชิตะมิจิ โมโตยูกิ, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, วอลเตอร์ สเมทาค, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา, ชึง คอง ตุง, แฮก หยาง, เทรเวอร์ ยัง และ โตกุลดูร์ ยอนโดนัมทส์
on 15 July - 31 October 2017

at The Jim Thompson Art Center, Bangkok

The Southern House By Niwat Chootoun | บ้านคนใต้ โดย นิวัฒน์ ชูทวน

The Southern House
บ้านคนใต้


by Niwat Chootoun | โดย นิวัฒน์ ชูทวน
on 3 July - 3 August 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

Point of View, Point of Town By Chonnikarn Zaezai | มุมมอง มุมเมือง โดย ชนนิกานต์ แซ่ไซย

Point of View, Point of Town
มุมมอง มุมเมือง


by Chonnikarn Zaezai | โดย ชนนิกานต์ แซ่ไซย
on 3 July - 31 August 2017

at River City, Bangkok

The 7th ASIA Plus Art Exhibition 'In The Heart of The Nation' | นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ 'ในใจไทยทั่วหล้า'

The 7th ASIA Plus Art Exhibition 'In The Heart of The Nation'
นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ 'ในใจไทยทั่วหล้า'


on 3 July - 3 August 2017

at The Queen's Gallery, Bangkok

OLYMPED, Art Thesis | นิทรรศการศิลปนิพนธ์ โอลิมเป็ด โดย นักศึกษารุ่นที่ 27 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

OLYMPED, Art Thesis
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ โอลิมเป็ด


by Student of Faculty of Art and Design, Visual Communication Design, Rangsit University
โดย นักศึกษารุ่นที่ 27 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
on 7 - 9 July 2017

at Siam Center, Bangkok

Indo-Indie Visual Art Exhibition By Poysien Group

Indo-Indie Visual Art Exhibition


by Poysien Group | โดย ศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียน
on 3 - 28 July 2017

at Poh-chang Art Gallery, Bangkok

Introspective By Sanamchai Puangraya | ความจริง ที่ต่างกัน โดย สนามชัย พวงระย้า

Introspective
ความจริง ที่ต่างกัน


by Sanamchai Puangraya | โดย สนามชัย พวงระย้า
on 1 - 20 July 2017

at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Dreamy Land By Supasit Thrammaprasert

Dreamy Land


by Supasit Thrammaprasert | โดย สุภสิทธิ์ ธรรมประเสริฐ
on 1 - 30 July 2017

at SAC Gallery, Bangkok

Live a life By Songwoot Kaewvisit

Live a life


by Songwoot Kaewvisit | โดย ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์
on 1 - 30 July 2017

at SAC Gallery, Bangkok

E-SAN By Sunanta Phasomwong, Piyamas Pinitkul and Jaruwan Muangkhoa | อี-สาน โดย สุนันทา ผาสมวงศ์, ปิยมาศ พินิจกุล และ จารุวรรณ เมืองขวา

E-SAN
อี-สาน


by Sunanta Phasomwong, Piyamas Pinitkul and Jaruwan Muangkhoa | โดย สุนันทา ผาสมวงศ์, ปิยมาศ พินิจกุล และ จารุวรรณ เมืองขวา
on 1 - 30 July 2017

at TonTann ArtSpace and Gallery, Khon Kaen

MET EXHIBITION 2017 By Students of Technology Education in Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

MET EXHIBITION 2017


by Students of Technology Education in Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital | โดย นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 1 - 4
on 4 - 9 July 2017

at Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok

PATTERN FROM ISAAN By Vorasit Pomjom, Pornsawan Nonthapha and Jessada Kongsommart | ฮ่วม ฮู้ ฮีต ฮอย โดย วรสิทธิ พรมจอม,พรสวรรค์ นนทะภา และ เจษฎา คงสมมาศ

PATTERN FROM ISAAN
ฮ่วม ฮู้ ฮีต ฮอย


by Vorasit Pomjom, Pornsawan Nonthapha and Jessada Kongsommart | โดย วรสิทธิ พรมจอม,พรสวรรค์ นนทะภา และ เจษฎา คงสมมาศ
on 1 - 29 July 2017

at Number1Gallery 19 soi Silom 21 Silom Bangr, Bangkok

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’ By : Araya Rasdjarmrearnsook | ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’ โดย : อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

An Artist is Trying to Return to ‘Being a Writer’
ศิลปินกำลังพยายาม ‘กลับไปเป็นนักเขียน’


by Araya Rasdjarmrearnsook | โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
on 28 June 2017 - 14 January 2018

at 100 Tonson Gallery, Bangkok

Life & Work By : Thai Realistic Art Group | ชีวิตและผลงาน

Life & Work
ชีวิตและผลงาน


by Thai Realistic Art Group | โดย เกียรติพล อิสริยะพร, วีระพล ผสารพจน์, อำนาจ ทิพยจันทร์, จิณณะ โกมลวราชัย, สมเกียรติ จิระพิสิฐนนท์, อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์, อภิชาติ ชมพูพัช และ อดิศร กองมูล
on 23 June - 2 July 2017

at River City, Bangkok

แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


on 22 June - 31 October 2017

at Bangkok General Post Office, Bang Rak, Bangkok

Two Thousand Eight hundred Degree Celsius | พันสอง แปดร้อย องศาเซลเซียส

Two Thousand Eight hundred Degree Celsius
พันสอง แปดร้อย องศาเซลเซียส


by Keofar Kesornsook, Chakkrit Chimnok, Chukiat vasaruchapong, Tanit Jindatham, Natee Anantapradit, Noppadon Muangmor, Pitak Nirapai, Rungnapha Yuenyongwananon and Uthai Kanoey
โดย แก้วฟ้า เกษรศุกร์, จักรกริช ฉิมนอก, ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์, ธนิต จินดาธรรม, นที อนันทะประดิษฐ์, นพดล เหมืองหม้อ, พิทักษ์ นิรภัย, รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ และ อุทัย เขนย
on 17 June - 16 July 2017

at ArtBridgeChiangRai (ABCR), Chiangrai

Journey of Life  Painting Exhibition By Eakkapat Hemra | บันทึกการเดินทาง โดย เอกภัทร์ เหมรา

Journey of Life Painting Exhibition
บันทึกการเดินทาง


by Eakkapat Hemra | โดย เอกภัทร์ เหมรา
on 10 June - 08 July 2017

at MIDNICE Gallery, Bangkok

Remembrance of the King By Kraisak Chirachaisakul

Remembrance of the King


by Kraisak Chirachaisakul | โดย ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล
9 June - 29 July 2017

at Kalwit Studio & Gallery, Bangkok

Misconceived Object By Makha Senewong Na Ayuthaya | วัตถุที่ถูกทำให้เข้าใจผิด โดย มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Misconceived Object
วัตถุที่ถูกทำให้เข้าใจผิด


by Makha Senewong Na Ayuthaya | โดย มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
on 3 June - 22 July 2017

at Gallery VER, Bangkok

Whitewash By Harit Srikhao | ไร้มลทิน โดย หฤษฏ์ ศรีขาว

Whitewash
ไร้มลทิน


by Harit Srikhao | โดย หฤษฏ์ ศรีขาว
on 3 June - 22 July 2017

at Gallery VER, Bangkok

CITYSCAPE vol.1 By Alex Face, Arjinjonathan Arjinkit, Noraset Vaisayakul and Utai Nopsiri

CITYSCAPE vol.1


by Alex Face, Arjinjonathan Arjinkit, Noraset Vaisayakul and Utai Nopsiri | โดย อเล็กซ์ เฟซ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ นรเศรษฐ์ ไวศยกุล และ อุทัย นพศิริ
on 20 May – 2 July 2017

at MANY CUTS Art Space, Chachoengsao

Krung Thep Bangkok By Somboon Hormtientong | กรุงเทพฯ บางกอก โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

Krung Thep Bangkok
กรุงเทพฯ บางกอก


by Somboon Hormtientong | โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
on 13 May - 26 November 2017

at Thai Pavilion, Giardini della Biennale, Castello, Italy

The beloved Father of a Nation, Photo Exhibition | นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท

The beloved Father of a Nation, Photo Exhibition
นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท


โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
on 2 May - 30 November 2017

at Chiang Mai House of Photography, Chiang Mai

Thailand : Land of Happiness under The King’s 70-Year Reign The 6th White Elephant Art Award | นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์

"Thailand : Land of Happiness under The King’s 70-Year Reign" The 6th White Elephant Art Award
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์


by Thai Beverage Public Company Limited | โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
on 6 April - 22 July 2017


at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

Mode of Liaisons | รยางค์สัมพันธ์

Mode of Liaisons
รยางค์สัมพันธ์


By Albert Samreth, Arie Syarifuddin, Au Sow Yee, Buka Warung, Ho Rui An, Ign. Susiadi Wibowo - LabTanya, Korakrit Arunanondchai, Mark Teh, Miyagi Futoshi, Nattapon Sawasdee, Philippine Educational Theater Association (PETA), Rirkrit Tiravanija, Roslisham Ismail (aka Ise) in collaboration with Parking Project Superfriends, Tamura Yuichiro, Tanaphon Inthong, Ukrit Sa-nguanhai, Universe Baldoza, Yingyod Yenarkarn, Zai Kuning
โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย, ซูซีอะดี วิโบโว - แล็บทันยา, ไซ คุนิง, ณัฐพล สวัสดี, ธนภณ อินทร์ทอง, บูกะ วะรัง, ฟิลิปปินส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เธียเตอร์ แอสโซซิเอท (PETA), มิยางิ ฟุโตชิ, มาร์ค เทห์, ยิ่งยศ เย็นอาคาร, ยูนิเวิร์ส บัลโดซ่า, ทามูระ ยูอิชิโระ, รอสลิแซม อิสมาอิลล์ (อิเสะ) ร่วมกับ ปาร์คกิ้ง โปรเจค ซุปเปอร์เฟรนด์ส, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, อาเรีย ซารีฟูดิง, อัลเบิร์ต สัมเรท, อุกฤษณ์ สงวนให้, เอา โซว-ยี และ โฮ รุย อัน
on 31 March - 2 July 2017


at Bangkok Art & Culture Centre (bacc), Bangkok