Rama IX Art Museum
Facebook Rama IX Art Museum
 

 

* DNP Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/1/2018)

* Logo Contest | ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (23/1/2018)

* DIT Logo Contest | ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน (23/1/2018)

* Photo Contest | ประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก (18/1/2018)

* TIChE Logo Contest | ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (18/1/2018)

* The 2nd Photo Contest | ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ล้ำ" (18/1/2018)

* The 3rd Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (8/1/2018)

* The 3rd Monochrome Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (8/1/2018)

* The 5th Pictorial Monochrome Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่าย "พิศเจริญเอกรงค์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (8/1/2018)

* ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน | Toyota Dream Car Art Contest 2018 (8/1/2018)

* FOREMOST OMEGA SMART ART Contest | ประกวดภาพระบายสี ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า (8/1/2018)

* NONGKHAI PHOTO RUSH 2 - NONGKHAI STORIES | ประกวดภาพถ่าย เล่าเรื่องเมืองหนองคาย (8/1/2018)

* Olympus Global Open Photo Contest 2017-18 | ประกวดภาพถ่าย (4/1/2018)

* Photo Contest | ประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง” (4/1/2018)